Foto

Kauza trestaného strážníka hýbe Plzní

Může za rvačku a demonstrace trestaný člověk pečovat o opuštěná či týraná zvířata?

31. července 2020 00:56 , aktualizace 00:56

Městská policie

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

     DeníkN dnes jako první přinesl informaci, že v plzeňské městské policii pracuje muž, který byl v minulosti odsouzen pro trestnou činnost. V tu chvíli vypukl doslova mediální hon, o případ se začala zajímat prakticky všechna česká média a nám k tomuto samozřejmě přišla řada dotazů od čtenářů 

     Tuto informaci můžeme čtenářům potvrdit. Petra A. přijali k Městské policii Plzeň v únoru tohoto roku, protože stejně jako ostatní přijatí žadatelé splnil všechny zákonné podmínky pro výkon tohoto povolání, tedy úspěšně prošel fyzickými i psychologickými testy, předložil doklad o úplném středoškolském vzdělání a čistý výpis z rejstříku trestů.
     Po přijetí Petr A. nastoupil do školícího akreditovaného střediska, kde absolvoval povinné tříměsíční školení, kde byl seznámen se zákony i vyhláškami. Po ukončení byl odeslán do Prahy, kde na Ministerstvu vnitra úspěšně složil závěrečné zkoušky. Problém nastal teprve, když měl Petr získat zbrojní průkaz, policisté totiž v rámci posuzování bezúhonnosti žadatele o zbrojní průkaz nenahlížejí do výpisu rejstříku trestů, ale do jeho opisu.

Výpis či opis trestního rejstříku?

      Ve výpisu a opisu trestního rejstříku je velký rozdíl. V trestním právu je totiž možnost zahlazení odsouzení a pokud tohoto člověk dosáhne, je na něj již dále pohlíženo jako na bezúhonného a dostane čistý výpis z rejstříku trestů. V opisu, na rozdíl od výpisu, jsou sice dál vidět i již zahlazené záznamy, ale do opisu může nahlížet pouze policie, soudy či státní zastupitelství, městská policie již ne.
     V případě Petra A. se v opisu rejstříku trestů ukázalo, že byl čtyřikrát odsouzen Okresním soudem v Rokycanech za výtržnictví, násilí na skupině obyvatel, ublížení na zdraví a jeden z trestů byl nepodmíněný. Konkrétně šlo o to, že před dvanácti lety Petr kandidoval za Dělnickou stranu (která byla později v roce 2010 rozhodnutím Nejvyššího správního soudu rozpuštěna) a také několikrát demonstroval v Rokycanech proti tzv. "černému rasismu". Při jedné z těchto demonstrací napadl a zranil muže tmavé pleti, za což byl později odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

     Podstatné na této informaci je, že Petr A. zbrojní průkaz nezískal, a tedy nikdy nesloužil se zbraní v plzeňských ulicích. 

Co s ním?

     Je samozřejmé, že tato situace nebyla ideální, městská policie Petra přijala, ale zároveň ho nemohla nechat vykonávat práci strážníka. Za běžných okolností by k podobné situaci dojít nemohlo, protože Petr by o zbrojní průkaz žádal daleko dříve a celá věc by se řešila ještě v době jeho tříměsíční lhůty. Zkoušky na zbrojní průkazy byly ale kvůli koronavirové krizi pozastaveny a tak se řešení zbrojního průkazu, včetně kontroly bezúhonnosti přes opis rejstříku trestů, opozdilo o několik měsíců.
     Vedení mu nabídlo odchod dohodou, s tím ale jmenovaný nesouhlasil a podle právníka ho bez jeho výslovného souhlasu propustit nemohli.
     Petr byl tedy přeložen do útulku pro opuštěná zvířata v Plzni na Borských polích, provozovaného městskou policií, kde pečuje o opuštěná či týraná zvířata.
     Petra jsme zde dnes navštívili a dali mu možnost se k celé věci vyjádřit. Petr na kameru odmítl hovořit, bylo na něm vidět, že obrovský zájem médií o svou osobu těžce nese a nechápe, proč kvůli dvanáct let starému případu nemůže dnes ošetřovat zvířata.
     Mluvili jsme ale s vedením útulku i s jednotlivými ošetřovateli. Ošetřovatelé se shodli na tom, že Petr má zvířata rád, pracuje velmi dobře a pokud si svůj trest odseděl, nechápou současný zájem médií. Jeden z nich nás také upozornil na paradox, že do útulku chodí vykonávat trest i lidé odsouzení k obecně prospěšným pracím, ale to nikdy nikomu nevadilo, zatímco o tento případ se dnes už v útulku zajímalo asi šest novinářů.

Nedokonalý zákon

     Jak jsme uvedli, tento muž splnil všechny zákonem dané podmínky přijetí, prošel všemi testy, doložil středoškolské vzdělání, výpisem z rejstříku trestů prokázal svou bezúhonnost a absolvoval výcvik zakončený zkouškou v Praze. Chybou zákona je, že městská policie jednak nemůže nahlížet do opisu a jednak musí na člověka se zahlazením odsouzení pohlížet jako na bezúhonného.
     Naštěstí již od 1. ledna 2021 nabude účinnosti novela Zákona o obecní policii, která umožní obecním policiím nahlížet i do opisů rejstříku trestů uchazečů o zaměstnání, a tím se podobným situacím již zabrání. Toto nám dnes potvrdilo i Ministerstvo vnitra, které uvedlo, že od ledna se bezúhonnost strážníků bude posuzovat již právě na základě opisu z rejstříku trestů a nikoliv pouze z výpisu, jako je tomu nyní.

 Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…