Foto

Auto srazilo na přechodu dvě ženy - střety vozidel s chodci neustále přibývají

Policisté opakovaně připomínají povinnosti účastníků silničního provozu

2. prosince 2021 17:59 , aktualizace 18:20

Nehody Záchranáři

Partner článku – Jídlonoš

     Včera před šestou hodinou večer došlo v Klatovech k další dopravní nehodě na přechodu pro chodce, při které byly tentokrát sraženy dvě přecházející ženy. 
     "Šestadvacetiletá žena z obce na Klatovsku s vozidlem značky Škoda Fabia projížděla Dobrovského ulicí ve směru k ulici Jiráskova a na přechodu pro chodce se střetla se dvěma chodkyněmi přecházejícími směrem k ulici Pražská," popsala tisková mluvčí policie.
     Při dopravní nehodě obě sražené cizinky utrpěly zranění, se kterým musely být transportovány do nemocnice. "Z místa události jsme transportovali dvě ženy narozené v letech 1970 a 1969 s lehkými zraněními do Klatovské nemocnice," uvedla tisková mluvčí záchranářů.
     Dechové zkoušky u všech účastníků dopravní nehody byly s negativními výsledky a policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.

     Jedná se tento týden již o druhou dopravní nehodu, při které auto v Klatovech na přechodu srazilo chodce. Předchozí ale bohužel skončila tragicky.

Večerní nehoda v Klatovech skončila tragicky, policie hledá svědky

Večerní nehoda v Klatovech skončila tragicky, policie hledá svědky

30. 11. 2021, 19:02, aktualizace 30. 11. 2021, 23:49

Aktualizace článku: Auto srazilo staršího muže

     K podobné nehodě došlo i o den dříve v Sokolově:

Muž střet s autem nepřežil

Muž střet s autem nepřežil

30. 11. 2021, 16:51, aktualizace 30. 11. 2021, 16:52

Kriminalisté šetří okolnosti smrti chodce na přechodu

     Svůj podíl na podobných událostech mají samozřejmě i neopatrní chodci, typickým příkladem je video z Plzně staré pouhých několik dní:


     Policisté v rámci bezpečnosti silničního provozu upozorňují chodce na správné přecházení komunikací, používání reflexních prvků a zákonná ustanovení ohledně pohybu chodců v silničním provozu.

Povinnosti chodců:

 • Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu.
 • Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
 • Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
 • Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce a kde není chodník, chodí se po levé krajnici nebo při okraji vozovky a nejvýše dva vedle sebe.
 • Na přechodu pro chodce se chodí vpravo a mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Když vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
 • Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
 • Pokud chcete přecházet v blízkosti křižovatky se světelným signálem a je ve vzdálenosti 50 metrů přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech.
 • Za snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na komunikaci nebo nebezpečném úseku, smějí jít chodci pouze za sebou.
 • Přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, tak chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, nachází-li se na přechodu nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí vozidel.
 • U železničního přejezdu si musí chodec počínat zvlášť opatrně, musí se přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejít.
 • Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3 , psa a podobně.
 • Nezapomínejte, že účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.

Povinnosti řidičů vůči chodcům:

 • Mezi povinnosti řidiče náleží dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně postiženou a na výcvikové vozidlo.
 • Chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, umožnit nerušené a bezpečné přejití vozovky, s výjimkou řidiče tramvaje; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.
 • Dále snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.
 • Řidič nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.
 • Řidič nesmí předjíždět na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním.
 • Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním.

Pohyb v obytné zóně:

 • V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
 • V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
 • V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Povinnost používat reflexní prvky:

     Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
     Policisté doporučují zejména chodcům používání různých reflexních prvků, které lze umístit na tašku, oblečení, zápěstí ruky nebo nohu a vždy směrem do komunikace. Umístit reflexní pásek je důležité při chůzi mimo obec nebo na neosvětlených místech při soumraku i v nočních hodinách.
     V podzimním a zimním období se ráno se rozednívá později a odpoledne se stmívá dříve i jsou mlhy. Jakýkoli reflexní prvek odráží světlo zpět ke zdroji a tím zvyšuje viditelnost za snížené viditelnosti i za tmy. Vedle reflexních pásků existují další například přívěsky, nášivky i pásky.

     Řidič motorového vozidla uvidí nebo zaznamená chodce:

 • ve tmavém oblečení na vzdálenost 18 metrů
 • v červeném oblečení na vzdálenost 24 metrů 
 • v bílém oblečení na vzdálenost 55 metrů
 • při použití reflexních materiálů na vzdálenost 200 metrů

Foto PČR

Jídlonoš

Rozvoz a donáška obědů pro domácnosti a firmy • rozvoz a donáška obědů pro seniory • široký výběr jídel • pokrytí Plzeň a široké okolí