Foto

Policie ČR vydala toto varování

Pozor, i oprávněná cesta do Německa se protáhne, na hranicích se čeká několik hodin a dochází k potyčkám

15. února 2021 12:45 , aktualizace 16:13

Doprava

Partner článku – Autosalon Dajbych

     Od brzkého rána se na všech hraničních přechodech s Německem tvoří mnohakilometrové kolony. Dnes je totiž první pracovní den, kdy začaly platit přísné německé kontroly. Zatím nejdelší kolona byla na D8, a to 28 kilometrů, na Rozvadově byla v 6 ráno 11 kilometrů, před jedenáctou hodinou 16 kilometrů a aktuálně klesla na 9 kilometrů.

     "Cca 14 km před Rozvadovem stojí policejní dodávka na dálnici, zastavuje všechna auta. Kdo má testy a registraci, dostává pokyn pokračovat až na hranice v levém pruhu, ostatní do pravého. My jeli v levém a projeli až do Německa bez zdržení," popsal nám jeden z řidičů.

     Protože je pro přechod hranice potřeba aktuální test na covid, bylo na české straně zřízeno testovací centrum. Bohužel, množství zájemců je takové, že ve frontě stojí několik set zájemců a čekání tak může trvat i několik hodin. Podle informací z místa jsou čekající zoufalí, značně promrzlí a již zde došlo i k několika potyčkám.

Vzhledem k této situaci vydala Policie ČR toto varování:

     Od 14. února tohoto roku došlo ke zpřísnění pravidel pro občany cestující do Německa nebo pro ty, kteří budou Německem projíždět za účelem cesty do jiné cílové země.
     V současné době je prozatím umožněn vstup z České republiky na území Německa jen osobám, které jsou uvedené na seznamu výjimek. Zároveň musí mít každý, kdo překračuje státní hranici z České republiky do Spolkové republiky Německo, negativní Covid-test vyhotovený v německém či anglickém jazyce, přičemž tento test nesmí být starší 48 hodin a rovněž je nutná digitální registrace při vstupu na území SRN.

     Splnění výše uvedených povinnosti platí jak pro osobní, tak i nákladní dopravu. Vzhledem k tomu, že kontroly ze strany německé policie si vyžadují jistou časovou náročnost, se na české straně státní hranice tvoří kolony vozidel. Největší problémy zaznamenáváme na hraničním přechodu Rozvadov, kde jsou v tuto chvíli kolony v délce přibližně 16 km. Je tedy nutné, aby řidiči počítali se zdržením a byli na tuto skutečnost připraveni (měli dostatek PHM, ve vozidlech měli s sebou jídlo a pití apod.). Zároveň bychom chtěli řidiče upozornit na to, aby byli ohleduplní, plně se věnovali řízení svých vozidel a respektovali dopravní značení a případné pokyny policistů, a zabránili tak dalším možným komplikacím. 

     Řidičům osobních vozidel doporučujeme využívat při cestě do Spolkové republiky Německo přednostně jiné hraniční přechody než dálniční přechod Rozvadov. 
     Všem řidičům doporučujeme, aby měli při cestě do Německa vyhotovený již Covid-test a nenechávali se testovat až na hranicích. Důrazně žádáme všechny řidiče, kteří se musí nechat otestovat až na hranicích, aby využívali před testovacím místem v úseku, kde se již tvoří kolony, pouze pravý jízdní pruh a do ostatních jízdních pruhů nevjížděli. Rovněž žádáme řidiče, aby dodržovali epidemická opatření jako je nošení ochranných pomůcek k zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů.     

     Závěrem bychom chtěli doporučit všem občanům, kteří mají v těchto dnech v plánu cestovat do Spolkové republiky Německo či přes ni projíždět, aby se s podrobnějšími informacemi seznámili na internetových stránkách www.mzv.cr.
     Policisté v Plzeňském kraji se v této souvislosti na hraničních přechodech se Spolkovou republikou Německo soustřeďují prioritně na oblast dopravy, tedy zejména na zajištění bezpečnosti a rovněž plynulosti silničního provozu.


 


Autosalon Dajbych

Autosalon Dajbych – Nejvýznamnější dodavatel offroadových speciálů všem složkám IZS na Plzeňsku. Dále zastupuje tyto značky: Toyota, Land Rover, Range Rover, Isuzu, Lexus a Jaguar.