Foto Rozhovor

Roman Zarzycký: Od velitele městské policie chci okamžité výsledky

Jaký má názor na bezpečnost v Plzni náš nový primátor? Co chce zlepšit a jak to chce udělat?

Autor: Karel Aleš 4. listopadu 2022 17:35 , aktualizace pátek 28. června 10:19

Rozhovory

     Jak jistě všichni čtenáři ví, Plzeň má nového primátora, kterým se stal pan Roman Zarzycký z hnutí ANO. Jak je naším zvykem, pana primátora jsme požádali o schůzku a zeptali se ho na to, co naše čtenáře zajímá nejvíc, tedy vše, co se týká bezpečnosti našeho města.  

     Nejprve krátce o Romanu Zarzyckém. Narodil se 7. září 1977 v Sokolově, absolvoval Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Poté pracoval jako šéf mediálního zastoupení rozhlasových stanic a pak jako ředitel plzeňského hokejového klubu HC Škoda Plzeň.
     V roce 2014 vstoupil do hnutí ANO 2011, v komunálních volbách za hnutí kandidoval a stal se zastupitelem a následně předsedou Kontrolního výboru ZMP. V komunálních volbách 2018 byl lídrem plzeňské kandidátky ANO, volby vyhrál, ale kvůli koaliční dohodě s ODS se nakonec stal prvním náměstkem pro správu a řízení majetkových účastí města v obchodních korporacích a pro oblast sportu a cestovního ruchu.
     Od roku 2022 je náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro ekonomiku, majetek a investice, ale na tuto funkci v nejbližších týdnech rezignuje. 

Dobrý den pane primátore, jak se díváte obecně na bezpečnostní situaci v Plzni?
     Samozřejmě se hezky dívá na policejní statistiky, podle kterých došlo k meziročnímu poklesu trestných činů z 4362 na 3830, ale pro mě osobně čísla nejsou všechno. Zásadní je i to, jestli se Plzeňané ve svém městě cítí bezpečně a bohužel z osobní zkušenosti vím, že je zde velká skupina lidí, která se v Plzni bezpečně necítí a já jejich důvody do určité míry chápu a sdílím je s nimi.

     Problematiku bezpečnosti proto vnímám jako z jednu věcí, které je třeba řešit okamžitě. Proto jsem ihned po svém zvolení požádal o schůzku s velitelem městské policie a také s krajským a městským ředitelem Policie ČR.
     Velitel strážníků ode mě dostal za úkol do deseti dnů připravit soubor opatření, která přinesou lepší řízení městské policie. Tato opatření si minimálně na úrovni Rady vyhodnotíme a budeme se bavit o dalším postupu.

Jednočlenné hlídky strážníků jsou tématem, které se nám od veřejnosti neustále v různých obměnách vrací, strážníci proti nim protestují a námi oslovení odborníci je považují za nesmysl. Jak to vnímáte Vy?
     Negativně. Jsem přesvědčen, že u případných narušitelů veřejného pořádku nemá osamocený strážník potřebnou autoritu. V situacích, kdy je třeba řešit problém akutně, je to značná nevýhoda. Navíc je otázka, na kolik jsou jednočlenné hlídky bezpečné i pro samotné strážníky, v jejichž řadách je i mnoho žen. Jedná se o věc, kterou budu chtít změnit, byť vím, že má oporu v koncepci schválené zastupitelstvem. 

Váš názor na možnosti řešení skupin agresivních bezdomovců v centru Plzně? Tím nemyslíme skutečné bezdomovce, tedy lidi bez domova, kteří zajisté potřebují naši pomoc, ale skupiny mladých narkomanů či alkoholiků, obtěžující a často i napadající občany v centru města.
     Můj názor je ten, že podobné chování nelze tolerovat. Prvním krokem by měla být represe, která přináší okamžitý efekt. Za druhé je nezbytné, aby byla městská policie řízena profesionálně a maximálně efektivně.
     Podle informací, které mám od starostů městských obvodů, se někteří strážníci se skupinkami narušitelů veřejného pořádku znají, a dokonce si s nimi tykají. To je pro mě absolutně nepřijatelné.
     Další krok musí být koncepční a preventivní. Měli bychom mít koncepci a vizi, jak postupovat do budoucna, abychom počet takových lidí a skupin postupně snižovali, to ale samozřejmě bude běh na dlouhou trať. Vyjma výše uvedené případy si myslím, že máme pomoci lidem, kteří pomoci chtějí a pomoc potřebují.

Mnoho lidí má také problém s kriminalitou cizinců bydlících na ubytovnách, jaký je na to Váš názor?
     My jako samospráva musíme udělat maximum možného v tom, co udělat můžeme. Bude se jednat o tématu, o kterém chci hovořit i s jednotlivými starosty městských obvodů, kteří mají o ubytovnách na jejich území detailní informace. Je ale třeba dodat, že se z velké části jedná o věc, kterou je třeba řešit legislativně na úrovni státu.
     Naději vkládám do nového radního pro bezpečnost, který má o řešení bezpečnostní situace zájem. Je aktivní, to oceňuji.

Co říkáte na vyhlášku o konzumaci alkoholu na veřejných místech v širším centru města a hodláte jí nějak měnit?
     Za mě osobně je třeba ji buď revokovat nebo začít důsledně vyžadovat. Naposled jsem byl svědkem toho, jak si skupina osob zcela bezostyšně chladila láhev vodky v jedné z kašen na náměstí Republiky a městská policie to nijak neřešila.
     Byla to jedna z výtek, které jsem veliteli strážníků řekl na naší schůzce. Budu od městské policie vyžadovat, aby se toto už nedělo.
     Obdobná situace se stává o víkendu téměř všude v centru. Vidím to dnes a denně, skupina tří až pěti lidí, láhev alkoholu, vyhláška je nezajímá a městského policistu jsem v okruhu na dohled neviděl několik desítek minut. To je neakceptovatelné. Nejsem slepý a vím, že tenhle prožitek má téměř každý občan.

Vliv na stav bezpečnosti ve městě by určitě mohlo mít plánované vybudování „gigatovárny“ v Líních. Jaký je Váš názor?
     
Stojím za našimi občany, proto jsem i nadále proti stavbě Gigafactory. Podle posledních informací sice Volkswagen ustoupil z ambiciózních plánů, že v Líních zaměstná až sedm tisíc lidí, ale i současných pět tisíc zaměstnanců je stále vysoké číslo. S ohledem na nízkou úroveň nezaměstnanosti v Plzni a celém kraji je jasné, že by několik tisíc lidí muselo za touto prací do regionu přijít. Je to jeden ze zásadních důvodů, proč záměr nepodporuji.