Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Cesta byla dlouhá, z dozorce až do ředitelské kanceláře

Věznice Plzeň má nového ředitele, představujeme Vám plukovníka Pavla Kopačku

23. května 2022 09:03 , aktualizace 09:11

     Ve funkci ředitele Věznice Plzeň vystřídal plukovník Mgr. Pavel Kopačka plukovníka Mgr. Petra Vlka známého našim čtenářům mimo jiné i pro svůj osobitý a nápaditý přístup k zaměstnávání odsouzených. 

      Nového ředitele jsme samozřejmě navštívili, rádi bychom Vám ho představili, a proto jsme si pro něj připravili několik otázek:

Jak dlouho pracujete ve vězeňství?
     Ve Věznici Plzeň jsem již 25 let. Začínal jsem takříkajíc od píky, jako dozorce. V té době jsem měl štěstí na skvělé kolegy a nadřízené. Včetně mého předchůdce Petra.

Jak se Vám Věznice Plzeň, kterou nyní máte na starosti, líbí?
      Za dobu, co zde sloužím, se hodně změnila. Jak po stránce materiálního vybavení, tak i složením vězněných osob, odsouzených i obviněných. Například v devadesátých letech to bylo hlavně ve znamení kosovských Albánců a cizinců obecně, ale i nyní již veřejnosti dobře známých aktérů slavných případů, jako byly Orlické vraždy a podobně.
     Každou věznici ale dělají lidé, kteří zde pracují. Mám štěstí, že u nás slouží a pracují spolehliví a pracovití lidé, na které se mohu spolehnout.
     Navíc je Věznice Plzeň úžasná majestátní stavba s bohatou historií. Takže odpověď na vaši otázku je jasná.

Plzeňáci velmi oceňovali Vašeho předchůdce, který se podílel například na zapojení odsouzených do úklidu města. Hodláte pokračovat v jeho stopách? 
     Ano, v tomto typu zaměstnávání odsouzených hodláme pokračovat a již jsme na toto téma uzavřeli dohody na další období.   
     Řešíme ale i další způsoby, řekl bych obecně prospěšného zaměstnávání odsouzených. V současné situaci například naši svěřenci po dohodě s krajským úřadem perou ložní prádlo ve vězeňské prádelně pro ubytovnu, kde jsou ubytované ženy a děti z Ukrajiny. 

Za minulého vedení se vězni podíleli například na rekonstrukci věznice, jaký je Váš názor na takovéto zaměstnávání odsouzených?
     Právě takový typ aktivit odsouzených považuji za nejprospěšnější, protože sami odsouzení vidí a užívají výsledky své práce, což je nejen motivující, ale i v pravém slova smyslu výchovné. Souvisí to i s předchozí otázkou, jak se Věznice změnila.
     Vzpomínám na zanedbané vlhké sklepní prostory, které se změnily v příjemná místa pro aktivity odsouzených nebo třeba novou knihovnu. A to vše jen díky práci zapálených zaměstnanců, ale i odsouzených.

Jaké máte plány do budoucna?
     Určitě chci pokračovat v systému zavedeném mým předchůdcem, tedy v práci s odsouzenými formou jejich zaměstnávání. V současné době je u nás zaměstnáno 57 procent odsouzených a rád bych toto číslo ještě zvýšil. K tomu by mohly napomoci i výrobní prostory přímo ve věznici, uvolněné po spuštění nové výrobní haly firmy Mea, která na areál věznice navazuje. V současné době hledáme partnera, který by je mohl využívat.

Jaký je Váš názor na vězeňství v České republice?
     To je dost široká otázka. Podle zákona Vězeňská služba nejen vězněné osoby střeží, ale i na ně působí s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění. Oba tyto základní úkoly slouží k ochraně společnosti.
     Musíme si uvědomit, že se, samozřejmě až na doživotně odsouzené, všichni odsouzení vrátí do civilního života a budou našimi sousedy či spolupracovníky. Chceme tedy, aby to byli lidé, kteří byli jen zavření, nebo aby s nimi ve výkonu trestu pracovali odborní zaměstnanci právě na jejich výchově?

     Další důležitý trend ve vězeňství v České republice je důraz na zaměstnávání odsouzených. S tím nelze než souhlasit. Je to výhodné pro všechny. Nejen pro odsouzené, kteří mohou finančně podporovat svoji rodinu, splácet dluhy a po propuštění odejdou z věznice s penězi do začátků. Je to výhodné i pro věznici - kdo pracuje nezlobí - ale i pro firmy, které vězně zaměstnávají.   

Víme, že všechny věznice v ČR řeší problém pašování drog, konkrétně pervitinu, odsouzeným. Jaké je to v Plzni?
     Problém zneužívání návykových látek existuje ve věznicích na celém světě. Věznice totiž nejsou hermeticky uzavřená zařízení, proto jde o neustálý boj. Technická opatření, prohlídky, kontroly, cílená i náhodná testování vězněných osob jsou na denním pořádku. Na to přirozeně navazuje přísná represe. Každé zneužití návykových látek má pro odsouzeného vážné důsledky.

     Ale na druhou stranu máme poradnu drogové prevence, specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou chování způsobenou užíváním návykových látek, bezdrogovou zónu a spolupracujeme s neziskovými organizacemi, jež mají ve své péči ve věznici ale i po propuštění odsouzené, kteří to se zbavením závislosti myslí vážně.

     Poslední dobou nám přeci jen počet případů zneužití nebo nálezů návykových látek trochu klesá. Přisuzuji to, mimo jiné, i otevření nové výrobní haly, kde jsme ve spolupráci s firmou MEA při projektu nastavili taková opatření, která průnik zakázaných předmětů a látek značně ztíží.

Co považujete za největší problém Věznice Plzeň?
     V současné době je největším problémem nedostatek zaměstnanců, hlavně strážných a dozorců. Sloužíme naprosto stejně jako policisté, i podle stejného zákona, ale tato práce asi zatím nemá ve společnosti takovou prestiž, jako je to v jiných zemích.
     I tak jsem ale přesvědčen, že naše služba je velmi důležitá. Často mívají případní zájemci o službu ve věznici zbytečné obavy nebo předsudky. Podle všech výzkumů však pracují ve vězeňských zařízeních úplně stejní lidé, jako v jakékoliv jiné profesi. K tomuto povolání není třeba žádných mimořádných schopností. Stačí jen zavolat a zjistíte jaké možnosti nabízíme. V této neklidné době navíc nabízíme jistotu a stabilitu zaměstnání. 
     V této oblasti nás čeká v nejbližší době ještě hodně práce.  


 Prestol Holding

revitalizace panelových domů • rodinné a bytové domy • monolitické železobetonové konstrukce • developerská činnost