Denně aktualizujeme Speciál o koronaviru pro Plzeňský kraj Odpovědi na všechny vaše dotazy: Zákaz všech návštěv nemocnic a akcí s účastí na 100 osob, uzavření škol, plošná karanténa tisíců lidí, zrušení Oslav osvobození, povinnost karantén, opatření PMDP, ale i mýty a fámy
Foto Video

Otrava vody v Plzni

Odpoledne opět zasedal krizový štáb Plzně a máme nové informace

14. října 2019 16:40 , aktualizace 18:43

Hasiči Zvířata

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Samozřejmě celý den pečlivě sledujeme veškeré dění v souvislosti s únikem jedovaté látky do Úhlavy z firmy Holz Schiller.  

Policie

    Policisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. "Spolupracujeme se všemi zainteresovanými subjekty a kromě samotného prověřování případu směřujeme v tuto chvíli naši činnost i do lokalit, kde probíhají práce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, kde máme posílen zejména výkon služby dopravní policie. Zde se zaměřujeme na provoz dopravy tak, aby kolegové z hasičského záchranného sboru mohli bez problémů učinit všechna potřebná opatření," uvedla mluvčí policie s tím, že prověřováním samotného případu otravy vody se zabývají kriminalisté z odboru hospodářské kriminality z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Hasiči

     Hasiči, jak jste již mohli číst dopoledne, celý den intenzivně pracují na tom, aby měla Plzeň dost vody. Nyní čerpají třemi velkokapacitními čerpadly a čtvrté je právě na cestě z Kladna.

Krizové řízení města

     Celý den jsme ve spojení s náměstkem Martinem Zrzaveckým, který je od rána v centru dění a jen před pár minutami nám sdělil ty nejnovější informace:
     "Právě skončilo další mimořádné zasedání krizového štábu a vypadá to, že Plzeň má to nejhorší již za sebou. Již je potvrzené, že naměřené hodnoty v řece podstatně klesají."

Další informace

     O jakou látku se jedná osvětlil člen dozorčí komise Povodí Vltavy a.s. RNDr. Marek Liška, Ph.D.: „Jde o vysoce toxickou směs dioxinů a dalších látek, které se používají k moření dřeva.
     Povodí Vltavy se snaží látku co nejvíce naředit a zvedá průtok, aby co nejrychleji odtekla. V sobotu pustili více vody z vodní nádrže Nýrsko. Stejně postupují i u ostatních nádrží, aby látku co nejvíce zředili, navýšen byl i odtok z přehradní nádrže Hracholusky." 
     Povodí Vltavy výši koncentrace látek díl pravidelně monitoruje, pokles je výrazný, ale za jak dlouho látka z řek úplně odteče, si zatím netroufají odhadnout.

     Český rybářský svaz vyhlásil až do odvolání zákaz vysazování ryb a zákaz konzumace všech ulovených ryb z Úhlavy i z Berounky. Protože se jedná o směs mnoha látek, není jednoznačné, jak bude na vodní živočichy, případně lidi působit. Pokud je to možné, měli bychom se znečištěné vodě a konzumaci zasažených ryb jednoznačně vyhnout.

     Uživatelé revírů, které byly zasaženy, intenzivně monitorují postižené oblastí a vliv kontaminace na rybí osádku. V současné chvíli probíhá množství laboratorních testů. Na postižených revírech zatím nebyl zjištěn masivnější úhyn ryb, nicméně vzhledem k charakteru otravy není možné ho v horizontu dnů až týdnů vyloučit.

Co se přesně stalo?

     V noci z pondělí na úterý 8. října došlo v Lubech u Klatov k úniku vysoce toxické látky Impralit-BSK effect do Drnového potoka.
     K úniku přibližně dvou set litrů látky používané k moření dřeva došlo svodem dešťové vody z firmy Holz Schiller a podle vyjádření firmy byla jeho příčinou lidská chyba. Únik byl objeven díky velkému množství pěny, která se začala v úterý tvořit pod jezem v Lubech.
     Látka se Drnovým potokem dostala do řeky Úhlavy a tou jí proud unášel na Plzeň. 

Jedovatá látka se dostala do Plzně

(původní článek z dnešního dopoledne)

     I přes veškerou snahu byla včera zvýšená koncentrace nebezpečných látek naměřena už i před jímacím objektem vodárny. Proto došlo na základě jednání pracovní skupiny krizového štábu pro oblast vodárenství v sedm hodin večer k odstavení úpravny vody. Tímto preventivním opatřením se zabránilo vniknutí nebezpečné látky do technologie úpravny. 
     Dnes dopoledne byla zahájena instalace zařízení na čerpání vody z náhradního zdroje, tedy řeky Radbuzy, která není kontaminována. Vodárna bude po nezbytnou dobu upravovat vodu právě z řeky Radbuzy, aby byla zajištěna bezproblémová dodávka pitné vody pro Plzeňany. 
     „Úpravna vody po nedávné modernizaci a rekonstrukci bez problémů upraví vodu z řeky Radbuzy, jež je složením podobná vodě v Úhlavě,“ řekl technický ředitel Vodárny Plzeň Petr Zelenka. Do doby, než se začne čerpat voda z Radbuzy, což se předpokládá v pondělních odpoledních hodinách, má Vodárna Plzeň dostatečné množství pitné vody ve svých vodojemech. 
     „Zásobování pitnou vodou pro obyvatele Plzně není ohroženo. Lidé se nemusí obávat kontaminace vody ve vodovodních řadech,“ zdůraznil generální ředitel Vodárny Plzeň Ludvík Nesnídal. 
     Zařízení na náhradní čerpání vody z Radbuzy začali instalovat hasiči v dopoledních hodinách. Vodu budou z řeky vytahovat dvě čerpadla, budou dodávat zhruba 400 litrů za sekundu. Voda poteče do úpravny vody hadicemi, předpokládaná délka hadicového vedení je zhruba půl kilometru, dvakrát půjde potrubí po dně řeky. 
     Nasazeny jsou čtyři jednotky profesionálních hasičů včetně záchranného útvaru ve Zbiroze, na akci se podílí také deset jednotek dobrovolných hasičů. Na místě instalace v Doudlevcích situaci monitoruje vedení státní i městské policie, vedení Krizového řízení města Plzně, vedení Bezpečné Plzně a náměstek pro bezpečnost Martin Zrzavecký.
     Povodí Vltavy i Vodárna Plzeň nadále monitorují kvalitu vody a pravidelně odebírají vzorky z obou řek, z údajů je patrné, že hlavní vlna s nejvyšší koncentrací nebezpečné látky již odtéká z Plzně. 
     V souvislosti s tím Plzeňský kraj preventivně doporučuje obyvatelům, aby nekonzumovali ryby ulovené v řece Úhlavě a Berounce, nezalévali touto vodou zahrady a ani nenapájeli zvířata. Zároveň se nedoporučuje ani koupání v obou řekách. 
     Vodu v Úhlavě dál ředí voda z přehrady Nýrsko, která už vypustila zhruba milion metrů krychlových vody, což se projevilo poklesem hladiny o zhruba 80 centimetrů. Upouštění zrychluje odtok znečištěné vody a zároveň pomáhá ke snížení vysokých koncentrací pesticidů tím, že ji ředí.
      V souvislosti s únikem chemické látky do vodních toků zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Fyzické osobě tak může hrozit až dvouletý trest vězení, firmě hrozí mimo jiné až pětimilionová pokuta.
     Policie také v pondělí posílila výkon služby dopravní policie kolem plzeňských ulic Malostranská a Zborovská tak, aby hasiči mohli udělat všechna potřebná opatření. Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.