Možnost inzerce na webu Krimi - Plzeň I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Při rozsáhlém lesním požáru zasahovali hasiči z Čech, Německa a také vrtulník s bambi vakem

Včera jsme informovali, že požár zasáhl dva hektary lesa, bohužel nakonec se rozšířil až na čtyři

pondělí 5. června 12:11 , aktualizace 12:32

Hasiči Horská služba


     Včera odpoledne jsme informovali o rozsáhlém požáru lesa u Bublavy na Sokolovsku a dnes hasiči uvolnili další informace k této mimořádné události.

     "Kouř z lesa byl hasičům nahlášený krátce před půl druhou hodinou dopoledne a operační středisko vyslalo na místo jednotky hasičů z I. stupně požárního poplachu. Bylo nutné najít přístupovou cestu k požářišti, které bylo v těžce dostupném terénu," popsal nám mluvčí hasičů začátek zásahu.

     "První hasiči na místě potvrdili, že se jedná o plamenné hoření stromů a klestí na rozloze 50 x 100 metrů a vlivem větru se plameny šíří. Na místo tak byly poslány další posilové jednotky a velitel zásahu vyhlásil II. stupeň požárního poplachu. Zároveň si vyžádal letecké hašení a v rámci dohod o přeshraniční spolupráci požádalo operační středisko o vyslání kolegů hasičů ze sousedního Německa, na místo přijeli hasiči z jednotky Klingenthal a Sachsenberg-Georgenthal," pokračoval mluvčí.

     Požár se postupně rozšířil na plochu 4 hektary a velitel zásahu proto zvýšil vyhlášený poplach na III. stupeň kvůli potřebě velkého počtu potřebných jednotek. Kvůli nepřístupnosti terénu bylo potřeba vodu na požářiště dostat hadicovým vedení a zároveň v okolí místa požáru nebyl žádný zdroj požární vody a bylo tak nutné zajistit kyvadlovým způsobem dovoz vody k jednotlivým úsekům hašení.

    Samotné místo požáru bylo v prudkém kopci, kde bylo množství popadaných stromů a další stromy poškozené požárem padaly v průběhu zásahu. Dopravu zasahujících a vybavení na místo požáru zajišťovaly čtyřkolky, se kterými na místě pomáhali také členové horské služby z Bublavy i z Německa.

    "Vrtulník provedl celkem 23 shozů požární vody na nejhůř dostupná místa a v době, kdy neprobíhalo letecké hašení, místo požáru ze vzduchu monitoroval dron s termokamerou. Ve večerních hodinách bylo zastaveno šíření požáru, bylo tak možné zredukovat počet zasahujících jednotek. Přes noc na místě zůstali hasiči ze čtyř jednotek, kteří pravidelně kontrolovali celou zasaženou plochu a stále nacházeli doutnající místa, která prolévali vodou," doplnil mluvčí hasičů.

     Dnes v ranních hodinách byl celý prostor opět zkontrolován dronem a místo požáru bylo předáno zástupcům majitele lesa s povinností v následujících dnech prostor stále hlídat. Hasiči se na místo vrátí minimálně ještě v úterý ráno, kdy znovu provedou kontrolu termokamerou.

     Výši škody bude určovat majitel lesa, příčina požáru je v šetření.


O požáru jsme již v neděli informovali v článku:

Hasiči v tuto chvíli bojují s rozsáhlým lesním požárem

     V Karlovarském kraji u Bublavy hoří lesní porost na rozloze již více než dva hektary a oheň se vlivem větru dál šíří. Podle mluvčího hasičů je vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu. Na místo přiletěl také vrtulník Policie ČR s bambi vakem a probíhá tak mimo jiné i letecké hašení.
     Na místě v tuto chvíli zasahuje velké množství dobrovolných i profesionálních jednotek hasičů a byli povoláni i hasiči ze sousedního Německa.

     Policisté žádají řidiče, aby okolím projížděli s maximální opatrností, po silnicích se pohybuje větší množství hasičské techniky! 


     Stejně tak i v Plzeňském kraji hasiči v tuto chvíli bojují s lesním požárem. Ten vypukl po třetí hodině odpoledne nedaleko Klatov u obce Tupadly v Městských lesích Klatovy. Na místě je v tuto chvíli šest jednotek hasičů s deseti kusy techniky. 

     Tento lesní požár je každopádně nesrovnatelně menší než výše uvedený požár u Bublavy a podle velícího důstojníka hasičů ho hasiči již lokalizovali.


Znovu proto opakujeme varování hasičů:

     Český hydrometeorologický ústav již pro celé západní a střední Čechy vydal výstrahu na nebezpečí požárů a hasiči nyní s takovými požáry bojují každý den. 

     V případě zveřejnění této výzvy nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňský kraj č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 • jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Veškeré výše uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 • lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

     Při používání pyrotechnických výrobků mimo uvedená místa musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa. Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Foto: HZS

D.S.D. METAL plus

Požární ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.