Foto Video

Rozsáhlý únik plynu vyvolal doslova hasičské manévry - stále aktualizujeme

Část Zbůchu a silnice na Plzeň je uzavřena, probíhá evakuace osob

neděle 19. září 08:58 , aktualizace 14:59

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Dnes ráno před půl devátou došlo ve Zbůchu k poškození zásobníku se zemním plynem a jeho masivnímu úniku. Vzhledem k tomu, že hrozil výbuch, jehož následky by samozřejmě byly nedozírné, na místo vyjely desítky hasičských vozů ze širokého okolí, ohrožený prostor byl uzavřen a bylo zahájeno přečerpávání plynu. Silnice vedoucí na Plzeň je dočasně uzavřena policií a objízdná trasa vede přes Tlučnou.
     "Ve Zbůchu, na úrovni bývalého dolu, dochází k úniku zemního plynu z nadzemního zásobníku. Provádíme protipožární opatření a evakuaci nejbližších domů z okruhu přibližně sto metrů cestou dobrovolných jednotek. Evakuovaní lidé budou shromážděni na hasičské zbrojnici ve Zbůchu. Na místě je vedení obce, míří sem i laboratoř Třemošná a spolupracujeme s plynárenskou pohotovostní službou. Ulice Plzeňská je uzavřena," uvedli nám k zásahu hasiči.

Aktualizace:

10 h   celkem bylo evakuováno 29 osob

10,30 h  uzavírka trvá, laboratoř na místě provádí kontinuální měření koncentrací

11,05 h  "Stále provádíme měření koncentraci v okolí i v blízkých objektech. Čekáme na technika firmy, která zařízení dodala, aby stanovil následný postup, zda půjde zařízení opravit, či zda bude nutná jeho výměna," uvedl mluvčí hasičů.

12,45 h  Zásobník plynu byl odpojen a bude provedena jeho oprava. Časový odhad je v řádu hodin.

14,00 h  Obyvatelé se vracejí do svých domovů a plynárny zahajují tlakování rozvodu plynu

14,48 h  Komunikace otevřena, hasiči ukončují zásah

Foto: KP, HZS

 


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.