Velký únik čpavku ohrožoval okolí Sušice - uniklo 300 litrů

Policie varovala obyvatele přilehlých lokalit před větráním

23. května 2018 16:25 , aktualizace 16:27

Hasiči varují:

    Jednotky z hasičských stanic Sušice, Klatovy, Košutka a dobrovolné jednotky z Volšov, Dlouhé Vsi a Sušice právě zasahují v průmyslovém obvodu v Sušici u úniku čpavku.
     V areálu bývalých jatek došlo ve strojovně k úniku čpavku z chladícího systému. Objekt chlazení je samostatná budova, bezprostředně nedošlo k ohrožení životů.

     Jednotky hasičů provedly uzavření armatur a nyní provádí průzkum s cílem odhalit místo úniku a zjišťují, zda únik trvá. Hasiči zasahují v ochranných oblecích a dýchací technice.
     Dále je prováděno skrápění strojovny, aby se případný další únik srazil a dál nešířil.
     Na místě je starosta města Sušice a míří sem i chemická laboratoř Třemošná. V chladícím systému je 400kg čpavku, kolik ho uniklo, není v tuto chvíli známo.
     PČR a MP vyrozumívají obyvatele přilehlých lokalit aby z preventivních důvodů nevětrali.

AKTUALIZUJEME:
     K úniku došlo vlivem prasklého těsnění na přírubě trubky vedoucí čpavek. Ten unikal na podlahu strojovny, kde byl svody usměrněn do záchytné jímky. Zbytek čpavku na podlaze byl zlikvidován sorbentem, zbytky, které nesebral sorbent, budou spláchnuty do již odčerpané jímky a zneutralizovány kyselinou citronovou.
     Preventivní doporučení nevětrat bylo právě odvoláno.
     Hasiči jímku odčerpali do připravených záchytných nádob.
     Množství uniklého čpavku se odhaduje na 300Kg.

Foto: HZS