"Ach ti zlí, zlí revizoři," a nejčastější dotazy cestujících v PMDP

Nestihl jsem si jízdenku koupit, omylem jsem ukázal špatný lístek, nemáte právo mne kontrolovat a další

31. srpna 2023 18:05 , aktualizace 18:51

Speciály

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři


     Občas se v našem zpravodajství věnujeme případům konfliktů černých pasažérů s revizory dopravních podniků, které velmi často končí vulgaritou přistižených neplatičů vůči revizorům a někdy dokonce i násilím.
     O posledním takovém případu, jehož záznam dokonce kamarád černého pasažéra umístil na sociální sítě, jsme informovali nedávno v článku: 

Rvačku s revizorem mladík prohrál

Rvačku s revizorem mladík prohrál

15. 08. 2023, 18:35, aktualizace 15. 08. 2023, 19:11

Video zadržení černého pasažéra vyvolalo rozruch na sociálních sítích

     Mnoho případů také končí stížnostmi na revizory, ale stěžovatelé si často neuvědomují, že na jejich případnou lež se velmi brzy přijde. Dopravní podniky totiž veškeré stížnosti velmi pečlivě prověřují a to hned několika způsoby:

  • Písemné vyjádření daného revizora - ke každé stížnosti revizor píše vyjádření, jak situaci viděl on.
  • Audiozáznam z průběhu přepravní kontroly - aby to nebylo jen „slovo proti slovu“, je z každé kontroly pořizován audiozáznam. V případě stížnosti je tak možné si poslechnout jak se chovají nejen revizoři, ale i cestující, což je velmi podstatné.
  • Přesné časové údaje z palubního počítače vozu, ve kterém kontrola probíhala - v mnoha případech stížností hraje krom jiného velkou roli také čas. Z palubního počítače je možné dostat přesné informace o tom, kdy vůz přijel do stanice, kdy ji opustil, kdy zavřel a kdy otevřel dveře a také to, kdy byly zablokovány terminály pro nákup jízdenek.

     V naprosté většině případů pak kontrola právě pomocí těchto nástrojů ukáže, že byli revizoři v právu a stížnost černého pasažéra byla neopodstatněná. Pro příklad uvádíme několik stížností z poslední doby ve zkráceném tvaru s přesnými citacemi a výsledky kontrol:

Nestihl jsem si jízdenku koupit

Stížnost:
     "Nastupoval jsem na zastávce Hlavní nádraží a začal jsem hledat peněženku. Nevěděl jsem, jestli mám peněženku v kabátu nebo v batohu. Hledal jsem v batohu, ale měl jsem tam hodně věcí a to hledání prodloužilo. Ale to už trolejbus dojel do stanice Pařížská. S platební kartou v ruce jsem šel do střední části vozu k terminálu. V tom ke mně přistoupila revizorka s tím, že už mi jízdenku koupit nedovolí. U terminálu byla fronta, a proto jsem si nemohl koupit jízdenku bezprostředně po nástupu."

Prošetření stížnosti:
     Pán nastoupil na zastávce „Hlavní nádraží“, kam vůz přijel v čase 11:21:39. Z následující zastávky „Pařížská“ vyjel vůz v 11:23:05. 35 sekund poté, v čase 11:23:40, tedy přibližně 2 minuty po nástupu oslovila pána revizorka a dostala se jí odpověď, že teď nastoupil a že si jde koupit jízdenku. 
     Dle výpisu transakcí z terminálu pro platbu bankovní kartou navíc nebyla v uvedeném časovém pořízena jediná jízdenka!

Omylem jsem ukázal špatný lístek

Stížnost:
     "Byl jsem vyzván revizorem o předložení jízdenky. Lístky se mi pochopitelně v kapse hromadí a tudíž jsem dle zákona schválnosti vytáhl tu špatnou! Revizorovi jsem sdělil, že jich mám plnou kapsu a hledal jsem dál. Revizor odešel s tím, že se ke mě vrátí. Na další zastávce jsem musel vystupovat. Vystoupil jsem a svazek lístků vyhodil s tím, že věc je vyřešená!
     A v tom vidím, že se ke mne žene revizor a žádá mne o doklady! Nejsem povinen revizorovi Městské dopravy předkládat doklady mimo vozidlo a svazek lístků jsem žel vyhodil."

Prošetření stížnosti:
     Revizor vyzval cestujícího k předložení jízdenky. Ten mu ukázal již neplatnou jízdenku a správnou, že prý musí najít. Po chvíli se k němu revizor vrátil, vystoupili spolu a pán odcházel ze stanice s tím, že "to už asi teďko těžko, já vám tady nemusím dát vůbec nic." Při odcházení ještě revizora napadl.
     Následovala nutnost zásahu Policie ČR a dodatečná přirážka 1.500 Kč za napadení a útěk před revizorem.

