Napadená sousedem i oslava plná výkalů

Kvůli karanténě proběhla pandemii sousedských sporů, ty teď řeší právníci

27. května 2020 18:10 , aktualizace 18:30

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

      Poslední tři měsíce karantény sice přispěly k zamezení šíření koronaviru, ale rozpoutaly pandemii sousedských sporů. Řada zaměstnanců trávila díky home office čas doma na zahradě, děti nechodily do školy a trávily s rodiči čas ve svých bydlištích. Po mnoha měsících či dokonce letech se tak sousedé potkávali, a tudíž raketově narostlo množství sousedských sporů.
     Obrátili jsme se proto na našeho partnera, Advokátní kancelář CINK a partneři, konkrétně Mgr. Václava Polomise, který se problematice sousedských sporů dlouhodobě věnuje a má s touto problematikou značné zkušenosti. 

Pane magistře, jak to nyní vypadá se sousedskými vztahy v době koronaviru? Jsou k sobě lidé vstřícnější a tolerantnější?

     Bohužel z našeho pohledu o nějaké větší toleranci nemůže být ani řeč. Problematice sousedských sporů se věnuji již řadu let a každý měsíc máme několik nových případů sporů mezi sousedy. Avšak to, co se děje nyní, je úplná pandemie a jen za minulý týden máme víc případů než za poslední tři měsíce dohromady. Krom případů, které řešíme v podstatě pravidelně, jako například rostliny přesahující na pozemek souseda, sekání trávy v brzkých ranních hodinách, spory ohledně kouře z grilování, rozdílné pohledy na hlasitost hudby a její žánr a podobně, máme nyní i řadu nových konfliktů, které vznikají specificky v souvislosti s koronavirem. 
     Setkali jsme se i s případy, kdy například soused postříkal sousedku hadicí jen proto, že se na zahradě pohybovala bez roušky, nebo s tím, že sousedka vstávající brzy ráno do práce házela do sousední zahrady po hostech psí výkaly, neboť se tím snažila narušit probíhající párty sousedů, kteří s ohledem na koronavirus nemuseli chodit do práce, a tudíž pořádali do pozdních večerních hodin hlučné zahradní oslavy.
     Určitě bych zde mohl vyjmenovat i řadu dalších případů, kdy se sousedé dostali do konfliktů, a případy skončily soudním sporem.

Daří se Vám v těchto případech klientům úspěšně pomoci?

     Ano, v těchto sporech máme poměrně vysokou úspěšnost. V řadě případů se nám podaří prosadit práva klienta i bez nutnosti soudního řízení, ale i v soudních sporech či zastupování v přestupkových řízeních jsme rovněž úspěšní a většinu případů se nám daří dovést do úspěšného konce. Řada sousedů zjedná nápravu již jen na základě výzvy od právníka, nicméně pokud se tak nestane, je zde možnost domáhat se řešení situace v přestupkovém řízení nebo rovnou soudní cestou.
     Některé případy končí i trestním stíháním. Vím třeba o případu, kdy se sousedé na silvestra dostali do sporu o to, kdo více vypije, a poté hádka skončila vzájemnou střelbou raket a jiné nachystané pyrotechniky do oken druhého ze sousedů.

A jak by měli čtenáři postupovat v případě, že se cítí jednáním souseda poškozeni či pokud soused dělá něco, co je obtěžuje?

      V prvé řadě je určitě vhodné řešit věc domluvou, souseda oslovit a vysvětlit mu, co mi vadí a aby se takovéhoto jednání zdržel. V řadě případů se podaří nalézt rozumný kompromis, například ohledně doby sekání trávy či hlasitosti hudební reprodukce.
      Pokud soused nápravu nezjedná, tak doporučujeme kontaktovat právníka specializujícího se na sousedské spory a jeho prostřednictvím zaslat dotyčnému kvalifikovanou předžalobní výzvu, aby se takového jednání zdržel. Ve většině případů uvedené pomůže, a pokud ne, je možno se nároku domáhat soudní cestou nebo se nápravy domáhat v přestupkovém řízení.

Mají čtenáři, kteří se cítí poškozeni jednáním sousedů možnost se někde poradit, jak ve věci dále postupovat? 

      Ano, určitě. Většina advokátních kanceláří věnujících se této problematice určitě poradí nejvhodnější postup, jak vzniklý sousedský spor řešit. Například naše advokátní kancelář provozuje pro tyto případy i právní poradnu, kdy je možno se na optimální řešení zeptat online prostřednictvím internetového formuláře. Hlavně je třeba postupovat v klidu, s rozvahou a vyhnout se řešení konfliktu pomocí násilí.
     Případné dotazy je možno položit i prostřednictvím naší právní poradny .

Je ještě něco, co byste k uvedenému chtěl našim čtenářům říci?

      S ohledem na naše zkušenosti bych chtěl čtenářům říci, že většina sousedských sporů je řešitelná a že nejsou sami, kdo má obdobný problém a potřebuje s ním pomoci. Každopádně bych jim chtěl popřát samé dobré sousedy a to, aby sousedské spory vůbec nemuseli řešit.

Úvodní foto ilustrační

 
Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…