Foto

Ukázky práce složek IZS, ale i výlety do Zoo či na Hracholusky

Strážníci a hasiči dětem v rámci příměstského tábora připravili bohatý program

31. července 2018 14:45

Městská policie

Partner článku – Autosalon Dajbych

     Týden plný zábavy a her od 30. července do 03. srpna zajišťují strážníci a hasiči dětem v příměstském táboře, který se odehrává ve Škodalandu u Borské přehrady. Městský obvod Plzeň 3 poskytl pro děti nejen krásné prostory k pobytu, ale rovněž jim zakoupil reflexní bezpečnostní čepice, aby byly děti lépe k rozpoznání. 

    Zahájení příměstského tábora bylo velice slavnostní. Za MO Plzeň 3 přišel děti pozdravit 1. místostarosta Mgr. Radoslav Škarda a místostarosta Mgr. David Procházka. Za Městskou policii Plzeň přišel děti přivítat zástupce velitele MP Plzeň pan Mgr. Marek Šilhan a velitel odboru analýzy a prevence kriminality Bc. Pavel Beránek MBA. Za HZS Plzeňského kraje děti přivítal krajský ředitel brigádní generál Ing. František Pavlas společně s plk. Ing Karlem Šnaiberkem, který je vedoucím oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení.    

     Program tábora je velice pestrý. První dva dny jsou věnovány zvířatům. První den všichni navštívili plzeňskou ZOO, kde měli možnost pochovat si hada nebo pohladit 40 kg želvu, kterou jim tiskový mluvčí pan Ing. Vobruba pustil z výběhu a ukázal zblízka. Úžasný zážitek pro děti byl, když byly svědky toho, jak tučňáci utekli z vody a potulovali se po souši ven z výběhu. Ošetřovatelé společně s Ing. Vobrubou je odchytili a vrátili zpět do vody.

     Druhý den tábora děti navštívily Útulek pro zvířata v nouzi, kde měly možnost prohlédnout si zatoulaná a opuštěná zvířata. Prohlédly si odchytové vozidlo a seznámily se s profesní sebeobranou strážníků. 

     Na všechny akce jsou děti dopravovány hasičským autobusem, což je samo o sobě pro děti velkým zážitkem, jelikož v tomto autobuse se jezdí především k mimořádným událostem a svézt se v něm je pro veřejnost téměř nemožné. Po celou dobu příměstského tábora je doprovází sanitním vozem zdravotníci z organice Rescue service, kteří zabezpečují zdravotní dohled. 

     Zítra je naplánován celodenní výlet na Hracholusky, kde se děti nejen svezou na parníku, ale také uvidí ukázku Vodní záchranné služby. Ve čtvrtek děti celé dopoledne budou pobývat na požární stanici Plzeň – Košutka, kde si prohlédnou vozidla, projdou výcvikovým polygonem a vyzkouší horolezeckou stěnu. Odpoledne děti navštíví BESIP PK, kde si rozšíří informace o bezpečném chování na silnici a budou moci soutěžit a získávat pěkné dárky. 

     Závěrečný den proběhne v areálu Škodalandu, ale na lenošení nebude čas, protože si strážníci s hasiči pro děti připravili bohatý program: ruční výrobu pískových obrázků, koupání v jezírku, minigolf, hry na hřišti, výstavu jejich ručních výtvorů a obrázků, vyhlášení vítězů celotáborové hry a také opékání buřtů, které proběhne společně s rodiči.

Foto: MP Plzeň

Autosalon Dajbych

Autosalon Dajbych – Nejvýznamnější dodavatel offroadových speciálů všem složkám IZS na Plzeňsku. Dále zastupuje tyto značky: Toyota, Land Rover, Range Rover, Isuzu, Lexus a Jaguar.