Výživné, lidově "alimenty" - vše o tomto tématu

"Můj syn nastupuje do školy a já se rozhoduji, zda mu koupit školní potřeby nebo zaplatit elektřinu, na obojí nemám!"

čtvrtek 4. srpna 19:17 , aktualizace 19:53

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

      Masivní růst cen energií, potravin i spotřebních věcí v současné době doléhá na všechny, ale zejména na samoživitele. Inflace již vzrostla na 17,2 procenta a není pravděpodobné, že by v současné době zamířila opět níže.
      Za této situace velká část rodičů řeší, jak vůbec zaplatit potřeby dětí a z čeho v září nakoupí školní pomůcky.

Právní poradna

     V této době se proto v naší právní poradně množí dotazy jak si mají rozvedené maminky poradit s žádostí o zvýšení výživného.

     Jako příklad můžeme uvést paní Martinu z Plzně, která se na nás obrátila s dotazem, jestli je současná situace důvodem ke zvyšování výživného či nikoliv. Má šestiletého syna, který právě nastupuje do školy, otec platí na výživném dva tisíce měsíčně a o výživném bylo rozhodováno naposledy, když byly synovi dva roky.
      I když má paní Martina krom hlavní práce brigádu, po posledním zdražení energií již není schopna zaplatit provoz domácnosti a nemá z čeho v září nakoupit synovi potřeby do školy.

      Na záležitosti ohledně výživného jsme se proto obrátili na Mgr. Michaelu Bednárikovou, MBA z Advokátní kanceláře CINK a partneři, která se dlouhodobě rodinnému právu věnuje.

Paní magistro, jak je to se zvyšováním výživného, kdy je možno požádat o zvýšení a o kolik?
      O změnu výživného je možno požádat za předpokladu, že došlo ke změně poměrů u rodičů nebo u dítěte. Typicky se bude jednat o zvýšení příjmu rodiče, zvýšení nákladů dítěte například v souvislosti s věkem či nástupem na základní nebo střední školu či právě o nárůst nákladů v souvislosti s rostoucími cenami jeho potřeb.
     Teoreticky lze žádat kdykoliv, ale v praxi se ještě před nástupem inflace výživné zvyšovalo cca každé 3 roky s ohledem na růst potřeb dítěte v souvislosti s jeho věkem.

Je tedy současná inflace důvodem ke zvýšení výživného?
     Inflace, tedy růst cenové hladiny má určitě podstatný vliv na změnu poměrů ohledně toho, že v minulosti přiznané výživné již nepostačuje k úhradě potřeb dítěte, ale výživné se automaticky o inflaci samo nezvyšuje.
     V kombinaci s ostatními okolnostmi jako nárůst mezd v posledních letech, zvýšené náklady na provoz domácnosti v souvislosti s růstem energií a zvýšení cen mimoškolních aktivit ale inflace ve většině případů bude jedním z důvodů pro zvýšení. Ostatně v současné době registrujeme rekordní nárůst poptávky rodičů samoživitelů o podání návrhu na zvýšení výživného a tyto návrhy jsou v drtivé většině případů z naší zkušenosti úspěšné.

O kolik tedy lze v rámci zvýšení žádat? Je možné chtít například výživné dvojnásobné?
     Tak jednoduché to není, změna výživného vychází z posledního rozsudku, který výživné upravuje, a z toho, jak se na straně dítěte a rodičů změnily poměry (například růst mzdy rodiče, zvýšení nákladů dítěte v souvislosti se školní docházkou, koníčky či zdravotním stavem). 

Lze nějak zjistit, jestli je výživné adekvátní a jestli je prostor pro jeho zvýšení?
    V České republice bohužel není jednotný systém určování výše výživného a jeho výše se liší případ od případu dle konkrétního soudu a soudce. Jako vodítko je možno použít tzv. doporučující tabulky ministerstva spravedlnosti, ale ty mají jen doporučující charakter a soudy zohledňují celou řadu dalších okolností. Pro odhad adekvátního výživného je možno rovněž využít znalostí zkušených advokátů z naší kanceláře a vyplnit formulář na našich stránkách ohledně adekvátní výše výživného, ale poslední slovo má vždy až soud. 

     Třeba u paní Martiny vidím jednoznačně výrazný prostor ke zvýšení, protože výživné je stanoveno velmi nízké, bylo upravováno před čtyřmi lety a dítě nastupuje do školy, kdy dochází k růstu nákladů na dítě prakticky vždy. Je tedy velmi pravděpodobné, že v jejím případě dojde k podstatnému zvýšení, nicméně konkrétní výše závisí i na příjmech otce dítěte a jeho majetkové situaci.

Jak nejlépe postupovat, pokud je třeba výživné zvýšit?
     Je třeba shromáždit co nejvíce informací o tom, jak se od posledního rozhodnutí změnily poměry ohledně dítěte a jeho potřeb a nákladů. Ideální je shromáždit informace o tom, jaké jsou náklady s dítětem ohledně školy, koníčků, zdravotní péče a rovněž náklady ohledně celé domácnosti a toho, jak se od posledního rozhodnutí tyto náklady změnily.
     Návrh může rodič podat i sám, případně prostřednictvím advokáta, který v rámci své praxe ví, které skutečnosti jsou pro soud důležité a ovlivní rozhodnutí o tom, zda výživné zvýšit a o jakou částku. V návrhu je třeba vylíčit důvody pro zvýšení a doplnit je o příslušné důkazy. Více informací je možno nalézt na našich stránkách věnovaných zvýšení výživného.

A je možno výživné i snížit?
     Ano, výše popsané platí analogicky i pro snížení výživného. Například v případě nezaviněné ztráty zaměstnání rodiče a nemožnosti nalézt stejně placenou práci může být výživné tomuto rodiči i sníženo. Je však třeba zkoumat, jestli není k dispozici práce, kterou by mohl rodič vykonávat. Ostatně vysoká inflace dopadá nejen na dítě, ale i na oba jeho rodiče, a tedy i na možnost rodiče platit vyšší výživné. Více informací k problematice snížení výživného je možno najít na našich www stránkách věnovaným snížení výživného

Je možno změnu výživného vyřešit i bez návštěvy soudu?
      Ano, je zcela běžné že se rodiče na úpravě výživného domluví bez návštěvy soudu. Takováto dohoda však nemá účinky rozsudku a v případě, že některý z rodičů dohodu nedodrží, není možné vymáhat výživné exekučně, ale je třeba se obrátit na soud a požádat o úpravu výživného rozsudkem.

Pokud by měl někdo z našich čtenářů dotaz k výživnému, může se na vás obrátit?
     Ano, určitě, této problematice se věnuji již řadu let a ráda vašim čtenářům pomohu, v případě potřeby mne mohou kontaktovat prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.  

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.