Možnost inzerce na webu Krimi - Plzeň I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto Video

Noční nehoda vlaku v tunelu Ejpovice s desítkami zraněných - šlo o rozsáhlé cvičení složek IZS

Obrovské noční manévry záchranných složek v Plzni Doubravce, pojďte se společně s námi na toto ojedinělé cvičení podívat

sobota 11. listopadu 19:20 , aktualizace neděle 12. listopadu 10:48

Cvičení Hasiči Záchranáři Železniční nehoda


     "Při průjezdu osobního vlaku jižní troubou tunelu Ejpovice dojde k technické závadě na podvozku prvního vagonu a v jejím důsledku dojde k vykolejení vlaku. V tomto vlaku cestuje přibližně sto dvacet osob, včetně vlakového personálu. V důsledku nehody se na místě nachází velký počet raněných osob. Na místo jsou povolány všechny složky Integrovaného záchranného systému" - tak to je námět cvičení, kterého se v noci ze soboty na neděli účastnily desítky hasičů, záchranářů a policistů.

Průběh akce pohledem diváka

      Cvičení je skutečně velmi realistické a jak nám na místě hasiči uvedli, námět cvičení byl inspirován skutečnou nehodou vlaku v Gotthardském tunelu ve Švýcarsku, k níž došlo 10. srpna letošního roku.
     Vše začalo tím, že z plzeňského Hlavního nádraží vyjel vlak, který vjel do tunelu, kde ale vykolejil. (Pozn. red.: Součástí cvičení byla i zkouška, zda fungují veškerá automatická bezpečnostní opatření a ukázalo se, že fungovala výtečně). Vzhledem k tomu, že vlak ve stanovenou dobu, tedy tři minuty po vjezdu do tunelu, nevyjel na druhé straně tunelu, bezpečnostní zařízení tunelu spustilo poplach a automaticky informovalo KOPIS, což je řídící středisko hasičů. Zároveň byla zastavena doprava v obou tubusech a rozsvítila se všechna světla, to proto, aby lidé ve vykolejeném vlaku nebyli ve tmě a nepropadli panice. Zároveň byly spuštěny všechny návazné bezpečnostní systémy. 
     Krátce poté se objevilo první hasičské auto, což byli drážní hasiči, kteří vyzkratovali trakční vedení a zajistili tak, že se může začít bezpečně zasahovat. Těsně po tomto zásahovém voze najel další, a pak, jako kdyby se v Plzni zbláznily všechny sirény a majáky, začaly najíždět sanitky, policisté, strážníci a další a další hasiči. Během asi pěti minut bylo na místě více než sto zasahujících a započala samotná záchranná akce.

Průběh akce pohledem záchranářů

     Záchranné složky vnikly dovnitř tubusu, kde začaly poskytovat první pomoc a třídit zraněné, které si přebírali záchranáři a transportovali je do nemocnic. V nemocnicích mezitím pracovali další podpůrné týmy a rozdělovaly zraněné. Viděli jsme také, že v tomto mimořádném případě v jedné sanitce cestovali dokonce dva zranění, což jindy není běžné. Lehčeji zraněné pak do nemocnice transportovali najednou hasičským autobusem.

     "Na místě má záchranná služba k dispozici čtyři vozy s lékařem, třináct posádek RZP se záchranářem, dále inspektora provozu, čtyři vozy pro hromadné postižení osob a dále čtyři interventy, kteří jsou vyškoleni k první psychologické pomoci na místě, když se stane takováto událost," uvedla nám mluvčí záchranářů s tím, že na místě bylo 46 lehce zraněných 15 středně a 10 těžce.

Průběh akce pohledem hasičů

     "Nehoda byla simulována zhruba v polovině tunelu, což je asi dva kilometry od jednotlivých portálů. Místo nehody i čas byly zvoleny záměrně. Jednak s ohledem na provoz v tunelu a také proto, že provedení cvičení za ztížených podmínek, v tomto případě noční hodiny a poloha vlaku v nejvzdálenější pozici vůči jednotlivým portálům, lépe simuluje jednu z horších variant zásahu, které by mohly nastat.
     Na místo se sjelo 23 jednotek požární ochrany, což odpovídá více než stovce hasičů. Největší počet zasahujících jednotek byl shromážděn na portálu Homolka a odsud hasiči vjížděli do volného severního tubusu tunelu.
     Poté, co průzkumem zjistili lokaci havarovaného vlaku, zahájili záchranné práce, evakuovali nezraněné osoby přes bezpečnostní propojky mezi tubusy, prováděli třídění zraněných dle vážnosti jejich poranění a následně je převáželi na portál Chlum, tedy Plzeňský, kde je předávali záchranářům.
     Souběžně s touto činností probíhal i průzkum tubusů s cílem zjistit, zda se zde nenacházejí osoby, které opustily soupravu vlaku ještě před příjezdem jednotek.
     V průběhu zásahu byl zřízen štáb velitele zásahu, který mimo jiné jako podporu rozhodovacího procesu využil přímý přenos z kamer, které jsou součástí bezpečnostního systému tunelu," podrobně popsal činnost hasičů na místě jejich mluvčí.

Průběh akce pohledem policistů

     "Pro nás je toto cvičení důležité zejména z toho důvodu, abychom si vyzkoušeli koordinaci našich policejních složek na místě takové události a také koordinaci a postupy jednotlivých složek IZS Plzeňského kraje.
     Co se týká samotného začátku cvičení, úloha policie spočívá v tom, abychom na místě události zajistili veřejný pořádek, pomáhali s tříděním zraněných a také abychom poskytovali první pomoc zraněným osobám i samotnou psychologickou pomoc.
     Poté, co by byl umožněn přístup policie do samotného tunelu, tak bychom se už zabývali samotnými neodkladnými a neopakovatelnými úkony, jako je zajištění místa události, zajištění stop, věcí a důležitých důkazních prostředků, vytěžení osob až po samotné výslechy, což už by bylo samozřejmě předmětem samotného trestního řízení," uvedla mluvčí policie.

Průběh akce pohledem strážníků

     "Za Městskou policie Plzeň máme nasazeny dva týmy, kdy první tým je o devíti lidech a nachází se zde u ústí tunelu u Chlumu, druhý tým je v počtu pěti lidí u Fakultní nemocnice, kde se podílí na třídění zraněných a usměrňuje dopravu," doplnila mluvčí Městské policie Plzeň.


 
D.S.D. METAL plus

Požární ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.