„Sieg heil“, agrese a světlice do Plzně na fotbal opravdu nepatří

Zlínští fanoušci si návštěvu Plzně díky své hlouposti kapánek prodloužili

19. října 2015 14:09 , aktualizace 14:09

O bezpečnosti na fotbalech píšeme v poslední době pouze samé pozitivní zprávy, je to dané jednak slušností našich plzeňských fanoušků a pak také nikterak nepodceněným bezpečnostním opatřením na všech zápasech.

Již standardně to v Plzni funguje tak, že bezpečnost uvnitř stadionu zajišťuje Bezpečnostní služba IVA, celý stadion a bezprostřední okolí Městská policie a bezpečnost v Plzni pak policisté.

Jenže v Plzni se nespoléháme pouze na lidské oči, ale na stadionu máme i speciální kamery Panomera, které dokáží rozpoznat i nápis na krabičce cigaret, kterou si právě v hledišti zapalujete a není ani nutné, aby kamera zabírala přímo vás. Systém snímá celý prostor a k vybranému problematickému místu se snadno můžete vrátit a vybrat si zvolený úsek. Na dispečinku kamer je stálá služba policisty, strážníka a bezpečnostní služby, takže kolegové v terénu dostávají aktuální informace velmi rychle.


Právě tyto kamery pomohly tuto sobotu při zajištění podezřelých mužů v sekci hostů. Partička výtečníků mimo jiné ohrožovala sebe i okolí ohnivou pyroshow, na stadionu samozřejmě zakázané pyrotechniky. Projevovali se také agresivně vůči ostatním a s pokřikem „Sieg heil“ zvedali pravice.

Bezpečnostní služba IVA však jejich jednání monitorovala a ve správný okamžik si pro výtržníky společně s policií došla. Následně byli muži převezeni na obvodní oddělení policie.

Co je to Panomera a 10 největších výhod tohoto systému

1. Unikátní Panomera efekt: zobrazení široké oblasti na velké vzdálenosti ve velmi vysoké kvalitě. Panomera mnohonásobně předčí konvenční HD 1080p standard, nově vymezuje často používaný termín vysoké rozlišení – "Panomera efekt" začíná tam, kde HD a megapixelové kamery dosahují svých maximálních limitů.


2. Nejvyšší rozlišení detailů i na velké vzdálenosti: Panomera vyniká zcela novou koncepcí objektivů a snímačů. Panomera využívá své megapixely tak, že i objekty, které jsou ve větší vzdálenosti, mohou být zobrazeny ve stejném rozlišení jako objekty v popředí.


3. Trvalý záznam celé scény: Nyní nezáleží na tom, kterou část operátor právě prohlíží, protože Panomera vždy zaznamenává celou scénu. Je tedy možné, aby všechny události byly rekonstruovány později, pro použití jako důkaz u soudu.


4. Real time až 30 fps: Panomera nabízí snímky v reálném čase a vysoké rychlosti až 30 fps.


5. Nastavitelné rozlišení: V závislosti na oblasti použití jsou k dispozici různé modely Panomera – ať už jde o rozsáhlé oblasti, dlouhé vzdálenosti nebo náročné menší oblasti. Pro zajištění požadované kvality pro konkrétní vzdálenosti je možné systém individuálně upravit: multifokální systém lze přizpůsobit každé potřebě zákazníka a rozlišení může být upraveno téměř neomezeně.


6. Možnost přístupu více uživatelů: Na rozdíl od PTZ kamer, kdy kameru může ovládat pouze jeden operátor, Panomera může být používána neomezeným počtem operátorů nezávisle na sobě.


7. Multicast: Vzhledem k metodě přenosu Multicast může snímky prohlížet několik uživatelů současně, bez nutnosti opakovaného přenosu dat prostřednictvím sítě. Tím se významně snižuje potřebná šířka pásma.


8. Bez pohyblivých mechanických částí: Na rozdíl od PTZ kamer nemá Panomera žádné pohyblivé mechanické části, což výrazně prodlužuje životnost kamer.


9. Snadná instalace a údržba: Vzhledem k tomu, že lze sledovat střežený prostor z jednoho místa, je potřeba méně místa na instalaci kamery, požadavky na infrastrukturu (stožáry, kabely, elektřina, atd.) jsou také nižší a samozřejmě také výdaje na obsluhu a údržbu.


10. Automatické sledování na velké vzdálenosti: Panomera umožňuje monitorování velké plochy s mimořádnými detaily. Pohyby objektů, např. osob nebo vozidel, mohou být rekonstruovány i na dlouhé vzdálenosti bez jakýchkoliv prodlev v záznamu. Samozřejmě toto je plně automatické díky inteligentní video analýze.


Foto: Ilustrační z různých utkání