Bezplatná právní poradna

Zvýšení nájemného kvůli rostoucím cenám energií, neumožnění návratu do zaměstnání po mateřské dovolené, odškodnění při dopravní nehodě, bezpečná koupě nemovitosti, zdravotní pojištění v případě přistěhování do ČR

úterý 27. září 18:08 , aktualizace 18:21

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Víme, že život je složitý a přináší řadu situací, se kterými si běžný člověk neporadí bez kvalifikované právní pomoci. Jsme proto velmi rádi, že se mezi advokáty najdou i lidé, kteří se sami nabídli, že zadarmo pomohou druhým s jejich právními starostmi. 
     Díky našemu partnerovi Advokátní kanceláři CINK a partneři a hlavně díky advokátovi JUDr. Ing. Pavlu Cinkovi LL. M., MBA jsme mohli před více než pěti lety zprovoznit pro naše čtenáře bezplatnou právní poradnu. V rámci této poradny zkušení advokáti pomáhají našim čtenářům s jejich právními problémy.
     Prostřednictvím této poradny se tak každý měsíc dostává řadě našich čtenářů kvalitní právní pomoci, za což právníkům této právní kanceláře patří bezesporu veliké díky. 

     Vzhledem k tomu, že se většina dotazů opakuje a odpovědi na ně by jistě ocenila řada dalších našich čtenářů, rozhodli jsme se, že každý měsíc zveřejníme některé dotazy rovnou i s odpověďmi. Dnes přinášíme výběr dotazů za červenec a srpen (jména tázajících nejsou za účelem zachování anonymity zveřejněna a dotazy jsou zobecněny tak, aby byla zachována advokátní mlčenlivost i anonymita tazatelů).

1. Dobrý den, může mi pronajímatel zvýšit cenu nájmu kvůli rostoucí ceně energií?

     Pokud nemáte v nájemní smlouvě zvyšování nájemného výslovně vyloučeno, poté ano, nájem Vám zvýšit může. V nájemní smlouvě bývá zvyšování nájemného upraveno nejčastěji takzvanou inflační doložkou, což je ustanovení, ve kterém je konkrétně uvedeno, kterou inflací se řídí, kdy může ke zvyšování nájemného docházet jednou ročně automaticky.
     V případě, že zvyšování nájemného není upraveno inflační doložkou, může pronajímatel zvýšit nájemné podle pravidel občanského zákoníku. V tomto případě musí ale opět uplynout alespoň dvanáct měsíců od předchozího zvýšení. Dle ustanovení § 2249 občanského zákoníku však zvýšení nesmí přesáhnout 20 % nájemného, i včetně zvýšeného nájemného v posledních 3 letech. Pronajímatel dále nemůže zvýšením překročit částku takzvaného obvyklého nájemného v daném místě. 

2. Dobrý den, ráda bych se vrátila po rodičovské dovolené do svého zaměstnání, ale zaměstnavatel mi napsal, že je již má pozice obsazená z důvodu vysokého zájmu o pracovní místa, co mám dělat?

     Po skončení rodičovské dovolené by Vás měl Váš zaměstnavatel zařadit na Vaši původní práci a pracoviště. Není-li to možné, je povinen Vám nabídnout dle pracovní smlouvy jinou pracovní pozici, popř. jiné pracoviště. V případě, že byste tuto nabídku nepřijala, poté s Vámi může pracovní poměr ukončit výpovědí.

3. Dobrý den, zavinil jsem dopravní nehodu, budu muset zaplatit odškodnění zraněným?

     Odpověď na tuto otázku je, že nebudete muset platit odškodnění zraněným. Odškodnění se bude vyplácet z Vašeho povinného ručení vozidla. Nicméně v případě, že byste zavinil autonehodu a byl pod vlivem alkoholu, neměl v době jízdy řidičské oprávnění, úmyslně způsobil škodu, nebo se dopustil dalších závažných provinění jako řidič, vyplacené pojistné plnění po Vás může pojišťovna vymáhat zpět. 

4. Dobrý den, rád bych si koupil nemovitost, ale bojím se, že za ni zaplatím a prodávající ji na mě pak již nepřepíše. Jelikož se nejedná o nízkou částku, rád bych zvolil co nejbezpečnější cestu.

     V tomto případě bychom Vám jednoznačně doporučili advokátní úschovu kupní ceny a listin. Nejedná se o finančně nedostupnou službu a její náklady jsou zanedbatelné ve srovnání s rizikem, které hrozí v případě úhrady bez úschovy. Pokud se vydáte touto cestou, budete mít jistotu, že prodávající dostane peníze až poté, co budete zapsán jako vlastník nemovitosti v katastru nemovitostí. Tímto způsobem jsou chráněny obě smluvní strany.

5. Dobrý den, jsem cizinka a přistěhovala jsem se do České republiky. Mám právo na zdravotní pojištění?

     Pokud máte v České republice povolení k trvalému pobytu, zdravotní pojištění Vám vzniká automaticky získáním trvalého pobytu, tedy pokud podle evropských nařízení nepodléhá právním předpisům jiného státu EU/EHP/Švýcarska, nebo nepodléhá dle mezinárodní smlouvy předpisům druhého smluvního státu. 
     V případě, že v České republice trvalý pobyt nemáte, nárok na veřejné zdravotní pojištění máte, pokud jste zaměstnanec zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, nebo vykonáváte práci pouze na území České republiky například jako OSVČ.

     Další dotazy na právní poradnu můžete pokládat prostřednictvím formuláře umístěného v pravém sloupci webu Krimi - Plzeň. V současné době není možný jiný způsob zasílání dotazů, ale o dalším rozšíření poradny, například o možnosti telefonických konzultací v současné době intenzivně jednáme.


 Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.