Vnuk mě chce vystěhovat, prodali mi rozbité auto i co s bytem při rozvodu?

Bezplatná právní poradna - zkušení advokáti odpovídají na Vaše dotazy

čtvrtek 13. června 10:29 , aktualizace 10:45

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři


     Víme, že život je složitý a přináší řadu situací, se kterými si běžný člověk neporadí bez kvalifikované právní pomoci. Jsme proto velmi rádi, že se mezi advokáty najdou i lidé, kteří se sami nabídli, že zadarmo pomohou druhým s jejich právními starostmi. 

     Díky našemu partnerovi Advokátní kanceláři CINK a partneři, a hlavně díky jejich šéfovi JUDr. Pavlu Cinkovi, jsme mohli více než před rokem zprovoznit pro naše čtenáře bezplatnou právní poradnu. V rámci této poradny zkušení advokáti pomáhají našim čtenářům s jejich právními problémy.
     Prostřednictvím této poradny se tak každý měsíc dostává řadě našich čtenářů kvalitní právní pomoci, za což právníkům této právní kanceláře patří bezesporu veliké díky. 
     
Podrobnosti k provozu této poradny naleznete v našem článku ZDE.
     Vzhledem k tomu, že se většina dotazů opakuje a odpovědi na ně by jistě ocenila řada dalších našich čtenářů, rozhodli jsme se, že každý měsíc zveřejníme některé dotazy rovnou i s odpověďmi. Dnes přinášíme výběr dotazů za květen (jména tázajících nejsou za účelem zachování anonymity zveřejněna a dotazy jsou zobecněny tak, aby byla zachována advokátní mlčenlivost i anonymita tazatelů). 

1. Svému vnukovi jsem darovala byt s tím, že v něm v poklidu dožiji v jednom pokoji a zbytek bytu bude užívat on. Nicméně nyní si vnuk našel přítelkyni a chtějí tak užívat i můj pokoj, a proto mě chce vystěhovat do domova důchodců. Mohu se nějak bránit? 

     Obdobným situacím lze předcházet již při zpracování darovací smlouvy, kdy tato může obsahovat různé podmínky či závazky. Není přitom nikterak neobvyklé, že darovací smlouva obsahuje tzv. věcné břemeno užívání ve prospěch dárce, který má pak jistotu, že po sjednanou dobu, popř. doživotně, bude moci předmět daru dále užívat.
     Pakliže však věcné břemeno zřízeno nebylo, i tak má dárce možnost, jak se obdobnému jednání ze strany obdarovaného bránit. Občanský zákoník totiž umožňuje dárci v určitých případech dar odvolat, a nabýt tak předmět daru zpět do svého vlastnictví. I takovými případy jsme se pak v minulosti již několikrát zabývali. 

2. Zakoupil jsem vozidlo v autobazaru a po pár dnech mi v servisu zjistili, že má vadu motoru. Oprava by prý stála téměř tolik, kolik jsem za auto zaplatil. Mohu odstoupit od smlouvy a auto vrátit?

      V takových případech doporučujeme nic nepodcenit a ihned se obrátit na odborníka – advokáta. Bohužel se často setkáváme s tím, že klienti se zprvu snaží věc řešit sami, proběhne několik jednání s prodávajícím, čímž od koupě uplyne delší doba, a následně je poměrně složité prokazovat, v jakém stavu bylo vozidlo v době koupě. 
     Pro uplatnění práva z vadného plnění, popř. pro odstoupení od smlouvy pro podstatnou vadu, je přitom klíčové právě to, zda předmět prodeje vykazoval vadu již v době koupě či nikoliv. K odstoupení od smlouvy pro vadu vozidla je pak de facto možné přistoupit, pakliže tedy vozidlo mělo vadu již při koupi, přičemž prodávající o této vadě věděl nebo musel vědět.
     V ostatních případě je pak možné uplatňovat slevu z kupní ceny či odstranění vady. Vždy však záleží na konkrétních okolnostech daného případu, které by měl být advokát schopen posoudit.

3. S manželem se chceme rozvést. Ve společném jmění máme byt, který ani jeden z nás nechce, ale zároveň ho nechceme prodávat, protože jsme ho chtěli jednou nechat našemu nezletilému synovi, aby měl v dospělosti kde bydlet. Můžeme mu byt darovat již nyní, když je mu teprve 11 let? 

     Ano, i darování nemovité věci ve prospěch nezletilého občanský zákoník umožňuje, jsou zde však jistá specifika.
     Jelikož nezletilé dítě není způsobilé takovou smlouvu uzavřít, je třeba mu ustanovit opatrovníka, který za něho smlouvu uzavře, tj. podepíše. Opatrovníka pak mohou vybrat sami rodiče a může jím být např. prarodič, nicméně musí ho následně jmenovat příslušný soud. Tentýž soud pak po uzavření smlouvy musí taktéž toto právní jednání opatrovníka schválit, tj. potvrdit uzavření darovací smlouvy. Rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka a rozhodnutí soudu o schválení právního jednání je pak nezbytné přiložit společně se smlouvou k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
     Má-li pak celý proces proběhnout bez zbytečných průtahů, doporučujeme využít služeb advokáta, který má s tímto zkušenosti.    