Vůbec neměl právo mne kontrolovat

Stížnost:
     "Na zastávce Stavební stroje jsem vystupovala z trolejbusu, když se ke mně přiřítil revizor a vyžadoval přepravní doklad a to oproti veškerým platným předpisům, kdy tento doklad vyžadoval na zastávce MHD aniž by předtím zahájil přepravní kontrolu! Do trolejbusu tento revizor vůbec nenastoupil, nezahájil ani přepravní kontrolu a přesto po mně vyžadoval doklady. K tomuto jednání nemá revizor žádné relevantní důvody ani oprávnění.
     Vzhledem k faktu neoprávněnosti tohoto jednání jsem se odmítla prokázat cestovním dokladem (na zastávce MHD) a na základě toho revizor povolal hlídku PČR.
     Mrzí mne, že v dopravním podniku pracují lidé, kteří zneužívají své pozice, protože ze zkušenosti vím, že jsou zde i revizoři, kteří se dokáží chovat slušně a nepřekračují svoje pravomoce. Žádám prošetření tohoto jednání. Pokud bude toto chování vyhodnoceno jako správné budu nucena tento případ medializovat. Nepřipadá mi v pořádku, aby revizor vybíral pokuty neoprávněně a lhal o tom, kde prováděl kontrolu."

Prošetření stížnosti:
    Revizor při příjezdu vozu do zastávky viděl, jak jej cestující spatřila a přesunula se ke dveřím u řidiče. Při výstupu ji slušně požádal o předložení jízdenky. Paní rychle vystoupila a sdělila mu, že na zastávce ji již nesmí kontrolovat. Odmítala jakoukoliv spolupráci, a tak musela být zavolána hlídka PČR. Ani té nechtěla ukázat jízdenku, takže ji zcela zjevně neměla.
     Zároveň se ukázalo, že paní již v minulosti podobnou přirážku dostala, neboť si zakoupila SMS jízdenku až po zahájení přepravní kontroly.
     Dle smluvních přepravních podmínek, článku 5, odst. 2, písm. a) je cestující povinen mít platnou jízdenku při započetí přepravy, po celou dobu přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla Dopravce.

Další různé dotazy cestujících

     Většina cestujících samozřejmě cestuje se zaplacenou jízdenkou a podle přepravního řádu, ale oni si občas nejsou jisti, jak v některých případech postupovat. Ve spolupráci s dopravními podniky jsme proto pro vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy:

Dobrý den, včera ráno jsem jel do práce a ve voze byla hrozná zima a dneska bylo zase přetopeno. Dalo by se s tím něco udělat? Vždyť to je na nemoc!
     Dobrý den, omlouváme se za nepříjemnost. Ve většině novějších vozů systém funguje automaticky a řidič ho nijak neovlivňuje. Je třeba upozornit řidiče, který má v kabině vlastní klimatizaci a topení, proto nevnímá teplotu ve zbytku vozu. Může se jednat o technickou závadu, kterou je potřeba vyřešit, aby se cestující ve voze cítili pohodlně.

Dobrý den, ráno jsem jela s dcerkou do školky a v tramvaji nás obtěžoval silně zapáchající muž. Raději jsme vystoupily o zastávku dříve a šly pěšky. Co máme příště dělat kromě toho, že prostě vystoupíme?
     
Dobrý den, mrzí nás váš nepříjemný zážitek. Pokud ve voze zpozorujete cestujícího, který nějak obtěžuje ostatní, je hodně špinavý či zapáchá, oznamte to řidiči. Řidič si takového cestujícího nemusí sám všimnout, a když na to bude upozorněn, může ho vyloučit z přepravy či o pomoc požádat Městskou Policii.

Dobrý den, dnes jsme se dohadovaly s kamarádkou, která tvrdila, že když nastupuje i s kočárkem, nemusí dávat žádné znamení. Já jsem si myslela, že musím zamávat, aby řidič s kočárkem počítal. Jak to tedy je?
     Dobrý den, z důvodu bezpečnosti je opravdu nutné, aby cestující při nástupu do vozu s kočárkem dávali znamení řidiči zdvižením ruky a při výstupu poté příslušným tlačítkem.

