Foto Video

Policista je policistou i mimo službu

Jak je možné, že zloděje zadržel manželský pár v civilu cestou z nákupu?

pátek 11. června 12:19 , aktualizace 13:57

Krádež Zadržení pachatele

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

      Ve středu odpoledne nedaleko Severky v Plzni manželský pár policisty a městské policistky cestou z nákupu zadržel utíkajícího zloděje. Několik čtenářů se nás tázalo, jak je možné, že pachatele krádeže policisté zadrželi ve svém volnu a v civilu. Rádi bychom proto čtenářům tuto situaci vysvětlili.


      Policisté a strážníci nejen, že mimo službu zasáhnout mohou, ale podle zákona dokonce musí. Zákon o Policii České republiky i zákon o obecní policii na situace, kdy policista nebo strážník v době osobního volna narazí na situaci, kde je páchán přestupek či trestný čin pamatuje a v případě, že je ohrožen život, zdraví či majetek jim přímo ukládá povinnost zasáhnout.      

Zákon č. 273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky

     § 10 Iniciativa
         (1) V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.
         (2) Policista má povinnost podle odstavce 1 i v době mimo službu, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo svoboda osob anebo majetek nebo došlo-li k útoku na tyto hodnoty.

Zákon č. 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii

     § 7 (2) Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. 

Původní článek:

     Ve středu kolem páté hodiny odpoledne vyrazil muž na nákup do večerky, vybral si pivo a limonádu, které zaplatil, a z prodejny chtěl odejít. Jenže vzhledem k tomu, že tohoto muže na Lochotíně zná velké množství prodavačů jako zloděje, který se krádežemi prakticky živí, nelze se divit tomu, že ho prodavačka pečlivě sledovala, a jak se ukázalo, nemýlila se. Muž si před odchodem nenápadně nacpal do kapes několik krabiček kondomů, takže se ho prodavačka pokusila zastavit. Zloděj ji ale odstrčil a začal utíkat. 
     Bohužel měl zloděj smolný den a to dokonce dvojitě, z dalších zákazníků se totiž vyklubal policista a městská policistka, kteří zde byli ve svém volnu nakupovat. Oba dva za zlodějem okamžitě vyrazili a ačkoli muže vyzývali aby zastavil, že jsou policisté, on prchal dál. Oba policisté ho dohonili a za použití chvatů mu další útěk znemožnili a poté přivolali své kolegy ve službě, kteří si zlodějíčka převzali a odvezli ho k vystřízlivění na PAZS. Před transportem muže podrobili dechové zkoušce, která ukázala 1,86 promile.
     S nadsázkou lze říci, že šlo o rodinné zatýkání, protože policista s policistkou jsou zároveň manželé. Zkažený den měli mimo zloděje ale i chudáci uniformovaní policisté, protože opilý pachatel se během zákroku pokálel a tak před jeho transportem na záchytku museli vozidlo vystlat igelitovou plachtou.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.