Únik více než tisíce litrů oleje

Neznámí pachatelé u Plzně spustili ekologickou havárii

14. listopadu 2019 16:05 , aktualizace 16:05

Partner článku – D.S.D. METAL plus

     Dnes ráno byla zjištěna krádež v průmyslovém areálu, který se nachází na území bývalého hutního závodu poblíž obce Dýšina u Plzně. Pachatel či pachatelé ze odcizili 300 kg mědi a svým jednáním způsobili statisícové škody. Bohužel tato krádež také spustila ekologickou havárii. "Dle prvotního šetření na místě bylo zjištěno, že vlivem protiprávního jednání došlo k úniku 1 220 litrů speciálního chladícího oleje do sklepních prostor objektu. Přesný výčet škod, které pachatel či pachatelé napáchali, není dosud stanoven.  Na místo přivolány příslušné orgány, v jejichž gesci bude rozbor a šetření ekologického vlivu na životní prostředí včetně následného rozsahu škod," uvedla mluvčí policie.
     Na místo vyjeli samozřejmě i hasiči i specializovaná firma na odstraňování ekologických havárií. Velikým štěstím je, že poškozená firma má vlastní čističku vod, denně provádí kontrolu stavu spodních vod a vše by snad mělo bez závad. 
     "Šetřením bylo dále zjištěno, že ke krádeži mělo dojít od 22. října do 10. listopadu. Zatím dosud neznámý pachatel či neznámí pachatelé z volně přístupného soukromého pozemku odcizili vinutí transformátoru, konkrétně 300 kg mědi. Dále bylo zjištěno, že byly poškozeny tři vysokonapěťové transformátory. Následky trestně právního jednání šetří policisté obvodního oddělení Plzeň 4, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení, případem se intenzivně zabývají a po pachateli či pachatelích pátrají," dokončila mluvčí policie.


 


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.