Foto

Křižovatka Doudlevecká x U Trati bude řízena policisty

Pozor, od pondělí budou vypnuty semafory na rušné křižovatce v Plzni

18. října 2020 18:13 , aktualizace 18:15

     Od pondělí 19. října dojde na křižovatce ulic Doudlevecká x U Trati k vypnutí světelného signalizačního zařízení. Provoz budou řídit policisté z dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Plzeň ve spolupráci s policisty z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Na bezpečnost budou dohlížet i strážníci Městské policie. Důvodem je výměna technologie světelného signalizačního zařízení a výměna povrchu vozovky.

     V období od 24. do 25. října a poté v období od 31. října až do 1. listopadu 2020 (jedná se o víkendy) dojde k úplné uzavírce ulice U Trati.

     Policie ČR upozorňuje řidiče, aby při průjezdu zmíněnou křižovatkou dbali zvýšené opatrnosti a řídili se pokyny policistů a byli ohleduplní vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Dále žádá všechny řidiče, je-li to možné, aby při své cestě využili jinou trasu.

Jak vyřešit průjezd křižovatky řízené policistou?

 • V první řadě je potřeba připomenout, že pokyny policisty jsou vždy nadřazeny dopravním značkám a světelným signálům.
 • Řídit provoz na křižovatce může kromě policisty i strážník obecní policie. Pokyny může také využít i příslušník hasičského záchranného sboru k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.
 • Druhé pravidlo zní, stojí-li někdo z uvedených osob v křižovatce, tak zpozorněte. Nejste-li si jisti dopravní situací, pak plynule zastavte.
 • Nezastavujte až u policisty, ale před hranicí křižovatky. Hranici křižovatky vyznačuje  tzv. příčná čára souvislá, někdy doplněná symbolem „Dej přednost v jízdě!“ nebo nápisem STOP.  Kde taková vodorovná dopravní značka není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky.
 • Sledujte pozorně pokyny paží a postoj policisty nebo jiné osoby řídící provoz. K řízení provozu může policista používat směrovku a ke zdůraznění pokynu i znamení píšťalkou.


Pokyny policisty v podstatě fungují jako semafor:

 • Signál se žlutým světlem „Pozor!“, nahrazuje pokyn vztyčené paže policisty. Pro řidiče jedoucí ve směru předtím volném, znamená povinnost zastavit vozidlo. 
 • Naopak pro řidiče, kteří stáli, povinnost připravit se k jízdě. Signál se zeleným světlem „Volno“, nahrazuje policista postojem s upažením rukou v úrovni ramen, připomínající tvarem písmeno „T“.
 • Pokyn „Volno“ platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem, kdy řidiči mohou na křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.
 • Při odbočení vlevo však řidič musí dodržet pravidla pro odbočování, zejména pak dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Současně tímto postojem a pokynem policista nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí čelem nebo zády. Řidič jedoucího vozidla směrem k čelu nebo zády policisty je tedy povinen zastavit.
 • Chodci smějí přecházet vozovku jen ve směru, pro který platí pokyn „Stůj!“. Posledním a zpravidla pro řidiče nejtěžším postojem je tzv. trojstranná uzávěra, tedy postoj, kdy má policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, připomínajícím tvarem písmeno „L“.
 • Povinnost zastavit vozidlo na pokyn „Stůj!“ platí pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku. Pokyn „Volno“ znamená pro řidiče přijíždějící k levému boku, přičemž řidič kromě průjezdu křižovatkou v přímém směru může odbočit vpravo nebo vlevo. Současně pokyn „Volno“ platí pro řidiče přijíždějící k čelu policisty a to pouze, pokud odbočuje jen vpravo. V tomto případě chodci mohou přecházet jen za zády policisty.
 • Pokud si nezapamatujete tato jednoduchá pravidla, pak raději zastavte nebo stůjte.
 • Policista vám dá dostatečně najevo, kdy a kam můžete pokračovat v jízdě.
 • Nepodceňujte naše rady, protože při porušení pokynu „Stůj!“ při řízení provozu, vám hrozí stejný postih, jako při jízdě na červenou.
 • Neohrožujte svůj život a už vůbec život a zdraví ostatních.

Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích:

Zdroj: PČR