Foto

Starosta ocenil významnou dárkyni krve

Slavnostní okamžik předznamenal poslední zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

úterý 12. září 17:16, aktualizace úterý 12. září 17:20

Partner článku – Domovinka – agentura domácí péče v Plzni

     Starosta plzeňského centrálního obvodu Radislav Neubauer ocenil paní Svatavu Baldovou z Dvořákovy ulice v Plzni za neuvěřitelných 80 bezpříspěvkových odběrů krve.
     Paní Svatava Baldová obdržela letos v červnu od Českého červeného kříže Zlatý kříž 3. třídy. Ten je udělován dárcům, kteří dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů.
     Plzeňský centrální obvod tímto poděkoval paní Baldové za projev humánního vztahu ke svým spoluobčanům. Obvod nejenom oceňuje takto významné dárce krve, ale před mnoha lety zavedl ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Plzeň-město tradici setkávání s bezpříspěvkovými dárci dvakrát do roka.
     „Oceňujeme hluboce lidský postoj paní Svatavy Baldové a doufáme, že její příklad povede k další propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve, tedy k navracení zdraví a záchraně života“, řekl Radislav Neubauer, starosta MO Plzeň 3.


Domovinka – agentura domácí péče v Plzni

Máte o své blízké strach? Chcete jim zajistit tu nejlepší péči? Od toho je tu DOMOVINKA.