Foto Video

Otrávená voda se dostala do Plzně

Hasiči právě teď zajišťují dodávku pitné vody do Plzně

14. října 2019 12:23 , aktualizace úterý 15. října 13:54

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus


     V noci z pondělí na úterý 8. října došlo v Lubech u Klatov k úniku vysoce toxické látky Impralit-BSK effect do Drnového potoka.
     K úniku přibližně dvou set litrů látky používané k moření dřeva došlo svodem dešťové vody z firmy Holz Schiller a podle vyjádření firmy byla jeho příčinou lidská chyba. Únik byl objeven díky velkému množství pěny, která se začala v úterý tvořit pod Jezem v Lubech.
     Látka je vysoce toxická pro vodní organismy a je nebezpečná i pro člověka. Největším problémem při likvidaci je její ředitelnost vodou, k její likvidaci ve vodním toku totiž nelze použít norné stěny ani jiné dostupné metody. Jedinou možností je látku naředit natolik, aby její koncentrace klesla pod nebezpečnou mez. 
     Látka se Drnovým potokem dostala do řeky Úhlavy a tou jí proud unáší na Plzeň. Povodí Vltavy detailně monitoruje koncentraci látky ve vodě a aby se co nejvíce naředila, byl zvýšen průtok z Nýrské přehrady. 

Jedovatá látka se dostala do Plzně

     I přes veškerou snahu byla včera zvýšená koncentrace nebezpečných látek naměřena už i před jímacím objektem vodárny. Proto došlo na základě jednání pracovní skupiny krizového štábu pro oblast vodárenství v sedm hodin večer k odstavení úpravny vody. Tímto preventivním opatřením se zabránilo vniknutí nebezpečné látky do technologie úpravny.
     Dnes dopoledne byla zahájena instalace zařízení na čerpání vody z náhradního zdroje, tedy řeky Radbuzy, která není kontaminována. Vodárna bude po nezbytnou dobu upravovat vodu právě z řeky Radbuzy, aby byla zajištěna bezproblémová dodávka pitné vody pro Plzeňany. 
     „Úpravna vody po nedávné modernizaci a rekonstrukci bez problémů upraví vodu z řeky Radbuzy, jež je složením podobná vodě v Úhlavě,“ řekl technický ředitel Vodárny Plzeň Petr Zelenka. Do doby, než se začne čerpat voda z Radbuzy, což se předpokládá v pondělních odpoledních hodinách, má Vodárna Plzeň dostatečné množství pitné vody ve svých vodojemech.
     „Zásobování pitnou vodou pro obyvatele Plzně není ohroženo. Lidé se nemusí obávat kontaminace vody ve vodovodních řadech,“ zdůraznil generální ředitel Vodárny Plzeň Ludvík Nesnídal. 
     Zařízení na náhradní čerpání vody z Radbuzy začali instalovat hasiči v dopoledních hodinách. Vodu budou z řeky vytahovat dvě čerpadla, budou dodávat zhruba 400 litrů za sekundu. Voda poteče do úpravny vody hadicemi, předpokládaná délka hadicového vedení je zhruba půl kilometru, dvakrát půjde potrubí po dně řeky.
     Nasazeny jsou čtyři jednotky profesionálních hasičů včetně záchranného útvaru ve Zbiroze, na akci se podílí také deset jednotek dobrovolných hasičů. Na místě instalace v Doudlevcích situaci monitoruje vedení státní i městské policie, vedení Krizového řízení města Plzně, vedení Bezpečné Plzně a náměstek pro bezpečnost Martin Zrzavecký.
     Povodí Vltavy i Vodárna Plzeň nadále monitorují kvalitu vody a pravidelně odebírají vzorky z obou řek, z údajů je patrné, že hlavní vlna s nejvyšší koncentrací nebezpečné látky již odtéká z Plzně.
     V souvislosti s tím Plzeňský kraj preventivně doporučuje obyvatelům, aby nekonzumovali ryby ulovené v řece Úhlavě a Berounce, nezalévali touto vodou zahrady a ani nenapájeli zvířata. Zároveň se nedoporučuje ani koupání v obou řekách.
     Vodu v Úhlavě dál ředí voda z přehrady Nýrsko, která už vypustila zhruba milion metrů krychlových vody, což se projevilo poklesem hladiny o zhruba 80 centimetrů. Upouštění zrychluje odtok znečištěné vody a zároveň pomáhá ke snížení vysokých koncentrací pesticidů tím, že ji ředí.
      V souvislosti s únikem chemické látky do vodních toků zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Fyzické osobě tak může hrozit až dvouletý trest vězení, firmě hrozí mimo jiné až pětimilionová pokuta.
     Policie také v pondělí posílila výkon služby dopravní policie kolem plzeňských ulic Malostranská a Zborovská tak, aby hasiči mohli udělat všechna potřebná opatření. 

Aktualizace:

Díky za vodu, hasiči!

Díky za vodu, hasiči!

15. 10. 2019, 12:38, aktualizace 15. 10. 2019, 13:33

Navštivte s námi desítky těch nejobětavějších mužů z Plzně


 


 


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.