Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách

Seriál „Právní minimum ulice“ – díl šestý: „Dobrý den, vaše jízdenky“

V dalším, již šestém díle našeho seriálu „Právní minimum ulice“, se podíváme z pohledu občana, cestujícího v městské hromadné dopravě na to, co všechno může revizor, jaká má vůči nám práva a jaké naopak my, cestující, máme povinnosti k revizorovi.

Autor: Václav Zeman 4. září 2014 10:00 , aktualizace 10:00

Právo

Na internetu koluje nejedno video, kde revizor drží černého pasažéra za oděv a vyčkává příjezdu policejní hlídky, aby ta zjistila totožnost černého pasažéra (jak jsme psali v prvním díle našeho seriálu – policisté k tomu využijí svého oprávnění svěřeného jim ustanovením § 63 odst. 2 písm. k) zákona o Policii). Většina takto držených černých pasažérů provolává hesla o tom, že na takové jednání revizor nemá právo, že jde o omezování osobní svobody a další podobně laděná hesla.

Je to věc mezi lidmi málo známá, ale černý pasažér, který se takto brání nemá pravdu. Pomineme-li obecná pravidla, vycházející ze zákona o drahách, který svými ustanoveními reguluje přepravní řád pro městské hromadné dopravce a zavádí povinnost prokázat se platným jízdním dokladem pověřené osobě (revizorovi), případně osobním dokladem se sdělením osobních údajů, až po povinnost vyčkat na místě příjezdu policie ke ztotožnění černého pasažéra, existuje od roku 2010 nepříliš známý rozsudek Nejvyššího správního soudu, který přiznává v přiměřené míře revizorovi použít fyzickou sílu při držení černého pasažéra na místě do příjezdu policie.

Není náhodou, že výše zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu (ze dne 9.9.2010, sp.zn. 1 As 34/2010) vznikl na popud plzeňského revizora, který přidržel černého pasažéra u plotu tak, aby nemohl do příjezdu policejní hlídky utéci. Následně byl však obviněn z přestupku proti občanskému soužití a byla mu uložena pokuta. Plzeňský revizor se úspěšně bránil prostřednictvím svého advokáta soudní cestou a Nejvyšší správní soud mu dal za pravdu, když ve svém judikátu potvrdil, že použití přiměřené fyzické síly k zadržení černého pasažéra je nezbytné pro vymáhání práva dopravního podniku na úhradu jízdného a nelze setrvat na stavu, kdy je chráněn černý pasažér před postihem za své protiprávní jednání.

Revizor městské hromadné dopravy tedy má právo požadovat předložení jízdenky, sdělení osobních údajů k vymáhání jízdného a pokuty a konečně i zadržet vás přiměřenou fyzickou silou k překonání vašeho odporu. Posledně jmenované právo nahlas vyřčené soudem, vychází z ustanovení přestupkového zákona o nutné obraně, kdy lze v rámci ochrany zájmů chráněných zákonem (v tomto případě právo na úhradu jízdného) využít jednání mající znaky přestupku. Vždy bude jádrem sporu slovíčko „přiměřené“ a bude záležet případ od případu, ale věřte, že typická situace mezi černým pasažérem a revizorem, kterou lze nazvat „přetahovaná o svršky“ je po právní stránce v pořádku.


Právo je minimum morálky, proto nezapomínejme, že platit za služby které využíváme je slušnost a když ne slušnost, tak zákonná povinnost.