Propadlá technická? Nevadí, můžete jezdit dál

STK propadlá v době koronavirové krize je prodloužena o sedm měsíců

18. června 2020 21:26 , aktualizace pátek 19. června 06:55

Doprava Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

     V průběhu koronavirové krize byl samozřejmě omezen provoz většiny úřadů, což se podepsalo i na vydávání pravidelně obměňovaných dokladů, jako jsou občanské nebo řidičské průkazy. Vzhledem k tomu, že občané neměli možnost si doklady vyměnit, byla jejich neplatnost tolerována. Problém ale vyvstal s technickými kontrolami vozidel.
     Na začátku června vydala Evropská unie nařízení č. 2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19. Týkají se obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol.

To se na celém území Evropské unie týká mimo jiné právě technických kontrol vozidel a stanovuje, že u aut, kterým vyprší termín platnosti STK mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla prodlužuje o sedm měsíců.
     Ministerstvo dopravy o nařízení minulý týden informovalo STK i úřady obcí s rozšířenou působností. V praxi to znamená, že se nebudou vyměňovat kontrolní nálepky na registrační značce, ani opravovat zápis v technickém průkazu. Vzhledem k tomu, že se jedná o celoevropské nařízení, bude tato skutečnost uznána i v mezinárodním provozu v rámci EU a propadlá technická nebude problémem ani při cestách do zahraničí. 
     "O tomto nařízení víme a při silničních kontrolách k němu samozřejmě budeme přihlížet," uvedla nám tisková mluvčí policie.
     V rámci propadlé technické kontroly by ale i přes nařízení mohl vzniknout problém v případě pojistného plnění v rámci dopravní nehody. Pokud s vozidlem bez technické způsobíte nehodu, může se pojišťovna zdráhat hradit způsobenou škodu, i přes řádně sjednané povinné ručení. Pro jeho platnost je totiž nutné, aby automobil splňoval veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a jednou z těchto podmínek je právě platná STK. Zástupci pojišťoven ale uvádějí, že při řešení pojistných událostí bude zkoumáno, zda existuje příčinná souvislost mezi vznikem dopravní nehody a propadlou STK a ke krácení plnění by mohlo dojít pouze v případě, že by se taková souvislost prokázala.

Foto ilustračníAdvokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…