Foto Video

Stanové centrum pro bezdomovce na Borech se již dnes

Aktualizujeme: Máme k dispozici i vyjádření neziskovek, více v článku

středa 20. května 10:09 , aktualizace čtvrtek 21. května 17:40

Bezdomovci Městská policie

Partner článku – Bezpečnostní služba Sany Guard

      V průběhu dnešního dne bude ukončena činnost stanového centra pro bezdomovce na Borských polích v Plzni.
      Ačkoli bylo zástupci města původně avizováno, že projekt by mohl běžet až do listopadu, v průběhu dnešního dne bude centrum uzavřeno a vyklizeno. Podle našich informací za zrušením tohoto centra stojí především nechuť neziskových organizací v celodenní práci s bezdomovci dál pokračovat. Ačkoli tyto informace máme přímo z tábora, na kameru se to nikomu říct nechtělo.
     S tím však nesouhlasí jedna z pracovnic, která s bezdomovci na místě pracovala: "Pracovníci neziskových organizací se s ukončením nouzového stavu musí vrátit do stávajících služeb, které začínají fungovat v běžném režimu," sdělila nám. Ačkoli jsme dali prostor i dalším neziskovkám k vyjádření, více uvést nechtěly.

Bezdomovci i dělníci

     V průběhu několikatýdenního fungování stanového centra se jeho obyvatelstvo vyprofilovalo na dvě skupiny. První skupinou byli samozřejmě běžní bezdomovci, kteří rádi využili možnosti přespání i jídla zdarma a v centru tráví celé dny, krom času, kdy shání v okolí peníze na alkohol či drogy.

     Druhou skupinou jsou ale dělníci, kteří v rámci uzavření některých továren přišli s prací i o ubytování. Ti se ostatních spíše straní a každé ráno v brzkých hodinách již stojí v pracovních oděvech nastoupení u dveří centra, připravení vyrazit ven shánět jakoukoli, byť dočasnou práci.

Konflikty a drogy

     Ačkoli celé fungování centra proběhlo bez větších problémů, strážníci, kteří měli na starost dodržování pořádku v centru, museli za dobu jeho fungování řešit nejen řadu konfliktů, ale i třeba konzumaci drog přímo v prostorech tábora. Například v pátek 15. května odpoledne museli strážníci v centru řešit skupinu mladíků, kteří schovaní za stany přes kanystr od čistidla kouřili silně chemicky zapáchající látku.

 

     Mluvčí města jsme se samozřejmě zeptali na důvody této překvapivé změny i na to, proč ke konci spolupráce s neziskovkami vázla.

Radním Zrzaveckým bylo avizováno, že centrum poběží až přibližně do listopadu. Jaký je důvod k jeho uzavření již zítra?   

     Vzhledem k tomu, že se nyní po skončení nouzového stavu vrací neziskové organizace ke své běžné činnosti a svým klientům, tedy i lidem bez přístřeší, není již delší provoz stanového městečka nutný. Pomáhat této komunitě budou nadále organizace v rámci dlouhodobě poskytovaných terénních služeb a pak zejména také Městská charita Plzeň, jež se na tuto skupinu zaměřuje. Právě pracovníci neziskových organizací zajišťovali chod městečka, nyní po přechodu k normálnímu režimu nemají již personální kapacity na to, aby v něm působili i nadále a současně v terénu. Zařízení není registrované v rámci sítě sociálních služeb, na služby v něm poskytované mimo nouzový stav, nezískáme finanční podporu. Vracíme se tak k původní formě, která v Plzni fungovala. 

Co bude s umístěnými lidmi? Budou někam přesunuti?

     Mohou využívat terénních služeb neziskových organizací, které působí na území města Plzně. K dispozici jsou jim také služby Městské charity Plzeň, která se zaměřuje právě na tuto komunitu. Mj. provozuje Dům svatého Františka v Plzni, kde je lidem bez domova k dispozici azylový dům, noclehárna i nízkoprahové denní centrum. 

Máme informace, že spolupráce s neziskovými organizacemi na místě v poslední době poněkud vázla. V čem byl problém?

    Spolupráce byla z našeho pohledu v pořádku, snažili jsme se vyhovět všem požadavkům zástupců neziskových organizací, kteří v městečku působili. Ti se nyní vracejí zpět do terénu a budou se věnovat poskytování služeb v rámci jejich organizací. Se všemi zástupci organizací jsme měli pravidelné videokonference, s koordinátorkou stanového městečka z organizace Point 14 jsme byli v denním kontaktu, řešili jsme operativně potřebné záležitosti týkající se zásobování, provozních věcí a podobně. 

O fungování stanového městečka jsme podrobně informovali v článku:

Koncentrák nebo místo, kde se pomáhá potřebným?

Koncentrák nebo místo, kde se pomáhá potřebným?

08. 05. 2020, 10:22, aktualizace 08. 05. 2020, 10:31

Pojďte se s námi podívat, jak se žije u bezdomovců v jejich městečku


Bezpečnostní služba Sany Guard

Ostraha objektů • Pult centralizované ochrany • Montáže EZS a EPS • Patrolovací služba • Přeprava finančních hotovostí a cenin • Pořádková služba • Poradenská služba v oblasti zabezpečení osob a majetku • Recepční a úklidové služby.