Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

SPECIÁL: Čistá Plzeň? Tak se podívejte doopravdy!

FOTOGALERIE: Pojďte s námi a s odborníkem na tuto problematiku do světa bezdomovců

13. února 2017 12:24 , aktualizace pátek 19. července 14:03

Alkohol Bezdomovci Cizinci Drogy Loupež Městská policie Napadení Právo Smrt Speciály Ubytovny Vandalství Záchytka

     Koncem minulého týdne jsme informovali o velmi vážné změně přestupkového zákona, kdy se od 1.7. zcela ruší zákaz pobytu na území obce udělený jako trest za vážné nebo opakované přestupky. Článek byl velmi sledovaný a několik desítek lidí se ptalo, co bude následovat, zda se opilé či zfetované agresivní skupinky vrátí do centra na náměstí či na nádraží.

     Na to, jak se na nový zákon připravuje naše město, jsme se zeptali nejvyššího představitele primátora Martina Zrzaveckého. (článek je z roku 2017 - pozn.red.)

     „O této změně v přestupkovém zákoně samozřejmě víme a považujeme ji za nešťastnou.
     Již nyní se na ni připravujeme a chceme zajistit, aby se nám lidé, kteří zatím mají platný zákaz pobytu v centru našeho města, hned po prvním červenci, od kdy zákon platí, zase nevrátili zpět.
     Touto změnou zákona přicházíme o jedinou možnost jak tyto lidi sankcionovat, protože z pokut mají samozřejmě jenom legraci. Mimo jiné připravujeme přestěhování organizace Point 14 mimo centrum města, aby se lidé, kterým tato organizace pomáhá, neshlukovali v Husově ulici a neobtěžovali kolemjdoucí.
     Dále připravujeme projekt speciálního velkého vozidla, které bude objíždět místa, kde se lidé bez přístřeší schází, myslím tím místa mimo centrum, a tam budou tito lidé mít možnost osprchovat se, nechat se ošetřit i například vyměnit použité injekční stříkačky."

     Spoluautor tohoto článku pracoval s bezdomovci díky výkonu své služby dlouhá léta a přes veškerou snahu o dodržení hygieny při kontaktu s nimi přinesl domů již dvakrát svrab. Nyní se má změnit zákon k horšímu, a tak svou práci vzdal: "Bezdomovci naši pomoc nechtějí, zákonodárci nepomáhají a své dítě kvůli nim ohrožovat nebudu!"

O co jde?

V novém přestupkovém zákoně je vynechána sankce "Zákaz pobytu" a to prakticky znemožní domáhat se spravedlnosti vůči osobám bez domova.

Tři skupiny lidí bez domova

První skupina

     Jedná se o osoby, které se snaží jakýmkoliv způsobem vyrovnat se svou životní situací, většinou někde sedí a snaží se přežít na ulici. Prohrabávají popelnice, aby našli něco, co by se dalo zpeněžit. Straní se lidí a člověk s nimi málokdy přijde do konfliktu.
     Přes sociální úřady se někdy podaří tyto lidi dostat z ulice. Někteří bohužel už nemají zájem se opět začlenit do lepšího způsobu života a dál zůstávají na ulici dobrovolně. Postupně ztrácí základní hygienické návyky a upadají do alkoholové závislosti. Posedávají na zastávkách, v budovách souvisejících s veřejnou dopravou a parcích.
     Často se stává, že tělesnou potřebu vykonávají třeba na lavičkách přes oblečení, když sedí nebo vleže na zemi, aniž by se zvedli a dál to neřeší.
     Postupně trpí infekcemi jako vši, svrab a dalšími kožními infekčními onemocnění, ale lékařské ošetření odmítají.
     Svým nesnesitelným zápachem z důvodu absence hygieny obtěžují lidi v prostředcích hromadné dopravy nebo ve veřejně přístupných prostorách, určených pro veřejnou dopravu. V místech, kde se zdržují, je nahromaděný značný nepořádek.

Druhá skupina

     Většinou se jedná o mladé lidi, kteří jsou zpravidla silně ovlivněni alkoholem, psychotropními, omamnými nebo dalšími návykovými látkami.
     Jejich způsob života jim vyhovuje a nechtějí nic měnit. Často žebrají, a pokud jim člověk nic nedá, dokážou být velmi agresivní. Většina z nich je drogově závislá a trpí různými nemocemi, jako jsou např. žloutenky typu A, B a C.
     Za vyžebrané peníze společně nakupují nejlevnější alkohol, který se dá v obchodě koupit nebo ho prostě ukradnou. Jakmile jsou ovlivněni nějakou látkou, budí veřejné pohoršení, znečišťují veřejné prostranství, vyvolávají konflikty, nepříjemně oslovují a obtěžuji kolemjdoucí lidi, porušují obecně závazné vyhlášky a veřejný pořádek. Útočištěm uvedené skupiny jsou opuštěné budovy, které postupně znečistí odpadem.
     Z uložených pokut od Policie, Městské policie a správních orgánů si nic nedělají, protože nic nevlastní a z tohoto důvodu jim nikdo nemá co vzít. Správní orgány při řešení přestupkového jednání nemají jinou možnost, jak tuto skupinu účinně potrestat. Uloženým pokutám se vysmívají a kdo dostane tu nejvyšší, ten je nejlepší.
     Jediná možnost, jak proti uvedené skupině účinně bojovat je časté prosazování sankce zákaz pobytu, což lze snadno, protože hodně osob z uvedené skupiny nemá ani trvalé bydliště v Plzni.
     Uvedená skupina drží hodně při sobě, a jakmile někdo z nich dostal zákaz pobytu, přesunuli se tam, kde zákaz pobytu pro něho neplatil. Za použití tohoto řešení se postupně podařilo problémové skupiny dostat z parků, ze středu města nebo z hlavního vlakového nádraží. 

