Denně aktualizujeme Speciál o koronaviru pro Plzeňský kraj Odpovědi na všechny vaše dotazy: Zákaz všech návštěv nemocnic a akcí s účastí na 100 osob, uzavření škol, plošná karanténa tisíců lidí, zrušení Oslav osvobození, povinnost karantén, opatření PMDP, ale i mýty a fámy
Foto

Požáry polí, lesů i luk

Hasiči včera zasahovali u více než deseti požárů v přírodě

11. července 2019 10:11

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Již několik dní informujeme o častých požárech v přírodě, před kterými hasiči soustavně varují. Uvádíme krátký výčet těchto požárů, u kterých hasiči zasahovali jen v průběhu včerejšího dne:

 • Po jedné hodině odpoledne zasahovali hasiči u požáru pole u Chodové Plané o rozloze cca 150 x 200 metrů. Vzhledem k blízkosti železniční trati, byla snížena průjezdní rychlost vlaků. 
 • Před druhou hodinou odpoledne zasahovali u požáru strniště u Nezbavětic.
 • Před čtvrtou hodinou odpoledne hasili u Velkého Rapotína požár cca 30 metrů čtverečních hrabanky.
 • Před pátou došlo u Kamenného Újezdu k požáru lesa o rozsahu 5 x 10 metrů. Příčinou bylo pálení kabelů a jiného materiálu. 
 • Těsně po páté hodině odpoledne hořelo 10 x 70 metrů trávy u Bukoviny.
 • Před šestou vyjížděli hasiči do Strašic k požáru živého plotu z tújí, který vznikl při pálení klestu. 
 • Po šesté došlo k požáru 100 metrů čtverečních strniště u Nepomuka.
 • Po osmé hodině večer vyjížděli hasiči k požáru balíku slámy a přilehlého stromu v ulici Ke Ctiboři v Tachově.
 • Kolem půl deváté hasiči zasahovali u požáru hrabanky a podrostu o rozloze 400 x 100m u Dolců. Bylo zřízeno čerpací stanoviště. Rozsah škod a příčina je v šetření. 
 • Před jedenáctou došlo k požáru trávy a rákosu u Boleveckých rybníků.
 • Po jedenácté vyjížděli hasiči k požáru trávy v tzv. Zeleném trojúhelníku v Plzni na Borech.


Zákaz rozdělávání ohně

      V Plzeňském kraji začala platit výstraha kvůli nebezpečí požárů, která platí až do odvolání. Výstraha platí zejména pro oblasti Blovice, Domažlice, Horšovský Týn, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro a Tachov. 

Aby se předešlo požárům v přírodě, je zakázáno:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

     Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa. Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Foto: Hasiči

D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.