Možnost inzerce na webu Krimi - Plzeň I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Řidiči pozor! V létě se v Plzni připravte na řadu komplikací

Plzeň čeká mimo jiné i čtyřměsíční oprava mostu Milénia

středa 24. května 12:20 , aktualizace 12:43

Doprava


     Plzeň čeká mimo jiné i čtyřměsíční oprava mostu Milénia, jednoho z kapacitně nejvytíženějších mostů ve městě. Rekonstrukce začne 5. června a potrvá až do 6. října a kromě mostu zahrne i přilehlé ulice U Trati včetně křižovatek ulic U Trati a Doudlevecká.

     Zhotovitelem je Metrostav a. s. a investorem Správa veřejného statku města Plzně.

      Akce za téměř 40 milionů korun v první etapě zavře most ve směru na Slovany, ve druhé ve směru na Bory. Zbylé etapy pak zahrnou vždy jen víkendové opravy v křižovatce Doudlevecká - U Trati. 

     Do konce prázdnin pak Plzeňáky čekají ještě i další opravy na komunikacích, takže vedení města Plzně žádá Plzeňany o trpělivost. 

      „Oprava mostu je naprosto nezbytná k tomu, abychom prodloužili jeho životnost. Slouží už 22 let, denně po něm projede 26 000 aut. Musíme provést kompletní výměnu povrchu a izolace mostovky, sanace spodní stavby mostních objektů a další. Vím, že to je pro řidiče nepříjemná zpráva, bohužel si ale nemůžeme dovolit termín odložit. Proto volíme období června až září, kdy je dopravní zatížení v Plzni díky prázdninám nejmenší a kdy také lidé mohou případně volit i alternativní způsob dopravy, jako je kolo, koloběžka a další. Věřím, že Plzeňané toto pochopí,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. 

      Zároveň s opravou mostu bude realizována i výměna světelné signalizace na křižovatce Doudlevecká x U Trati, která se uskuteční od 28. srpna maximálně do 22. září. „To znamená, že nepůjdou semafory zhruba tři týdny. Využijeme ale toho, že z mostu v tento termín nebude možné přijet,“ doplnil Aleš Tolar. 

     Podle Václava Šaška, vedoucího oddělení mostů Správy veřejného statku města Plzně, budou v rámci opravy mostu vyměněny mostní závěry, sneseny stávající vrstvy komunikace až na nosnou konstrukci, odstraněny izolace, části říms i s vybavením mostu. „Nosná konstrukce dostane novou izolaci, budou provedeny nové římsy, nová konstrukce vozovky a dále osazeno původní vybavení mostu. Také budou provedeny sanace spodní stavby mostních objektů,“ doplnil Václav Šašek.  

I. etapa: 5. 6. – 4. 8. 2023

     V ulici U Trati budou úplně uzavřeny oba jízdní pruhy v úseku od křižovatky s ulicí Doudlevecká, pravý ke křižovatce s ulicí U Ježíška a levý na nájezdové rameno na most ve směru k ulici Železniční. Z ulice Doudlevecká a Prokopova nebude možné odbočit na most Milénia, ve směru od Klatovské třídy je uzavřen přímý směr na most.

Objízdná trasa pro I. etapu je vedena: 

 • z ulice U Trati na silnici I/27 (Klatovská třída, sady Pětatřicátníků), I/26 (sady 5. května, Tyršova) I/20 Ukrajinská, I/26 U Prazdroje
 • ve směru od Mostu po silnici č. I/20 (Karlovarská, Palackého náměstí), I/26 (I/20) Jízdecká, I/20 Ukrajinská, I/26 U Prazdroje

II. etapa: 5. 8. – 6. 10. 2023

     Ulice U Trati bude úplně uzavřena v úseku od křižovatky se silnicí č. I/20 Mikulášská ke křižovatce s ulicí Doudlevecká (vjezd do podzemních garáží umožněn). Dále je uzavřeno sjezdové rameno z mostu ve směru ke Klatovské třídě. Z ulice Mikulášská a Koterovská nebude možné odbočit vlevo na most Milénia, z ulice Železniční je uzavřen přímý směr na most.

Objízdná trasa pro II. etapu je vedena:

 • z ulice Lobezská a ve směru od Prahy a od Písku na silnici I/26 (U Prazdroje, Tyršova, Jízdecká), I/20 Palackého náměstí, I/27 Klatovská třída, U Trati
 • z ulice Železniční, Barrandova, Koterovská po silnici č. I/20 na silnici č. I/26 (Tyršova, Jízdecká), I/20 Palackého náměstí, I/27 Klatovská třída, U Trati

III. a IV. etapa – oprava povrchu křižovatky Doudlevecká / U Trati / Prokopova 

7. 10. – 8. 10. 2023 nebo 14. 10. – 15. 10. 2023 (dle klimatických podmínek)

III. etapa -  Sobota 
      Bude uzavřena pravá polovina křižovatky ve směru jízdy od Klatovské třídy (uzavřený vjezd a výjezd z ulice Doudlevecká a průjezd na most Milénia). Z ulice U Trati od Klatovské třídy je možné jen levé odbočení do ulice Prokopova.