   V současné době zastupuje Advokátní kancelář CINK a partneři i poškozenou ve veřejností velmi sledovaném případu, o kterém jsme informovali:

"Vodní pily jely přímo na mě, věděla jsem, že umřu!"

"Vodní pily jely přímo na mě, věděla jsem, že umřu!"

07. 05. 2019, 17:33, aktualizace 07. 05. 2019, 19:27

Žena po hrůzném zážitku skončila na čtvrt roku na psychiatrii a bude mít doživotní následky

Starší dotazy

4. Stále mě pronásleduje můj bývalý přítel, sleduje mě, píše mi denně i desítky SMS zpráv, telefonuje a neustále mě obtěžuje přes sociální sítě, jak se mohu bránit?

     Na tento případ nebezpečného pronásledování (stalkingu) pamatuje trestní zákoník a úmyslné pronásledování a obtěžování je trestné. V daném případě doporučujeme celou věc konzultovat s advokátem, který Vám určitě rád pomůže, případně se můžete přímo obrátit na policii s podáním trestního oznámení, informovat o jednání pachatele své okolí a zejména shromažďovat důkazy (SMS zprávy, e-maily, fotky), které lze následně použít k prokázání trestné činnosti pronásledovatele. 

5. Bydlíme v panelovém domě a soused si od brzkých ranních hodin do 22. hodiny večerní pouští velice nahlas rádio a na naše ústní a písemné žádosti o ztišení nereaguje. Má právo si pouštět nahlas rádio, jak se mu zachce?

     Nemá. Na vnitřní i venkovní hluk se vztahují hygienické limity stanovené nařízením vlády a dále tuto problematiku upravuje občanský zákoník. Již jsme se několikrát úspěšně v obdobném případě domohli žalobou omezení takovéhoto jednání. 

6. Končím nájem v bytě a má pronajímatel právo zadržet mi vrácení kauce až do následujícího roku po ukončení nájemního vztahu, kdy dojde k vyúčtování za teplou vodu?

     Nemá. Kauce (dle nového občanského zákoníku se nahrazuje termínem jistota) je vratná při skončení nájmu. K ujednáním prodlužujícím dobu, po kterou si může pronajímatel kauci ponechat, se nebude přihlížet, protože jakékoliv ujednání zkracující práva nájemce je dle občanského zákoníku neplatné.

7. Od kdy vstoupí v účinnost tzv. oddlužovací novela, podle které nebude muset dlužník věřitelům nic zaplatit?

     Tzv. oddlužovací novela vstoupí v účinnost 1. června 2019 a umožňuje krom varianty plného uspokojení všech věřitelů, za 3 roky splatit alespoň 60 % nezajištěným věřitelům, nebo během pěti let 30 %. Pokud pak dlužník neporuší svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm je možno spravedlivě požadovat k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, a přesto se dlužníku nepodaří zaplatit alespoň 30 % dluhů za pět let, soud přesto může uzavřít, že dlužník pro splacení udělal maximum a zbytek dluhů mu může být odpuštěn.
     V navrhované novele se pak objevila i varianta tzv. oddlužení bez minimální zaplacené částky v trvání 7 let, kdy pro splnění oddlužení by stačilo hradit náklady na insolvenčního správce cca 1000,- Kč měsíčně, nicméně tato varianta nebyla schválena.
     S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti s touto problematikou samozřejmě insolvenční návrh rádi připravíme tak, abychom maximalizovali jeho šanci na úspěšné oddlužení.

     V současné chvíli již je tato novela v platnosti, jak jsme informovali v článku:

Oddlužení začalo, teď má šanci každý

Oddlužení začalo, teď má šanci každý

04. 06. 2019, 10:25, aktualizace 02. 07. 2019, 16:38

Máte dluhy? Jde po vás exekutor? Pokud ano, čtěte pozorně!

8. Nemohu vidět svá vnoučata! Mám na to právo?

     Ano, prarodiče jednoznačně mají právo stýkat se s dítětem, pokud k nim dítě má citový vztah a je zřejmé, že absence styku s těmito osobami by pro dítě znamenalo újmu. Pokud je tedy ve styku s vnoučaty ze strany některého rodičů bráněno, je možno domáhat se takového styku soudní cestou s tím, že v naší praxi máme řadu případů, kdy jsme prarodičům realizaci takovéhoto styku úspěšně vymohli.

9. Může mě pronajímatel „vyhodit“ z bytu?

     Nemůže. Pronajímatel nemá právo nájemce z bytu bez dalšího fyzicky vystěhovat, toto může pouze exekutor na základě soudního rozhodnutí či jiného exekučního titulu. Obydlí je chráněno mj. tzv. Listinou základních práv a svobod, která zaručuje nedotknutelnost obydlí, a pokud by tedy pronajímatel vystěhoval nájemníka např. násilím, vystavil by se nebezpečí trestního stíhání.

     Případné další dotazy můžete pokládat prostřednictvím formuláře umístěného v pravém sloupci Krimi - Plzeň (v současné době není možný jiný způsob zasílání dotazů, o dalším rozšíření poradny např. o možnosti telefonických konzultací v současné době intenzivně jednáme), zajímavé dotazy za měsíc červen budou k dispozici začátkem července.


 


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.