Propadl vám řidičák či občanka? Nevadí!

V době nouzového stavu platí i propadlé občanské a řidičské průkazy

úterý 24. března 09:08 , aktualizace 09:13

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Občané České republiky se mohou v době nouzového stavu na území České republiky prokazovat i občanským průkazem či cestovním dokladem, jehož doba platnosti skončila po 1. březnu 2020. 

     Je také možné řídit s řidičským průkazem po skončené době platnosti, jehož ukončení platnosti spadá do nouzového stavu.
     Ve svém stanovisku k dané problematice to oznámilo na svém webu ministerstvo vnitra. Nouzový stav vyhlásila Vláda České republiky dne 12. března 2020 z důvodu šíření pandemie koronaviru.

     „Cílem zmírnění pravidel ministerstva vnitra ohledně prokazování se průkazy totožnosti s propadlou platností je omezení pohybu lidí a činnosti institucí ze zdravotních důvodů - zamezení šíření koronaviru. Občanům při používání dokladů s propadlou platností dle výše uvedených pravidel nehrozí žádná sankce. Občané dále po dobu trvání nouzového stavu nemusí zažádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů ani kvůli změně trvalého pobytu, ani např. po svatbě, rozvodu či ovdovění. O nový občanský průkaz nemají povinnost žádat ani mladiství, kteří dovršili 15. rok věku a občanský průkaz zatím nemají,“ vysvětlil Michal Stočes, vedoucí magistrátního oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

     Ředitel Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně Petr Triner žádá občany o zvážení osobní návštěvy úřadů Magistrátu města Plzně. „Prosíme, kontaktujte naše úředníky především elektronicky či telefonicky. Pokud je vaše návštěva magistrátního pracoviště nevyhnutelná, žádáme všechny klienty, aby se předem objednali přes web www.uradbezcekani.cz,“ doplnil ředitel Petr Triner.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.