Foto Video

Po ničiteli bobřích hrází pátrá policie

Policisté prosí veřejnost o pomoc při identifikaci muže opakovaně poškozujícího životní prostředí

pondělí 21. září 15:52 , aktualizace 15:59

Pátrání Vandalství Zvířata

Partner článku – Autosalon Dajbych

     Již v červenci jsme informovali o neznámém vandalovi, který na Plzeňsku poškozuje bobří hráze a tím vážně poškozuje životní prostředí. Policie po pachateli intenzivně pátrá a nyní žádá o pomoc veřejnost.
     Policisté žádají všechny, kteří by mohli muže na fotografiích identifikovat, či znají místo jeho pobytu, aby tyto informace předali kriminalistům prostřednictvím linky tísňového volání Policie České republiky 158.

Původní článek:

     Na protizákonné jednání, kterým zatím neznámý pachatel vážně poškozuje životní prostředí, nás upozornili ochránci přírody. Ti se již několik týdnů zabývají řešením nepochopitelného a hlavně nezákonného poškozování bobřích hrází v několika lokalitách na Plzeňsku, konkrétně u Nýřan, Kozolup a Lochousic.

     Tuto informaci poté potvrdil i Krajský úřad Plzeňského kraje.


Muž nevědomky poškozuje unikátní přírodní rezervaci

     Podle ochránců přírody je právě oblast pod Teslou u Nýřan díky bobřím hrázím opravdu výjimečná. Nově vzniklý mokřad je zde totiž důležitý nejen z hlediska v poslední době tolik diskutovaného zadržování vody v krajině a protipovodňových opatření, ale také se v něm vyskytují desítky zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.

     Z těchto důvodů je v současné době projednáváno vyhlášení tohoto území, které je z větší části v majetku města Plzně, unikátní přírodní rezervací, spravovanou Plzeňským krajským úřadem.
     "Na realizaci se intenzivně pracuje, vše je připraveno k projednání, když v tom doposud nám neznámý pachatel začal opakovaně poškozovat onu nejdůležitější bobří hráz, která tento přírodní ráj vytvořila.
     Cíleným poškozováním hráze samozřejmě ovlivňuje výšku vodní hladiny na okolních plochách a poškozuje tak celý biotop a jeho rovnováhu. Navíc mrhá vodou, která je v mokřadu zadržena, čistí se a posiluje podzemní prameny okolních obcí," popsal Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň s tím, že to samé se bohužel v současné době děje i u Kozolup a Lochousic.
     "U Kozolup začal bobr stavět větší hráze teprve v letošním roce. Na potoce Myslinka před podjezdem železniční tratě byl bobrem založen základ nového mokřadu, tedy úplně přesně to, o čem se neustále mluví, co vláda umocnila ve svém nařízení a každá politická strana má ve volebním programu. Ono zaklínadlo a miliardy ze státního rozpočtu pro obce a jejich občany.
     Bohužel, zase někdo je chytřejší než my všichni dohromady, a měl potřebu bobrovi hráz protrhnout a zničit," posteskl si Karel Makoň a pokračoval: "Dvě tůně udělal další bobr evropský na přítoku do Nového rybníka u Lochousic na Plzni – severu. Obě dvě tůně nejenom, že zadržovaly a čistily vodu, která teče do rybníka, ale hlavně zachytávaly přívalové deště se splavovanou ornou půdou. Pokud by tam ony tůně nebyly, tak by splavená ornice tekla rovnou do rybníka. Ani to nestačilo k tomu, aby obě hráze bobrovi někdo nepoškodil a neprokopl."

Pachateli hrozí desetitisícová pokuta

      Zatím neznámý pachatel, který se dopouští porušení Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., bude v blízké době řešen příslušnými úřady. Při ničení bobří hráze zachytila ho totiž zachytila fotopast ochránců, instalovaná na místě k dokumentování chování bobra.
     "Jelikož z vlastní zkušenosti víme, jak jsou jednotlivé případy státními orgány šetřeny, posuzovány a jak končí, rozhodli jsme se tentokrát pro zveřejnění prvních výsledků našeho šetření a žádáme o spolupráci i širokou veřejnost. 
     Kdo a proč to dělá, je teď zatím těžké zjistit, ale pracujeme na tom a věřím, že stejně intenzivně na tom budou pracovat Policie ČR a státní orgány a složky ochrany přírody. Zákon hovoří jasně a je naprosto nepřípustné, aby se podobné věci i nadále přehlížely a neřešily,"
 uvedl Karel Makoň, který nám také sdělil, že krom částečné opravy hráze ochránci v lokalitě rozmístili i upozornění Plzeňského krajského úřadu, které dává jasně najevo, že poškozování hrází a zasahování do biotopu oblasti je porušením zákona a bude podle něj i přísně sankcializováno.     

Autosalon Dajbych

Autosalon Dajbych – Nejvýznamnější dodavatel offroadových speciálů všem složkám IZS na Plzeňsku. Dále zastupuje tyto značky: Toyota, Land Rover, Range Rover, Isuzu, Lexus a Jaguar.