Cestovky se vymlouvají na Koronavirus a nechtějí platit

Jak zrušit zájezd a neplatit drahé storno poplatky? Máme pro vás návod.

7. května 2020 10:24 , aktualizace 10:24

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

     Již několik týdnů se na nás obracejí čtenáři s dotazy, jak se bránit v případě, že nemohou s ohledem na současnou situaci realizovat zájezd a cestovní kancelář jim nechce nebo komplikuje vrácení peněz.

     Jako příklad uvedeme ženu z Plzně, která se nám ozvala s tím, že jako samoživitelka spořila téměř dva roky na to, aby se mohla s dcerou podívat o prázdninách k moři a nyní jí cestovní kancelář zájezd zrušila a nabízí jí pouze voucher, který bude proplacen až na konci srpna 2021.
     Řada dalších čtenářů nám píše o tom, že zájezd u cestovní kanceláře zrušili s tím, že jim cestovní kancelář vyúčtovala storno, které dosahovalo i několika desítek tisíc korun.

      Jak to tedy s možnostmi storna zájezdu, výší stornopoplatků a vouchery namísto peněz je, jsme se zeptali plzeňského advokáta JUDr. Ing. Pavla Cinka, LL. M. z Advokátní kanceláře CINK a partneři.

 • Pane doktore, jak to tedy je se zrušením zájezdu a storno poplatky? Mohou je cestovní kanceláře požadovat?
       Mohou i nemohou, situace je zde složitější a musíme rozlišovat, z jakého důvodu bylo od smlouvy o zájezdu ze strany klienta odstoupeno. V případě, že klient odstoupí od smlouvy bez udání důvodu, je cestovní kancelář oprávněna si storno poplatky vyúčtovat. V takovém případě se však neuplatní tzv. Lex VOUCHER (nově přijatý zákon 185/2020 Sb.), který upravuje vrácení ceny v podobě voucheru, a klient má nárok na vrácení peněz snížených o stornopoplatek.
       Pokud však klient od smlouvy odstoupí z důvodů v § 2535 občanského zákoníku, anebo z důvodu vyšší moci zájezd zruší cestovní kancelář, v takovém případě nelze storno poplatky vymáhat a klient má nárok na vrácení celé zaplacené částky v podobě voucheru, za který může buď obdržet jiný zájezd, nebo si jej nechat proplatit s tím, že lhůta pro uvedené je k 31. srpnu 2021.

 • A je klient povinen přijmout voucher, nebo se může domáhat vrácení peněz?
       Pokud je odstupováno dle předchozího odstavce z důvodu vyšší moci, je cestovní kancelář oprávněna peníze vrátit v podobě tzv. voucheru. Toto omezení bylo přijato z důvodu, že cestovní kanceláře v současné době peníze od klientů nemají (zaplatily je za hotely, letenky apod.) a pokud by byly nyní bez dalšího povinny peníze vracet hned, skončila by drtivá většina z nich v insolvenci a klienti by o své peníze přišli a byli by nuceni domáhat se náhrad v rámci pojištění zájezdů, což by bylo rovněž časově náročné a vedlo by i k ohrožení pojišťoven, které rovněž potřebují čas se na takovouto mimořádnou situaci připravit.
       Toto omezení se však nevztahuje na všechny klienty. Někteří klienti (osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, osoby těhotné, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoby starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě) mohou poukaz odmítnout a trvat na vrácení finančních prostředků bez tohoto omezení. Paní Marie tak není povinna přijmout poukaz, ale má právo na vrácení peněz bez jejich snížení o storno poplatky.

 • Na které zájezdy se omezení ohledně povinnosti přijmout voucher vztahuje?
       Jedná se o zájezdy s odjezdem v období od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.

 • Obrací se na vás často klienti ohledně zrušení zájezdů a toho, že cestovní kanceláře jim nechtějí peníze vrátit?
        Ano, v posledních týdnech jsme řešili řadu takovýchto případů a drtivou většinu i úspěšně vyřešili. Nechci paušalizovat, ale ve většině případů to probíhá tak, že se cestovní kancelář snaží klientům voucher vnutit s tím, že jsou povinni voucher přijmout a ještě zaplatit storno poplatky, nicméně po výzvě od advokáta většinou obrátí a peníze či voucher vydají tak, jak jim ukládá zákon.
       Je samozřejmě i část slušných cestovních kanceláří, ale bohužel se v současné době setkáváme spíše s tím, že se velké cestovní kanceláře snaží splnění své povinnosti vyhnout a čekají, zda se klient obrátí na advokáta a bude se bránit právní cestou.
        V takovém případě svoji povinnost splní a u ostatních klientů vyčkávají s tím, že spoléhají na to, že část klientů má nyní jiné starosti a svůj boj o náhradu zaplacených peněz vzdá a zaplatí storno poplatky ve výši určené cestovní kanceláří. Nechci zde jmenovat, ale čtenáři si jména těchto cestovních kanceláří zajisté najdou na internetu sami.
       S problematikou zrušených zájezdů však máme rozsáhlé zkušenosti a v případě, že to bude třeba, tak rádi pomůžeme i vašim čtenářům. Abychom klientům řešení takovéto situace usnadnili, připravili jsme pro ně rovněž podrobný návod, jak realizovat storno zájezdu bez storno poplatků, v rámci kterého naleznou čtenáři nejen postup, jak stornovat zájezd bez nutnosti platit storno poplatky za zrušení zájezdu, ale rovněž i formulář, prostřednictvím kterého se mohou na cokoliv ohledně této problematiky zeptat.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…