Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Odvrácená strana vyhřívaného stanu pro bezdomovce

Obyvatelé okolí DEPO2015 jsou po pouhých pěti dnech již zoufalí z poházených injekčních stříkaček

21. prosince 2022 16:03 , aktualizace 16:09

     Před pěti dny jsme informovali o otevření vyhřívaného stanu v areálu DEPO2015 v Cukrovarské ulici v Plzni a chválili, jak se město Plzeň o potřebné stará. Včera nám ale volal obyvatel blízké Černické ulice, ať se na místo přijedeme podívat přes den, že nám něco ukáže. 

     Dnes jsme tedy vyjeli před DEPO2015, kde jsme se s mužem podle domluvy sešli. "Vy jste psali, že ve stanu nesmí chlastat a fetovat, jenže se ožerou nebo nastřelej předem, bohužel u nás před domem a nebo dole u řeky, kam ale chodí mé děti s pejskem. Fakt mě nebaví dvanáctiletému dítěti vysvětlovat, co tam ti pánové dělají," popsal nám muž, jehož jméno má redakce k dispozici. Během následné krátké procházky v okolí jsme pak nalezli sedm pohozených injekčních stříkaček, které jsme nafotili a pak samozřejmě zařídili jejich odborné zlikvidování.

     Shodou okolností právě v té době do stanu dorazilo vozidlo firmy Toi Toi, jehož řidič prováděl čištění toalet umístěných ve stanu. "Tady je to horší než na hudebních festivalech, v záchodech jsou nacpané petlahve od vín, oblečení a plno stříkaček," sděloval právě řidič někomu do telefonu. Nám to, co v záchodech nalezl, komentovat odmítl, s tím, že bychom se museli obrátit na jejich mluvčího, ale ukázal nám hromadu čehosi, co ze záchodů před chvílí vylovil. 

O vyjádření k výše uvedenému jsme samozřejmě požádali i vedení města Plzeň

     "O provoz vyhřívaného stanu a jeho bezprostředního okolí se stará Středisko křesťanské pomoci Plzeň, kterému město Plzeň poskytlo dotaci a se kterým situaci řešíme. Věc nás samozřejmě mrzí. Vítáme možnost, že lidé bez domova mají kde přečkat mrazy, je ale nutné, aby v souvislosti s tím nedocházelo ke zhoršení bezpečnostní situace v daném místě.
     Provoz stanu s ohledem na změnu počasí končí, nicméně budeme řešit posílení úklidu a bezpečnostních kontrol v okolí stanu, pokud by v budoucnu mělo dojít k jeho znovuotevření. Pokud jsou lidé svědky jakéhokoliv protiprávního jednání, doporučujeme ihned o věci informovat městskou policii. Strážníci věc pravidelně monitorují a všechny kontroly až do dnešního dne proběhly bez závad,”
uvedla nám dnes odpoledne mluvčí města Adriana Jarošová   


Původní článek

     Plzeň připravila vyhřívaný velkokapacitní stan pro lidi bez domova, který se poprvé otevřel včera v osm hodin večer v areálu DEPO2015 v Cukrovarské ulici. Město tak chce pomoci přečkat mrazivé dny lidem bez přístřeší. Samozřejmě jsme tedy vyrazili na místo podívat se, jak vše funguje.

Provozní doba a vybavení stanu

     Provozní doba vyhřívaného stanu je od 20 do 8 hodin, příchod je možný až do 21 hodin, ale pokud někdo přijde později, odmítnut nebude. Od půl desáté až do půl sedmé ráno pak platí noční klid.
     Stan je rozdělen na část pro ženy, pro muže a pro páry. Jak jsme již uvedli, stan je vyhřívaný, spí se na lůžkách a jsou připravené i spacáky pro potřebné. K dispozici jsou i sprchy a toalety v samostatných buňkách. Pracovníci Střediska křesťanské pomoci Plzeň a dalších neziskových organizací, kteří zajišťují provoz, nezapomněli ani na občerstvení pro potřebné, včera byl k dispozici čaj, káva a dokonce i výborný guláš.
     Na místě jsou také pracovníci Českého Červeného kříže, kteří mohou poskytnout zdravotní péči a poradenství potřebným.

Cigarety, alkohol či drogy

     Ve stanu i v celém areálu DEPO2015 samozřejmě platí zákaz kouření, konzumace alkoholu či aplikace drog a zákaz vnášení nebezpečných předmětů. Vyžadováno pak je, aby přítomní dodržovali pokyny pracovníků, respektovali se mezi sebou navzájem, dodržovali pořádek, uklízeli si po sobě, dodržovali noční klid a další. V případě porušení tohoto řádu je možné návštěvníka vykázat.

Zvířata

     Vzhledem k tomu, že někteří lidé bez domova mají psy, kteří jsou často jejich jedinými přáteli, je poskytnuto zázemí i pro ně. Když jsme včera kolem deváté z místa odjížděli, ve stanu bylo již asi třicet ubytovaných a také jeden jejich pes. "Jsme určitě moc vděční, to tam určitě napište, já jsem na ulici už tři roky. Žiji ve stanu za městem v lese, ale zimu bych tam nepřežila. Tenhle stan je určitě moc dobrý nápad!" sdělila nám jedna z ubytovaných žen.

Kdo vše organizuje

     Vybavení stanu i pomoc s jeho stavbou zajistil Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, na zajištění organizace se pak podílí Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně a za provoz je zodpovědné Středisko křesťanské pomoci Plzeň.

     „Vnímám jako naši povinnost postarat se o všechny, kterým v těchto mrazivých dnech chybí střecha nad hlavou. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům, kteří se na této pomoci podílí, protože jejich přínos je neocenitelný,“ komentoval vše primátor Plzně Roman Zarzycký.


 
Plzeňské želvy

Plzeňské želvy je tradiční plzeňské služba na odvoz vozu klienta. Fungují nepřetržitě již od roku 2008 a od té doby odvezly přes 200 tisíc vozů a přispívají tak k větší bezpečnosti na silnicích v Plzni a okolí. Odvoz vozu si můžete volat 7 dní v týdnů na čísle 607 202 202.