Aktuálně

Proti noži bojoval židlí

Pachatele i napadeného překvapilo, že 48 hodin po útoku byl útočník odsouzen

10. ledna 2018 16:43 , aktualizace 16:44

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

Pondělí

    Na pondělní návštěvu restaurace v obci Srní asi dlouho nezapomene nikdo z přítomných hostů. Opilý třiašedesátiletý muž zde v pondělí v půl šesté večer vzal po předchozí hádce v kuchyni restaurace do ruky nůž a postupoval proti dalšímu muži, kterému vyhrožoval újmou na zdraví.
     Poškozený na svou ochranu vzal do ruky židli, tou se bránil a ustupoval do restaurace, kam za ním postupoval i podezřelý. V restauraci napadený muž židli zahodil a utekl mimo objekt.
     Na místo byli přivoláni policisté a podezřelého muže zadrželi. Muž se podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 1,77 promile alkoholu.

Úterý

     Muž přespal v policejní cele, byly provedeny neodkladné úkony a bylo mu sděleno obvinění. Ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření z přečinu nebezpečné vyhrožování.

Středa

     Muž byl předveden z cely před soudce a byl odsouzen na devět měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců.

Co je zkrácené přípravné řízení

Trestní řád v § 179a mimo jiné říká:
     Zkrácené přípravné řízení se koná o trestných činech, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu, a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta, jestliže
a)      podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo
b)      v průběhu prověřování trestného oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v § 179b odst, 4 postavit před soud.

     Trestní stíhání obviněného se nezahajuje usnesením jako u „klasického“ trestního řízení, ale stačí, že je podezřelému sděleno z jakého skutku je podezřelý.
     Ve zkráceném přípravném řízení policie vyslechne podezřelého a jednoduchou formou obstará důkazy potřebné pro rozhodnutí o vině a trestu. Poté musí být nejpozději do 14 dnů věc předložena státnímu zástupci (tato lhůta může být státním zástupcem prodloužena, nejvýše však o deset dnů). Pokud státní zástupce shledá důvod pro předání podezřelého soudu, podá u soudu návrh na potrestání.
     I řízení před soudem má pak zjednodušenou formu, zjednodušení spočívá především v tom, že pokud obviněný a státní zástupce při hlavním líčení prohlásí, že skutečnosti uvedené v návrhu na potrestání považují za nesporné, není potřeba provádět další dokazování.
     Pokud to okolnosti umožňují nebo dokonce vyžadují, může být pachatel odsouzen do tří dnů od svého zadržení. Policie totiž může podezřelého zadržet na dobu až 48 hodin a poté (nebude-li propuštěn a nebude tedy řízení konáno ve výše uvedené 14tidenní lhůtě) může být předán soudu k okamžitému rozhodnutí.
     Ve lhůtě 48 hodin tedy musí policie podezřelého vyslechnout a obstarat potřebné důkazy a předat je státnímu zástupci. Ten ještě v této lhůtě musí u soudu podat návrh na potrestání.
     Soud má dalších 24 hodin od podání návrhu na potrestání (podezřelý stále zůstává zadržen) na to, aby o obviněném rozhodl. Musí tedy obviněného vyslechnout a rozhodnout o jeho případné vazbě. Zpravidla pak soud využije toho, že má obviněného k dispozici a že se jím stejně musí zabývat, k tomu, aby rozhodl nejen o vazbě, ale i o vině a případném trestu.
     Soud může opět rozhodnout trestním příkazem nebo nařídit ve věci hlavní líčení, které se souhlasem obviněného a státního zástupce může konat okamžitě v uvedené 24hodinové lhůtě. U takového hlavního líčení obviněný musí mít obhájce.
     Toto „rychlé“ řízení se využívá např. u osob bez stálého bydliště, které jsou na pohybu nebo u cizinců, u nichž hrozí, že opustí území ČR.
     Pachatel trestného činu tedy může už tři dny po spáchání trestného činu být za své jednání ve vězení. 

 

 

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.