Foto

Starosta ocenil významnou dárkyni krve

Slavnostní okamžik předznamenal poslední zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

12. září 2017 17:16, aktualizace středa 6. prosince 21:18

     Starosta plzeňského centrálního obvodu Radislav Neubauer ocenil paní Svatavu Baldovou z Dvořákovy ulice v Plzni za neuvěřitelných 80 bezpříspěvkových odběrů krve.
     Paní Svatava Baldová obdržela letos v červnu od Českého červeného kříže Zlatý kříž 3. třídy. Ten je udělován dárcům, kteří dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů.
     Plzeňský centrální obvod tímto poděkoval paní Baldové za projev humánního vztahu ke svým spoluobčanům. Obvod nejenom oceňuje takto významné dárce krve, ale před mnoha lety zavedl ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Plzeň-město tradici setkávání s bezpříspěvkovými dárci dvakrát do roka.
     „Oceňujeme hluboce lidský postoj paní Svatavy Baldové a doufáme, že její příklad povede k další propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve, tedy k navracení zdraví a záchraně života“, řekl Radislav Neubauer, starosta MO Plzeň 3.