IV. etapa - Neděle
     Bude uzavřena pravá polovina křižovatky ve směru jízdy ke Klatovské třídě (uzavřený vjezd a výjezd z ulice Prokopova a průjezd z mostu na ulici U Trati ve směru ke Klatovské třídě). Z mostu Milénia je možné jen levé odbočení do ulice Doudlevecká.


Další plánované větší akce do konce prázdnin na území Plzně:

 1. Celoplošná oprava Písecké ulice před OC Olympia vč. okružní křižovatky - 9. 5. - 31. 8. 2023

 2. Celoplošná oprava Plzenecké ulice - 11. 4. - 7. 12. 2023

 3. Oprava Štefánikovy ulice - 29. 5. - 27. 8. 2023

 4. Rekonstrukce Jasmínové ulice - 5. 6. 2023 – přelom roku 2023/2024 (délka 189 dní)
    kompletní rekonstrukce vozovky, částečně povrchová úprava, chodníky, smíšená stezka a parkovací zálivy. Současně Vodárna Plzeň provede obnovu vodovodu v úseku Jasmínová – Slovanská alej a rekonstrukci kanalizace v úseku Jasmínová – Brojova, celkem je stavba rozdělená do 5 etap, Skladová ulice bude přístupná ze Slovanské aleje a bude v ní zakázané parkování, objízdná trasa vedena ulicemi K Dráze a Nepomucká.

 5. Oprava tramvajové trati Terezie Brzkové - 1. 7. - 30. 11. 2023 za výluky tramvajové trati
    jedná se o opravu tramvajové trati včetně jejího odvodnění, úpravy na vodovodních řadech a kanalizaci a výměnu obrusné vrstvy vozovky a rekonstrukci zpomalovacích prahů v úseku Macháčkova - Vejprnická, související uzavírky a fáze výstavby jsou momentálně v řešení

 6. Oprava tramvajové trati a vodovodu Klatovská - srpen 2023
    oprava havarijního stavu propojení dvou vodovodních řadů na křižovatce Klatovská x Dobrovského, v linii ulic Dobrovského – V Bezovce, úsek opravy zasahuje všechny směry jízdy a podchází i pod tramvajovou tratí, práce by měly trvat cca 3 týdny a využijí skutečnosti, že v souvislosti s opravou tramvajové trati Klatovská v úseku Hruškova – náměstí Míru, nebudou v zájmovém úseku provozovány tramvaje a zároveň využijí skutečnosti, že v souvislosti s opravou kanalizace v Mánesově ulici nebudou jezdit trolejbusy

 7. Opravy mostů – Rondel 
    hlavní stavební činnost, která částečně omezí dopravu, by měla probíhat od začátku července do konce srpna 2023, v průběhu září jsou plánovány drobné dokončovací práce, které již však neomezí dopravu. Z důvodu velmi omezeného termínu pro realizaci budou stavební práce probíhat v denních i nočních hodinách, stavební činnost bude zároveň na obou mostních objektech, omezení tramvajové dopravy se projeví pouze ve snížení rychlosti průjezdu tramvají v daném úseku pod mostními objekty, průjezd tramvají v obou směrech je tedy po dobu stavby plně zachován. Stavební práce, které zasahují do průjezdného profilu tramvajové trati, budou prováděny pouze v noci, kdy je provoz tramvají zastaven (v době 0:30 až 4:00). Práce na samotných mostních objektech budou probíhat shora a po polovinách, tj. nemělo by dojít k omezení dopravy v současné podobě (nyní doprava vedena v jednom jízdním pruhu). Na Karlovarské třídě je pak uvažováno s omezením dopravy ve směru z centra i do centra v podobě svedení dopravy jen do jednoho jízdního pruhu, které by mělo být směřováno primárně také do nočních hodin. Krátkodobě (maximálně v řádu několika dnů) však dojde k tomuto omezení i v průběhu dne

 8. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – Rubešova ulice - cca polovina června - 30. 11. 2023
    místo stavby mezi Guldenerovou a Jablonského ulicí, 3 etapy – 1. a 2. etapa od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023, 3. etapa – zahájena i dokončena bude na jaře 2024

 9. Rekonstrukce kanalizace náměstí Českých bratří - 1. 6. - 30. 11. 2023
    kanalizační stoka o celkové délce 328 metrů

Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.