Třetí skupina

     Jedná se většinou cizince, které do Plzně přivezly agentury za prací.
     Po nějaké době přišli o práci, ale už se nevrací domů. Žebrají nebo pracují na černo na stavbách, kde za každý odpracovaný den dostanou finanční obnos, který bohužel nevyužijí k návratu domů, ale raději vše utratí za alkohol.
     Pod vlivem alkoholu vyvolávají konflikty, budí veřejné pohoršení, porušují vyhlášky a veřejný pořádek, svým nevhodným chováním obtěžují kolemjdoucí lidi. V zimním období se přesouvají do budov, souvisejících s veřejnou dopravou, kde svojí přítomností obtěžují lidi špínou a zápachem. Řešení přestupků cizinců je velice komplikované, protože se zdržují na různých místech a doručit písemnosti od správních orgánů, které řeší jejich přestupky, je často nemožné.
     Mezi nimi se často rekrutují pachatelé i té nejzávažnější trestné činnosti, jako loupeže nebo znásilnění a pro policii je prakticky nemožné je najít. Jsou nebezpeční, bývají často ozbrojení noži a nemají co ztratit. Často nemají žádné doklady, nemají zde kořeny ani vazby, o své skutečné totožnosti lžou, a tím že jsou cizinci, je velmi náročné o nich cokoli zjistit. Jediná možnost u těchto osob je zákaz pobytu nebo vyhoštění. 

Zákaz pobytu – zákonodárci ho v novém zákoně ruší!

      Bohužel, někteří naši zákonodárci a ochránci práv se velmi snažili o zrušení zákazu pobytu a v novém přestupkovém zákoně, který bude zanedlouho platit, opravdu zmizel!
     Prý z důvodu, že je zákaz pobytu protiústavní a omezuje člověka na právech a svobodě. 
     Nelíbí se jim totiž, že ten, kdo dostal zákaz pobytu za porušení obecně závazných vyhlášek města a veřejného pořádku, se mohl lehce dostat do vězení, pokud by zákaz pobytu nedodržoval a mařil tím výkon úředního rozhodnutí.
      Porušení obecně závažné vyhlášky a veřejného pořádku dle nich není tak nebezpečné pro společnost jako to je u trestných činů, kde hrozí trest vězení. Místo toho už ale nevymysleli jiný účinný zákon neboli sankci, jak tyto osoby donutit k dodržování veřejného pořádku a obecně závazných vyhlášek města.
     Takže správní orgány budou osobám, které se dopouštěly porušení vyhlášek města a dalšího přestupkového jednání, ukládat nesmyslné pokuty, které nikdy nikdo nezaplatí a nevymůže.
     Správní orgány budou zasypány nekonečnými proudy oznámení o přestupcích ze strany Policie, Městské policie a dalších úřadů, které nikdy nikam nepovede, protože správní orgány nebudou mít další možnost, kromě pokut, jak tyto lidi potrestat.
     U těchto lidí bude docházet pouze k narůstání dluhů za uložené pokuty a pokud by se někdo někdy chtěl znova konečně postavit na nohy a žít řádný způsob života, tak díky dluhové pasti, do které se dostanou, nebudou mít ani možnost jak se z ulice dostat.
     Z tohoto důvodu by správní orgány měly mít další možnosti uložení sankcí jako jsou např. obecně prospěšné práce v rámci města v rozmezí cca 12 hodin, možnost obecně prospěšných prací na uhrazení dluhu za pokuty, zákazy pobytu v části obce nebo na celém území obce.
     Cizince, kteří se dopouštějí opakovaně narušování veřejného pořádku a obecně závazných vyhlášek města, je nutné vyhostit.
     Dále je nutné započítat cizincům veškeré náklady spojené s vyhoštěním, včetně pokut. Dokud nebude vše ze strany cizince uhrazené, zákaz pobytu v obci nebo i na celém území ČR.

    Pracující lidé, kteří poruší obecně závaznou vyhlášku nebo veřejný pořádek, za to tvrdě zaplatí a běda tomu, kdo uloženou pokutu ze strany Policie, Městské policie popřípadě správního orgánu nezaplatí. Možností, jak u pracujících lidí vymáhat pokuty, je víc než dost.
     Potrestat ale problémové lidi bez domova a cizince, kteří nic nevlastní, na to tady nemáme vůbec žádný nástroj. Pokud se nebudou dopouštět přestupků proti majetku – drobných krádeží, tak neexistuje žádná možnost, jak tyto lidi potrestat a donutit, aby neporušovali obecné závazné vyhlášky města a veřejný pořádek. Naopak u nich postupně roste agresivita, pocit nepostižitelnosti a s vyhláškami města či dodržováním veřejného pořádku si hlavu nelámou, naopak se tomu vysmějí.
     Takže nakonec snaha Policie, Městské policie a správních orgánu na dodržování veřejného pořádku a obecně závazných vyhlášek v Plzni vychází naprosto vniveč.

Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.