Pes zabraný exekutorem, sex na veřejnosti a soused „smraďoch“

Život někdy umí být pořádně složitý a přináší řadu situací, se kterými si bez právníka neporadíme

8. února 2021 18:09 , aktualizace 19:13

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Život někdy umí být pořádně složitý a přináší řadu situací, se kterými si běžný člověk neporadí bez kvalifikované právní pomoci. Z tohoto důvodu jsme pro naše čtenáře před více než dvěma lety zprovoznili bezplatnou právní poradnu, jejíhož vedení se ujal náš partner Advokátní kancelář CINK a partneři, a jejíž zkušení advokáti bezplatně pomáhají našim čtenářům s jejich právními problémy.

     Vzhledem k tomu, že se velké množství dotazů opakuje a odpovědi na ně by jistě ocenila řada dalších našich čtenářů, rozhodli jsme se, že každý měsíc zveřejníme některé dotazy rovnou i s odpověďmi. Dnes přinášíme výběr dotazů za leden (jména tázajících nejsou za účelem zachování anonymity zveřejněna a dotazy jsou zobecněny tak, aby byla zachována advokátní mlčenlivost i anonymita tazatelů).

Pes zabraný exekutorem

    1. Dobrý den, náš dospělý syn si nadělal dluhy, které nesplácí a hrozí mu exekuce. Syn s námi stále bydlí v bytě, má tu i trvalé bydliště a my se s manželem bojíme, aby nám exekutor nezabavil majetek, zejména našeho psa s rodokmenem francouzského buldočka, jelikož syn žádný majetek nevlastní a papírového psa by mohl exekutor za draho prodat. Prosíme o radu, zda tomu lze nějak zabránit? 

Odpověď: "Odpověď na tuto otázku nalezneme v občanském soudním řádu, který v ustanovení §322 odst. 2 písm. g) uvádí, že z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí jsou mimo jiné vyloučena zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. Pokud tedy máte psa jako domácího mazlíčka a nikoliv za výdělečným účelem, tedy např. neprovozujete chovnou stanici, exekutor nesmí psa zahrnout do soupisu movitého majetku a prodat jej za účelem uspokojení exekuce.
     Zároveň v případě, kdy by byla vedena exekuce proti Vašemu synovi, exekutor smí v rámci exekuce postihnout pouze majetek dlužníka, tedy Vašeho syna a nikoliv majetek Váš a Vašeho manžela.
     V případě, že by exekutor nedbal zákona a psa (případně i jiný majetek nepatřící dlužníkovi) i přes uvedené zabral, lze se proti takovému postupu bránit podáním návrhu na vyškrtnutí ze soupisu, kdy dané blíže upravuje ustanovení § 68 a následující exekučního řádu."

    2. Dobrý den, nedávno jsem na procházce potkal mladý pár, který zalezl do houští na kraji lesa. Podle následných zvuků, které se z křoví ozývaly, mi bylo celkem jasné, co se tam odehrávalo. Proto mě napadlo, zda je nějak trestně postižitelný sex na veřejnosti?

Odpověď: "V daném případě záleží, na jakém místě k pohlavnímu styku došlo. Pokud by se sex odehrával na nějakém pietním místě (hřbitov, památník), v prostorách kulturně-historického zařízení (muzeum, divadlo, restaurace) nebo v prostoru ve zvýšeným výskytem dětí (škola, družina, sportovní areál), dopustil by se mladý pár trestného činu výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku, za který hrozí až 2 roky odnětí svobody.
     Pokud by k sexu došlo na jiném veřejném místě, došlo by takovým jednáním ke spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, jelikož se pachatelé svým jednáním dopouští vzbuzení veřejného pohoršení. Odpověď tedy nalezneme v § 5 odst. 1 písm. e) zákona o některých přestupcích, přičemž za daný přestupek hrozí pokuta až do výše 10.000,- Kč.
     V praxi bývají ovšem policisté přivolaní k obdobným případům shovívaví a často pak nad pachateli přimhouří oči. Raději se ovšem nespoléhejte na porozumění policistů, zvlášť pokud se svým chováním dostáváte do roviny trestního práva."

    3. Dobrý den, bydlíme s manželkou a dvěma malými dětmi v rodinném domě ve vesnici blízko Plzně. Náš pozemek sousedí s pozemkem staršího pána (věk cca 65) let, který je již v penzi a většinu času se stará o svojí zahrádku. Aby se jeho zahradě dařilo, používá nejrůznější hnojiva, která jsou někdy dost cítit. Několikrát jsme souseda upozorňovali, že nás smrad z jeho zahrady obtěžuje, zejména u jídla, nebo když nám přijde návštěva. Soused na naše stížnosti nijak nereaguje a dále zasmraďuje celou ulici. Dá se proti tomu nějak bránit?

Odpověď: "Tentokrát se jedná o jeden z případů spadajících do kategorie tzv. sousedských sporů a pro odpověď se tedy musíme podívat do občanského zákoníku. Ten v ustanovení § 1013 odst. 1 ukládá povinnost zdržet se všeho, co způsobuje, že pach (a další imise jako voda, kouř či hluk) vniká na pozemek souseda v nepřiměřené míře a podstatně tím omezuje obvyklé užívání pozemku.
     V tomto konkrétním případě tak nejspíš došlo ze strany souseda k překročení obvyklé míry a je na místě se proti tomuto jednání bránit. Nelze-li tento problém vyřešit dohodou, lze se bránit žalobou na ochranu vlastnického práva. Pokud ovšem smrad obtěžuje současně více sousedů, bylo by vhodné zapojit i ostatní sousedy, kdy v takovémto případě je zpravidla větší šanci na úspěch.
     V podané žalobě pak nezapomeňte vylíčit všechny důležité okolnosti, zejména jak Vás smrad omezuje a jakým způsobem probíhal pokus o smírné řešení. Zároveň přitom k žalobě přiložte co nejvíce důkazů na podporu svých tvrzení, v daném případě zejména výpovědi sousedů či fotodokumentaci."

     Případné další dotazy můžete pokládat prostřednictvím formuláře umístěného v pravém sloupci Krimi Plzeň (v současné době není možný jiný způsob zasílání dotazů, o dalším rozšíření poradny např. o možnost telefonických konzultací v současné době intenzivně jednáme), zajímavé dotazy za měsíc únor budou k dispozici začátkem března.

Foto ilustrační


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.