Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Přešlap starosty? Nyní mu totiž hrozí i žaloba!

Město Plzeň chce žalovat starostu Malesic a žádá od něj omluvu

17. září 2022 19:17 , aktualizace 21:16

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

Obvinění proti vedení Plzně

     Dnes se na Facebooku starosty Malesic a lídra kandidátky STAN Aleše Tolara objevilo prohlášení, ve kterém sděluje, že vedení města napouštělo v pátek Velký bolevecký rybník ne vodou z Berounky, ale pitnou vodou z vodovodu (celé prohlášení je k dispozici níže).

     Takovéto obvinění je neuvěřitelné a nevyhnutelně by se jednalo podvod ze strany vedení města. Samozřejmě se nám ale takové, hlavně ničím nepodložené informaci nechtělo věřit a popravdě řečeno, nenapsat ji přímo starosta, asi bychom se jí ani nezabývali.

     V tomto případě jsme ale vše pečlivě prověřili, jednak jsme si od města Plzeň vyžádali projektovou dokumentaci a předložili ji nezávislému odborníkovi.
     Za druhé jsme o vyjádření požádali přímo jednatele firmy Stavmonta Milana Leška, jehož společnost celé zařízení pro doplnění vody do Velkého boleveckého rybníka zajišťovala.

"Absolutní nesmysl!" reaguje zhotovitel

     Dotaz, zda je možné pustit pitnou vodu z vodovodního řadu do propojení Berounky a Boleváku Milana Leška rozesmál a zprvu odmítal věřit, že ho myslíme vážně. Doslova to označil za absolutní nesmysl.
     Teprve, když jsme mu sdělili proč se ptáme, vysvětlil nám jak celé zařízení funguje, že voda teče dvoustovkovým potrubím, které bere dvacet vteřinových litrů a technicky není možné do něj vodu z vodovodu přidat. "Již z projektové dokumentace je zcela zřejmé, že dílo doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka - jímání, úpravna vody a přívodní potrubí, není jakkoliv napojeno na městský, ani jakýkoliv jiný vodovodní řad s pitnou vodou a že jediným zdrojem pro jímání vody je řeka Berounka."

Mezitím na nesmyslné obvinění reagovalo ale i vedení města:

Město Plzeň odmítá lživé nařčení a vyzývá k omluvě

     "Statutární město Plzeň skutečně informovalo, že v pátek 16. září byl spuštěn nový systém na napouštění vody do Velkého Boleveckého rybníka. V souvislosti se slavnostním spuštěním tohoto díla se na sociální síti bohužel objevily nepravdivé informace o tom, že Plzeň při prezentaci díla nepoužila vodu z řeky Berounky, ale „pitnou vodu odebranou z vodovodu“.
     Plzeň se proti takovéto hrubě nepravdivé a účelové informaci zásadně ohrazuje a vyzývá starostu devátého městského obvodu Plzeň - Malesice, pana Aleše Tolara, aby se zdržel šíření daných, hrubě nepravdivých údajů, které poškozují město Plzeň a hrubě a nemravně manipulují s míněním občanů města Plzně,"
uvedla nám mluvčí města Plzeň.

      Protože vyjádření zhotovitele díla, ale hlavně i předložená dokumentace kompletní technologie, posouzená nezávislým odborníkem, možnost použití vody z vodovodního řadu vylučuje, zajímali jsme se o to, jak město Plzeň bude tvrzení starosty Malesic řešit.
    "V tomto smyslu město Plzeň již vyzvalo starostu devátého městského obvodu Plzeň - Malesice pana Tolara, aby neprodleně odstranil svůj nepravdivý příspěvek na dané téma nazvaný „Proč nám lžou?“ ze svého profilu na sociální síti a za šíření této hrubě nepravdivé informace se na daném profilu sociální sítě neprodleně omluvil.
     V opačném případě bude město Plzeň bohužel nuceno, k ochraně své pověsti a ochranně svých občanů, podniknout příslušné právní kroky," doplnila mluvčí města Plzně.

Aktualizace:

     Krátce po vydání článku starosta Tolar na svém facebookovém profilu své původního tvrzení upravil a vysvětlil, že: "K výzvě k omluvě pouze podotýkám, že jsem nikde nikdy neuváděl, že systém napouštění je trvale připojen k vodovodnímu řadu. Uvedl jsem, že odebírání vody z řeky nebylo v pátek možné a proto byla pro slavnostní ceremonii použita dodaná pitná voda a po jejím vypuštění byl systém zase odstaven. Oficiální tisková zpráva tuto skutečnost nezmiňovala, informaci ale mám ověřenou z více zdrojů."  O jaké zdroje ale šlo opět neuvedl a sdělil, že se k dané věci již nebude vyjadřovat.

     Po tomto druhém vyjádření starosty jsme opět požádali Stavmontu i zástupce města Plzeň o reakci a ti vyloučili i tuto druhou variantu jako znovu nepravdivou. 

Pokračování?

     Asi každému je jasné, že nejde o vodu, ale o přespříliš vyostřený předvolební boj. Případ samozřejmě chceme sledovat dál. Míč je nyní na straně hřiště u starosty Tolara a pokud doplní odkud čerpal své informace či svá tvrzení podloží důkazy, budeme v této kauze velmi rádi pokračovat. 


 


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.