Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Tetovaní hasiči, záchranáři či policisté?

Jak je to dnes s tímto moderním uměním u složek IZS?

Autor: Petr Novák úterý 5. března 09:21 , aktualizace 09:49

Hasiči Policie Záchranáři


     Již nenávratně pryč je doba, kdy „kérka“ patřila pouze námořníkům nebo kriminálníkům. Dnes je tetáž naprosto normální i u slušných lidí a mnoho nejvyšších bussinesmanů ji skrývá pod drahými obleky. Zkrátka, „obrázky“ letí od uklízečky až po ředitele.
     Tato móda se samozřejmě nevyhnula ani záchranným složkám. Nejprve se objevovala u policistů specializovaných útvarů s celorepublikovou působností, kteří ji svým vedoucím zdůvodňovali jako nutnost k infiltraci do podsvětí, pak u členů zásahových jednotek, ale dnes je již běžná snad u kohokoliv.

     Pojďte se tedy společně s námi podívat na tématické tetáže od nás i ze zahraničí, a také jsme se zeptali vedení jednotlivých složek IZS, jak je to s předpisy povolujícími či zakazujícími tetáž jejich příslušníkům u nás.

Policie ČR

     Příslušníkům policie nejenže není zakázáno tetování mít, ale již také neplatí, že nesmí být vidět při nošení služebního stejnokroje policisty, což kdysi nařízeno bylo. 
     Podle závazného pokynu policejního prezidenta policista pouze nesmí mít při výkonu služby tetování na hlavě a pochopitelně také nesmí mít tetování, které je vulgární nebo které svým významem směřuje k propagaci či projevu sympatie k hnutí potlačujícímu práva a svobody člověka. 

Zdravotnická záchranná služba

     Obdobné to mají mají i záchranáři: „U nás tetování neřešíme a naši zaměstnanci ve všech pozicích, tedy i záchranáři nebo lékaři, se sami mohou rozhodnout, zda si tetáž pořídí, a nevadí ani na viditelném místě.
     V žádném případě pak tetáž neovlivňuje přijímání nových zaměstnanců. Mezi svými kolegy pak samozřejmě mám několik s nějakým tím hezkým obrázkem.“

Hasičský záchranný sbor

     Zdá se tedy, že nejhorší to mají hasiči, neboť tam stále ještě platí nařízení: „Příslušník Hasičského záchranného sboru je povinen dodržovat ústrojovou kázeň, stanovenou příslušným předpisem, kde se mimo jiné uvádí, že všichni příslušníci jsou povinni zdržet se nošení viditelného tetování, které by svou velikostí, umístěním nebo podobou mohlo snižovat důstojnost nebo ohrozit dobrou pověst tohoto bezpečnostního sboru.“otázkou ale je, zda by mohla vkusná tetáž nějak ohrozit důstojnost nebo ohrozit dobrou pověst hasičů. My myslíme, že určitě ne!

D.S.D. METAL plus

Požární ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.