Vyjádření ředitele FN Plzeň k současné situaci

Děkujeme, Fakultní nemocnice Plzeň funguje i díky Vám

9. listopadu 2020 14:44 , aktualizace 15:53

     Provoz ve Fakultní nemocnici Plzeň, která v současné době kvůli onemocnění covid-19 zažívá velký nápor, je zajištěn i díky velké pomoci veřejnosti. „Děkujeme městu Plzeň i médiím za spolupráci při výzvě veřejnosti, díky které do naší nemocnice nastoupilo několik pomocníků se zdravotnickým vzděláním. V této nelehké době se přihlásilo velké množství občanů a všem opravdu velmi děkujeme za nabídnutou pomoc,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek s tím, že samozřejmě děkuje i studentům, kteří se aktivně zapojili do chodu nemocnice a lidem a firmám, kteří přinášejí zdravotníkům v první linii potřebné vitamíny a pochutiny. „Dodávají jim sílu a vědomí, že v tom nejsou sami a že za branami nemocnice je veřejnost, která se snaží pomoci a jejich práce si váží. Druhá pandemická vlna ukazuje, jak je celá FN Plzeň skvělý tým, všem našim zaměstnancům z celého srdce děkuji,“ doplnil ředitel.

     Počty hospitalizovaných covidových pacientů ve FN překročily číslo 200 a výhledově se předpokládá, že tento počet klesat nebude. V případě potřeby bude nemocnice otevírat další covidová pracoviště. Díky zprovoznění nového Urgentního interního příjmu v borské části FN Plzeň se sjednotilo vstupní místo pro pacienty s interními problémy či jinými potížemi, které mohou být způsobené koronavirovou nákazou. „Denně tímto místem prochází desítky pacientů, z toho je přibližně polovina s covidovým onemocněním. V obou areálech, ve všech klíčových vchodech pro veřejnost probíhá triáž, na vybraných pracovištích jsou v provozu termokamery. Děláme maximum pro to, abychom preventivními opatřeními napomohli k minimalizaci šíření viru,“ dodal ředitel Václav Šimánek.

     FN Plzeň v současnosti denně ošetří více než 3 200 ambulantních pacientů, každý den je hospitalizováno téměř 1 000 nemocných, k pátku 6. listopadu bylo hospitalizováno 212 covid pozitivních pacientů, z toho na covidových pracovištích leželo 189 nemocných. Na lůžkách JIP bylo v péči 42 pacientů, z toho 16 napojeno na umělou plicní ventilaci. Denně se na odběrovém místě v nemocnici uskuteční průměrně 430 odběrů.

Infolinka je tu pro Vás

     Z důvodu častých dotazů široké veřejnosti rozšířila FN Plzeň infolinku pro poskytování informací o provozních opatření v rámci fakultní nemocnice a zároveň pro zodpovězení  nejčastějších dotazů spojených s onemocněním COVID-19. Infolinka není určena jako linka konzultační pro odbornou veřejnost z řad ambulantních specialistů.

     Své dotazy mohou zájemci volat na telefonní číslo 377 402 179 nebo psát na níže uvedené adresy, provoz infolinky FN Plzeň bude zajištěn každodenně (pondělí-neděle) v časech 8:00-20:00 hod. nebo psát na: 

infolinka@fnplzen.cz  -  pro dotazy veřejnosti, spojené s vyšetřením na COVID-19, veškeré informace týkající se provozních opatření v rámci FN Plzeň a odpovědi na nejčastější dotazy týkající se COVID-19.
infocovid@fnplzen.cz - pro hromadné objednávky samoplátců požadujících skupinové odběry 5 osob a více – včetně tzv. firemních odběrů, realizované mimo stávající odběrový systém FN Plzeň. Maximální denní provozní kapacita je 25 klientů skupinových (firemních) odběrů.

Odeslaný e-mail pro hromadné objednávky samoplátců musí obsahovat tyto informace: 

  • přesnou identifikaci subjektu – jeho celý název, adresu, IČO, DIČ
  • jmenný seznam zájemců o odběr, včetně data narození
  • kontaktní adresu klienta, kam budou odeslány výsledky a telefonní číslo, které v případě pozitivity klienta musí kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje (KHS PK).

žadatel bude kontaktován odpovědnou osobou k upřesnění podmínek fakturace, místa a času plánovaného odběru