Foto

Přes prázdniny bude Těšínská neprůjezdná

Ode dneška se uzavře v Těšínské ulici most přes řeku Úslavu

úterý 7. července 09:08

Doprava

Partner článku – Prestol Holding

     V době letních prázdnin opraví město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně most PM-018 přes řeku Úslavu v Těšínské ulici v městském obvodě Doubravka. Oprava mostu si vyžádá úplnou uzavírku pro osobní automobily, pro městskou hromadnou dopravu bude zachován vždy jeden jízdní pruh. Chodci a cyklisté projdou a projedou v polovině mostu, kde bude umožněn průjezd městské hromadné dopravy.
     „Od 7. července do 31. srpna 2020 opravíme most přes řeku Úslavu na Doubravce. Oprava je nutná z důvodu špatného stavu vozovky a vyměnit se musí také mostní závěry. Celkové náklady na opravu jsou 1,7 milionu korun včetně DPH,“ uvedl ředitel Správy veřejného statku města Plzně Milan Sterly.
     „Provedeme celoplošnou opravu obrusné vrstvy asfaltu v tloušťce 50 milimetrů. Vyměnit také musíme dožilé a nevyhovující dilatační mostní závěry a na závěr provedeme obnovu vodorovného dopravního značení. Realizace se bude provádět při uzavírce vždy poloviny mostu, a to z důvodu zachování jízdního pruhu pro provoz městské hromadné dopravy. Úplná uzavírka pro osobní dopravu je stanovena od 7. července do 31. srpna. Objízdná trasa pro automobily je stanovena Rokycanskou ulicí nebo přes nově zrekonstruovanou Mohylovou ulici a most přes Úslavu v Chrástecké ulici,“ vysvětlila Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně.
     „Most přes Úslavu byl postaven v roce 1973, celková délka je téměř 73 metrů, z toho délka přemostění 57,8 metru. Šířka mostu činí 16,85 metru. Jedná se o most železobetonové konstrukce s monolitickými opěrami,“ popsal Václav Šašek, technik mostů ze Správy veřejného statku města Plzně.
     Zhotovitelem opravy mostu je společnost SMP CZ a. s.

Foto Město Plzeň

 


Prestol Holding

revitalizace panelových domů • rodinné a bytové domy • monolitické železobetonové konstrukce • developerská činnost