Foto

Na pomoc bezdomovcům

Zástupci města Plzně v terénu mapovali život lidí v bezdomoví. Cílem je zlepšení jejich situace.

18. září 2023 10:49 , aktualizace 10:52


     Zástupci města Plzně vyrazili do terénu mapovat život lidí v bezdomoví. Společně s neziskovými organizacemi navštívili několik provizorních příbytků, kde se zajímali, v jakých životních podmínkách zde lidé žijí, a zda mají zájem se vrátit zpět k běžnému životu.
     Návštěva zmíněných lokalit se odehrála po jednání vedení města Plzně s neziskovým sektorem. Schůzky se zúčastnili pracovníci organizací Spolek Ulice Plzeň, Český červený kříž a Středisko křesťanské pomoci. Cílem nového vedení plzeňské radnice je zlepšení situace v oblasti bezdomovectví, zvýšení úspěšnosti integrace lidí bez domova do běžné společnosti a zvýšení pocitu bezpečí ve městě Plzni.

     „Navštívili jsme dvě lokality mimo centrum města, kde lidé přespávají ve stanech nebo v provizorních obydlích. Mile mě překvapilo, že v rámci možností měli uklizeno, vstřícně nás přijali a vyprávěli nám o svých problémech,“ uvedla Světlana Budková, radní města Plzně pro oblast bytovou včetně dostupného a sociálního bydlení, s tím, že lidi bez domova například trápí i to, že nemají peníze na veterinární péči pro své psy.

     „Jsem velice rád, že jsem mohl tuto pochůzku absolvovat. Ze setkání vyplynulo, že tito lidé byli sice okolnostmi donucení žít bez domova, ale dokázali se situaci přizpůsobit, žijí relativně spokojeně a jsou rádi za pomoc, kterou jim neziskové organizace a pracovníci města Plzně poskytují. Díky tomu mají také přístup k hygieně a potravinám,“ řekl Jiří Šrámek, radní města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů.

     „Toto setkání nám poskytlo mnoho cenných informací, které pomohou rovněž při práci městské policie. Strážníci jsou totiž s lidmi bez domova v každodenním kontaktu,“ uvedl Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

     Představitelé města řeší situaci s lidmi bez domova intenzivně od června letošního roku, kdy se mimo jiné jeho vedení setkává se zástupci neziskových organizací.
     Rada města Plzně v květnu rovněž schválila vyhlášení dotačního programu s názvem Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2023, jehož cílem je pomoci organizacím, které poskytují služby právě sociálně slabým, lidem bez domova a dalším lidem v nouzi.

     Finance z dotačního titulu jsou rovněž určeny na podporu pilotních projektů, které mají za cíl začlenit a akutně podpořit sociálně vyloučené osoby či na aktivity, které zvyšují dostupnost a kvalitu zdravotní péče lidem, kteří k ní nemají standardní přístup. Město Plzeň na program připravilo minimálně 2,5 milionu korun. Obdobný dotační titul byl vyhlášený i v roce 2022.

Text: Barbora Hájková
Foto: Martin Pecuch


Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.