Údajný pedofil v Líních - aktualizujeme

Další nepodložená zpráva na Facebooku vyděsila spoustu maminek

23. října 2020 12:33 , aktualizace 17:59

Partner článku – Mraknet

     Obrátilo se na nás několik čtenářů, proč nepíšeme o pedofilovi, který v "Líních láká děti na koloběžky" a poslali screen Facebokového statusu, který před ním varuje. Samozřejmě jsme okamžitě kontaktovali policii, která nám ale prostřednictvím své tiskové mluvčí uvedla, že policie nic podobného hlášeno nemá a neměla. Mezitím bohužel ale varovný příspěvek sdílelo více než šest set lidí a samozřejmě mnoho maminek velmi vyděsil.

     Během tohoto prověřování se nám také ozvala žena, která toto šílenství spustila, a dokonce s žádostí, abychom její varování vydali i my. Na naši otázku, zda samozřejmě prvotně informovala policii odpověděla: "Ne, nevím to na 100 procent, dozvěděla jsem se to od známé..". Přesto však neváhala a vyděsila několik set lidí.

Aktualizace:

     Po vydání článku o údajném pedofilovi se nám ozval zástupce rodičů postižených dětí s tím jak to bylo doopravdy. Děti skutečně někdo kontaktoval, dokonce i ve třech případech, jenže nešlo o pedofila, ale o někoho, kdo jim nabízel zřejmě kradený skateboard a kolo. Nutné je pak přiznat, že tito rodiče naopak od sdílených poplašných zpráv celou věc řeší velmi rozumně a hlavně bez Facebooku.

     Citujeme z mailu, který nám od nich dorazil: „Nikdo z nás netvrdil, že dotyčný či dotyční jsou pedofilové, to vzniklo až následně od lidí, kteří se jen iniciativně hrnuli do Facebookového hoaxu. Následně se rozjelo Facebookové šílenství, kde to lidé začali překrucovat, aniž by se osobně s něčím takovým setkali.“
      Mluvčí policie nám poté potvrdila, že o případu nabídek prodeje sportovního vybavení lidmi ze stříbrného auta ví a tuto informaci prověřují. V žádném případě ale neobdrželi ani sami nezískali jakékoli poznatky o sexuálním obtěžování dětí.

Šíření poplašné zprávy

      Ani my, ani policisté se s obdobným ničím podloženým varováním nesetkáváme poprvé a policisté před nimi důrazně varují!  Pokud obdobné ničím podložené varování šíříte, můžete se také snadno dopustit Šíření poplašné zprávy § 357, což je samozřejmě trestné. 

Abychom mohli případy řešit, musíme o nich nejprve vědět!

      Pokud by byla zpráva pravdivá, vždy ji samozřejmě musí vědět nejprve policisté. "Pokud jste svědky nebo přímo obětí trestného činu, neváhejte a v první řadě věc oznamte na policii. Abychom mohli případy řešit, musíme o nich nejprve vědět," uvedla nám tisková mluvčí policie v minulém a bohužel obdobném případě. 


Ve spolupráci s policisty jsme pro Vás připravili odpovědi na základní otázky týkající se trestního oznámení: 

Kdo může podat trestní oznámení? 

       Oznámení může podat kdokoli, nikoli tedy pouze poškozený.

Jakou formou lze oznámení podat? 

 • ústně do protokolu o trestním oznámení
 • písemně (je vhodné odeslat ho doporučeně, příp. při osobním doručení si nechat potvrdit převzetí)
 • elektronicky s elektronickým podpisem


Kde lze oznámení podat?

 • u kteréhokoli policejního orgánu – oznámení je možné podat na kterémkoliv oddělení policie, ideální je podat ho v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu
 • na státním zastupitelství
 • trestní oznámení může být učiněno i ústně u soudu. O takovém oznámení se sepíše protokol, který soud zašle neprodleně státnímu zástupci.


Jak vypadá ústní oznámení?

     Příslušný orgán, tedy policie, státní zástupce nebo soud, sepíše podání oznámení do protokolu.
     Oznamovatel je vyslechnut o věci, ve které podává oznámení, např. o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem. 
     Je-li oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut také o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Výslech je proveden tak, aby byl získán podklad pro další řízení.

Jaké informace by mělo obsahovat písemné oznámení?

 • kterému orgánu činnému v trestním řízení je podání určeno (adresát)
 • kdo oznámení podává (oznamovatel) – uvedení totožnosti (jméno, příjmení, datum narození) a adresu
 • popis skutku (co se stalo?)
 • místo spáchání skutku (kde k události došlo?)
 • doba spáchání skutku (kdy k události došlo?)
 • popis jednání všech zúčastněných osob (jak k události došlo?)
 • popis použitých zbraní či nástrojů, pokud byly použity (čím byl trestný čin spáchán?)
 • motiv pachatele (proč se podle názoru oznamovatele trestný čin stal?)
 • následky trestného činu pro oběť (např. újma na zdraví, majetku)
 • pokud chce být oznamovatel vyrozuměn o učiněných opatřeních v oznamované věci, uvede tak v oznámení, např. „Přeji si být informován(a) o výsledku šetření v této záležitosti.“ (policie pak vyrozumí oznamovatele do 30 dnů)
 • datum sepsání oznámení a podpis oznamovatele.

V akutních případech, zejména při ohrožení života a zdraví osob, lze pro oznámení využít tísňovou linku 158, popř. linku 112.


     

Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.