Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách

Připravte se dnes na komplikace v centru města – proběhne zde demonstrace a jsou možné konflikty mezi znepřátelenými skupinami

Demonstrace proti imigraci a Evropské unii je povolená a řádně ohlášená na městském úřadu, ale prostřednictvím různých serverů či sociálních sítí se svolávají i její odpůrci, takže se policie připravuje na možný konflikt obou skupin.

5. září 2015 09:25 , aktualizace 09:25

Akce nazvaná jako "Tábor lidu - demonstrace", se dle svolavatele bude konat dnes na náměstí Republiky od 16 hodin a demonstruje se proti imigraci a za vystoupení z Evropské unie.

Tato demonstrace je řádně nahlášená a úřady povolená. Bohužel se ale na různých serverech nebo sociálních sítích svolávají i odpůrci, převážně z řad levicově orientovaných skupin a již se objevují i plamenné výzvy k protiakcím či samotnému zabránění uvedené demonstrace.


Demonstraci svolávají pánové Vít S. a Zbyněk K. Podařilo se nám kontaktovat jednoho z nich, pana Zbyňka K., kterého jsme se zeptali proč se bude demonstrovat:

"Jako slušní a pracující občané, platící daně tomuto státu, jsme již unaveni z nařízení a omezenítotalitní Evropské unie. V poslední době pak dochází k vysloveně organizovanému přílivu migrantů, mezi kterými se skrývají nejen kriminální živly, ale také zde mohou postupně zasít podhoubí muslimského extremismu a do pár let zde mohou být celé muslimské čtvrti stejně tak, jak je tomu dnes třeba v Paříži, Stockholmu nebo mnoha dalších, kdysi Evropských městech. Nechceme zažít noční zapalování aut, rabování obchodů nebo napadání lidí jen proto, že jsme "nevěřící".


Prý se na vás chystají i vaši odpůrci?

Ano, to už jsme také slyšeli, hlavně pan Kohout a jemu podobní, tedy buď člověk lijcí své sperma do kropenky nebo trestaní podvodníci a šejdíři, zneužívající mladé a zaslepené lidi. Určitě nás to ale nijak nerozhodí a budeme si hledět svého. My nechceme konflikt, my chceme jen pokojným protestem upozornit na to, co jsem již uvedl. Chceme na místě klid a proto bude na místě přítomná PČR, aby zajistila hladký průběh demonstrace.


Po akcí prý má být i nějaká jízda motorkářů. To s vámi má také něco společného?

Ano, to je také naše akce - Spanilá jízda kolem náměstí, nebude to nic velkého, asi kolem 20 motorek. Vyrážíme kolem páté z Dřevěné ulice objedeme náměstí a Roosveltovou ulicí odjedeme.


Policie bude samozřejmě v pohotovosti a připravila bezpečnostní opatření, jehož hlavním cílem je zajistit hladký průběh akce a veřejný pořádek ve městě.

Na to, co nás všechno čeká, jsme se zeptali mluvčí plzeňské policie, která k tomuto uvedla: „Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje připravilo v souvislosti s oznámenou demonstrací proti imigraci a za vystoupení z Evropské unie, která se uskuteční v sobotu v odpoledních hodinách v centru města Plzeň, bezpečnostní opatření, do něhož bude nasazeno několik desítek policistů.

Cílem tohoto opatření je dohlédnout na hladký průběh oznámeného shromáždění a zajistit veřejný pořádek a bezpečnost. Přípravě této policejní akce jsme věnovali maximální pozornost, úzce jsme spolupracovali a nadále spolupracujeme s představiteli Magistrátu města Plzně, Odboru bezpečnosti a prevence kriminality, představiteli Úřadu městského obvodu Plzeň 3, Městskou policií Plzeň i se svolavatelem shromáždění.

Rozsah přijatého opatření byl stanoven s ohledem na zajištění bezpečnosti osob, ochrany majetku, veřejného pořádku a v neposlední řadě i plynulosti a bezpečnosti silničního provozu tak, že jsem připraveni v případě páchání jakéhokoli protiprávního jednání okamžitě a efektivně zasáhnout a situaci bezodkladně řešit.

Veškeré dění v centru města a jeho okolí budeme monitorovat pomocí techniky a získané informace budeme průběžně vyhodnocovat.