Zdravím, dnes se mi stala nepříjemná věc. Přijel trolejbus a řidič mi nedovolil nastoupit do vozu, prý už tam jsou 3 kočárky. To mám jít jako pěšky?
     Dobrý den, v každém vozidle je z důvodu bezpečnosti povoleno přepravovat současně dva kočárky. Řidič je oprávněn povolit přepravu i většího množství kočárků, ale je to čistě na jeho uvážení. Cestující s kočárkem jsou zároveň povinni dbát zvýšené opatrnosti při přepravě, umístit kočárek ve vyhrazeném prostoru a zajistit jej proti pohybu a převržení.

Dobrý den, snad každý den když jedu z práce, jede trolejbus dřív nebo pozdě a navíc je úplně narvaný! K čemu máte jízdní řády?!
     Dobrý den, přijede-li spoj na zastávku se zpožděním, zpravidla nebývá na vině řidič, ale velká hustota provozu na trase linky, dopravní nehoda či jiná mimořádnost. Kvůli tomu může u frekventovaných linek nastat situace, kdy spoj přijede z pohledu cestujícího dříve, než by měl jet. Většinou jde ale o vůz natolik zpožděný, že jede v čase následných spojů a z toho důvodu je i více zaplněný. Máte-li tu možnost, podívejte se do aplikace Moje PMDP nebo na elektronický panel na zastávce, jestli nemá jet za okamžik další spoj, který bude pravděpodobně téměř prázdný. Všechna vozidla MHD jsou monitorována dispečinkem a jejich výrazné nadjetí není možné.

Chci si stěžovat na řidiče, který na mě ráno nepočkal, i když mě musel vidět přibíhat. Udělal to určitě schválně!
     Dobrý den, dle smluvních přepravních podmínek je povinností cestujících vyčkávat na přijíždějící spoj na zastávce, nikoliv mimo zastávku či dobíhat spoj až po jeho příjezdu. Kdyby řidič čekal na dobíhající cestující na každé zastávce, tak by během trasy nasbíral příliš velké zpoždění. Řidiči neujíždějí schválně. Přibíhajícího člověka nemusí vidět v zrcátku, či nemají časový prostor na vyčkávání na zastávce. Často se stává, že lidé dobíhají spoj, který má již velké zpoždění vlivem dopravní situace ve městě. V tomto případě jede mimo pravidelný odjezd a řidič se snaží neprodleně odbavit a pokračovat v jízdě.

Dobrý den, ráno jsem zapomněla v tramvaji notebook v červeném obalu. Bohužel mi to došlo, až když jsem dorazila do školy. Našel se prosím? Měla jsem v něm důležité soubory! Jak mám postupovat?
     Dobrý den, pokud je ztracená věc nalezena, bude spolu s nálezním lístkem přepravena do 2 pracovních dnů na zákaznické centrum na Denisově nábřeží 12, poté se ihned objeví na webu www.pmdp.cz v záložce Informace o přepravě – Ztráty a nálezy. Dříve, než druhý pracovní den nemá význam se po nálezu shánět, jelikož se může nacházet kdekoliv na trase mezi řidičem a zákaznickým centrem. Pokud se jedná o takto cennou věc, zkuste si zavolat na Infolinku PMDP – 371 655 600, přesně identifikujte vůz, ve kterém jste notebook ztratila a dispečink se pokusí spojit s daným řidičem. Hodně štěstí!

Dobrý den, to jako pro tramvajáky neplatí žádné předpisy? Může mě snad na přechodu aspoň jednou nechat přejít, ne?!
     Dobrý den, tramvaj má před chodcem VŽDY PŘEDNOST a to i na přechodu pro chodce. Důvodem je její dlouhá brzdná dráha sedmkrát delší než osobní auto, prudkým brzděním navíc řidič ohrožuje cestující. Buďte prosím opatrní a vždy se pořádně rozhlédněte. Děkujeme.

Chci si stěžovat! Ráno mě revizor chytil za ruku a to si prostě nemůže dovolit! Revizor na mě nemůže ani hrábnout! Sice jsem neměl lístek ani občanku, ale tohle si prostě dovolit nemůže! Pospíchal jsem do práce, stačilo by se domluvit a já bych přišel pokutu zaplatit jindy.
     Dobrý den, přeprava osob v MHD se řídí zákonem o dráhách a zákonem o silniční dopravě. Na základě obou těchto předpisů je cestující bez jízdního dokladu povinen uhradit přirážku k jízdnému na místě, nebo se prokázat osobním dokladem. Pokud osobní doklad nemá, je černý pasažér povinen následovat revizora na nejbližší policejní stanici, případně setrvat na místě do příjezdu policie. Pokud černý pasažér nesplní ani jednu z výše uvedených povinností a z místa odchází, může ho revizor zadržet. V tomto duchu rozhodl už v roce 2010 Nejvyšší správní soud.


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.