Foto

S posledním požárem Pepíkovi pomohl vnuk

"Snad kromě koňského spřežení jsem jezdil se vším, co hasiči měli"

3. prosince 2022 09:11 , aktualizace 09:15

Hasiči

     Ve středu 30. listopadu vyrazil hasič strojník nadstrážmistr Josef Žák starší naposledy do služby a dovršil tak devětadvacet let u Hasičského záchranného sboru České republiky. Celou svoji kariéru u sboru zasvětil funkci strojníka, takže jak sám s úsměvem říká, snad kromě koňského spřežení jezdil s veškerou technikou, která se u hasičů používala.

     Kromě toho stihl Pepa vychovat dva syny - Miroslava a Josefa, kteří po jeho vzoru slouží na stejné stanici jako táta, tedy na PS Sušice. A jak už to u hasičů bývá, odchody do civilu jsou velkou událostí, zejména u tak zasloužilých hasičů, jakým Pepík bezesporu byl. Rozloučit se s ním proto přišel nejen velitel stanice npor. Bc. Petr Ježek, ale i ředitel územního odboru Klatovy plk. Ing. Aleš Bucifal.

     V rámci rozlučkového rituálu byl vyhlášen i poslední výjezd a s ním spojený Pepíkovo poslední zásah. S hašením mu ale zcela výjimečně pomohl i jeho vnuk. Takže kdo ví, možná v Sušici za pár let přivítají i třetí hasičskou generaci rodu Žáků.

     Hasiči i celá naše redakce přejeme Pepovi pevné zdraví a mnoho spokojenosti dnes již v civilním životě.


Nedávno jsme také psali:

Hasiči se loučí s Pepíčkem, Pepíkem a Dušanem

      Neuvěřitelných 105 let odsloužili dohromady u profesionálního sboru tři hasiči, kteří ke konci listopadu bohužel opouští řady Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

     Dnes ráno se s nimi na hasičské stanici Košutka rozloučil krajský ředitel HZS Plzeňského kraje brigádní generál ing. Fantišek Pavlas, náměstek krajského ředitele pro IZS plukovník Ing. Zdeněk Housar a ředitel územního odboru plukovník Ing. Pavel Musil.


     Kromě vedení se s nimi rozloučili samozřejmě i kolegové a kamarádi, kteří Pepíčkovi (alias Šrekovi), Pepíkovi a Dušanovi na rozloučenou připravili i "poslední výjezd" v dnes již historických hasičských vozech. 

Nadporučík Ing. Dušan Nový - 29 let u HZS

     nastoupil 1. května 1993, tehdy jako dvacetiletý k okresnímu útvaru HZS okresu Plzeň jih na požární stanici v Nepomuku jako hasič, později zastával pozici hasič strojník. Následně si doplnil vysokoškolské vzdělání a v roce 2005 přešel na oddělení IZS a služeb na krajské ředitelství HZS Plzeňského kraje.
     Od 1. července 2009 pak vykonával funkci velitele požární stanice Plzeň Slovany, kde působil doposud. Na stanici se věnoval specifickému vybavení, a především výcviku příslušníků stanice pro využití systému dálkové dopravy vody Somati, týlového kontejneru, hromadné dekontaminaci osob, pažení a dalším prostředkům. Účastnil se jako velitel několika odřadů HZS Plzeňského kraje zaměřeného na dálkovou dopravu a zvládání povodňových situací. Zároveň dlouhá letá sloužil na pozici velícího důstojníka směny a intenzivně řešil odbornou přípravu jednotek v hasebním obvodu stanice Slovany.

Nadpraporčík Josef Herman - 34 let u sboru

     nastoupil 1. července 1988, když mu bylo 26 let, ke Sboru požární ochrany města Plzně jako hasič, od 1. listopadu 1989 byl zařazen jako strojník na požární stanici v Pobřežní ulici a následně pak jako technik strojní služby na požární stanici v Plzni na Slovanech.
      Řídil jako řidič strojník všechna vozidla, kterými tehdy disponoval hasičský útvar. Účastnil se několika odřadů HZS Plzeňského kraje, ať už při povodních, velkých požárech, technoparty či různých cvičeních.
      Od 1. října 2011 byl zařazen na pozici technik strojní služby na denní směně ÚO Plzeň. Na této pozici ve velké míře uplatňoval své zkušenosti ze své dlouholeté praxe, které se velmi pozitivně projevovaly při řešení oprav, servisu a revizních prohlídek mobilní zásahové techniky a především při jednání s dodavateli.

Nadstrážmistr Josef Loula - 41 let u sboru

      nastoupil 4. ledna 1981, kdy mu bylo 21 let, ke Sboru požární ochrany města Plzně jako hasič. V září 1981 absolvoval v zařízení PO v Borovanech nástupní odborný výcvik.
      Po celou dobu svého působení u hasičského sboru sloužil na stanici Plzeň Střed a následně na stanici Košutka. Patří mezi nejzkušenější příslušníky u hasičského sboru, který svou skromností a přístupem k práci vychoval a utvářel mnoho hasičů, kteří dnes slouží u HZS Pk.
      Dlouhá letá se věnoval práci v oblasti hadicového hospodářství, kdy téměř každá hadice na útvaru prošla jeho péčí a nesla jeho rukopis. Konec svého hasičského působení pak Pepík zakončil jako hasič spojař na stanici Košutka, kde jeho hlas pravidelně informoval o všech důležitých věcech, které bylo nutné sdělit do prostoru stanice.

Pár fotek z dnešního rozloučení