Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách

V pondělí se částečně uzavírá i Domažlická!

Řidiči pozor! Ve směru od Domažlic se očekávají dlouhé kolony.

27. června 2021 19:50 , aktualizace 20:38

     Když jsme minulou neděli informovali o úplném uzavření Folmavské, netušili jsme, že může být ještě hůř. Od zítřka se totiž částečně uzavírá ještě také Domažlická. Lidé, kteří jeli při ranní špičce do Plzně od Domažlic, si po uzavření Folmavské stěžovali na dlouhé kolony stojící až od Sulkova, které se opakovaně zcela zastavovaly a nyní se očekává ještě horší scénář.

Domažlická třída

     Domažlickou čeká na téměř kilometr dlouhém úseku výměna povrchů vozovky a dvou trolejbusových zálivů. Práce firma zahájí v pondělí 28. června a potrvají až do 30. října. Oprava začne v místech trolejbusové zastávky Panelárna, skončí u okružní křižovatky Domažlická - Folmavská.

Doprava

     Individuální automobilová doprava bude řízena kyvadlově, městskou hromadnou dopravu práce neovlivní. Výměna asfaltových vrstev bude realizována vždy za částečné uzavírky s maximální délkou provádění 500 metrů. V dané fázi výstavby bude zajištěn průjezdný profil komunikace 3,25 metru. V pracovní době od 7 do 19 hodin zajistí koordinaci kyvadlového průjezdu pracovníci stavby, mimo pracovní dobu pak mobilní světelná souprava. „V rámci akce dojde k opravě propustků ve sjezdech, doplnění svodidel, pročištění silničního příkopu a k nezbytné úpravě dopravního značení. Dále k doplnění odvodňovacího systému, dodání tvárnic a v nejnižším místě bude vyměněna horská vpusť za novou s větším usazovacím prostorem a vloženou nornou stěnou,“ uvedl dopravní koordinátor.


Folmavská třída

     Od minulého pondělka byla uzavřena Folmavské ulice v Plzni a uzavírka je plánována až do 31. srpna, důvodem jsou opravy povrchu vozovky, konkrétně trhliny, vysprávky a vyjeté koleje, ulice tak dostane i nový asfaltový povrch. Do zákazu nebude povolen vjezd ani MHD.      

Čtyři etapy

     Opravy budou ve čtyřech etapách, po úsecích od křižovatky s ulicí U Letiště po okružní křižovatku s ulicí Domažlická. Objízdná trasa po dobu opravy Folmavské ulice povede ulicemi U Letiště, Podnikatelská a Obchodní a s postupujícími pracemi se bude zkracovat. 

I. etapa       21. 6. – 12. 7. 2021
II. etapa      13. 7. – 2. 8. 2021
III. etapa     3. 8. – 16. 8. 2021
IV. etapa     17. 8. – 30. 8. 2021

     „Bude nutné odfrézovat svrchní vrstvy asfaltu a položit nový asfaltový koberec. V úseku mezi ulicemi U Panasoniku a U Letiště je komunikace tak poškozená, že bude nutné odstranit všechny asfaltové vrstvy, recyklovat podkladní štěrkové vrstvy a položit nový asfaltový povrch v tloušťce 18 centimetrů. Teprve poté bude možné obnovit i vodorovné dopravní značení,“ popsal plánovanou opravu náměstek primátora Michal Vozobule. 

Městská a příměstská veřejná doprava

     Uzavírka ovlivní i městskou a linkovou veřejnou dopravu. Autobusové a trolejbusové linky č. 15, 17, 18, 24, 29, 30, N1, N7 budou po dobu opravy v obou směrech vedeny odklonem ulicemi Obchodní, Podnikatelská a U Letiště. Zrušeny či přeloženy budou zastávky „NC Borská pole“, „Panasonic“, „U Panasoniku“, „U Nové Hospody“, „Folmavská Rondel“.
     Objízdná trasa a přesun zastávek se týkají i příměstských autobusových spojů Integrované dopravy Plzeňského kraje.  Během prvních dvou etap uzavírky zastávky Folmavská Rondel a U Nové Hospody nahradí zastávka Obchodní rondel. Zastávku U Panasoniku nahradí zastávka Vltava. Uzavírka zastávky NC Borská pole potrvá až do konce srpna a v provozu ji nahradí zastávka U Letiště.

foto: Správa veřejného statku města Plzně


Prestol Holding

revitalizace panelových domů • rodinné a bytové domy • monolitické železobetonové konstrukce • developerská činnost