Foto Video

S policií na Hracholuskách

Policie realizuje bezpečnostní opatření Voda 2018 - rady pro Vás

20. července 2018 16:31


Voda 2018

     Policie realizuje i v tomto roce celorepublikové bezpečnostní opatření s názvem Voda 2018.
     Tato akce probíhá na území Plzeňského kraje v době letních prázdnin. S ohledem na tuto skutečnost se v rámci tohoto opatření policisté zaměřují na to, aby na vodních plochách nedocházelo k páchání protiprávního jednání, které je spojeno zejména s řízením a provozem plavidel.
     Policisté se zaměstnanci Státní plavební správy kontrolují např. označení plavidel, jejich technický stav, kontrolují potřebné doklady vůdce plavidla a i to, zda není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

Alkohol a doklady

     Mnozí lidé si neuvědomují, že pohyb po vodních plochách je z hlediska zákona podobný pohybu po silnicích. I zde je třeba dodržovat určitá pravidla bezpečnosti a zákonem daná nařízení.
     Z tohoto pohledu je vodní cesta podobná silnici (Vodní cesta je podle českého zákona každý vodní tok nebo jiná vodní plocha, na kterých je možné provozovat plavbu, tedy provozovat plavidlo).
     Plavec podobně jako chodec samozřejmě nepotřebuje doklady a neřeší se, zda požil alkohol.
     Osoba řídící šlapadlo nebo člun už ale, stejně jako cyklista, nesmí pít alkohol, ačkoli doklady také nepotřebuje.
     Řidič (vůdce) motorového člunu nejen, že nesmí pít alkohol, ale musí mít i průkaz vůdce malého plavidla, stejně jako řidič automobilu potřebuje řidičský průkaz.
     Stejně jako na silnicích pak platí, že vezené osoby pít mohou. Pokud jeden vesluje a jeden kormidluje, pít nesmí kormidelník.
     A stejně jako na silnicích, i na vodě, na dodržování těchto pravidel dohlížejí policisté.

Co vše policisté zajišťují?

     Činnost policistů je však vztažena i ke kontrolám přístavišť, půjčoven lodí ale i k předcházení páchání majetkové trestné činnosti, ke které může u vodních ploch docházet. Tak jako minulý rok policisté i v tomto roce veřejnosti u vodních ploch rozdávají voděodolná pouzdra na mobilní telefon či uložení finanční hotovosti s doporučením, aby lidé měli své věci stále pod kontrolou a zabránili jejich možnému odcizení.

     Na území Plzeňského kraje jsou plánována tato opatření např. na vodní nádrži České údolí, na vodní nádrži Hracholusky ale i na některých větších říčních tocích.

     "Například na vodní nádrži Hracholusky byly od začátku letních prázdnin provedeny již tři kontrolní akce, při kterých policisté zkontrolovali celkem 23 plavidel, 4 přístaviště a 16 vůdců plavidel, přičemž nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.
     Ani při dnešní akci nebyl zjištěn žádný prohřešek,"
uvedla tisková mluvčí policie.

     V loňském roce policisté řešili například pohyb vodního skútru na vodní nádrži Hracholusky, kde je pohyb skútrů zakázán. Vůdce plavidla byl oznámen do správního řízení Státní plavební správě.Také řešili chybějící doklady vůdců plavidla, nevyhovující technický stav plavidel a případ cizince, který s více než třemi promile skočil do vody a začal se topit.
     V předchozích letech policisté řešili například i případ, kdy si opilá cizinka neodbornou manipulací na šlapadle amputovala část prstu.

Foto a video: PČR