Foto Video

Místo výměníku služebna a vyšší bezpečnost obyvatel Doubravky

Téměř tři desítky kamer a noví strážníci budou bdít pro zajištění Vašeho bezpečí

20. září 2018 18:13 , aktualizace 19:04


     Dnes byla slavnostně otevřena nová obvodní služebna Městské policie Plzeň – Doubravka v Polední ulici v Lobzích. Slavnostnímu aktu bylo přítomno jak vedení města v čele s primátorem Martinem Zrzaveckým a starostou Doubravky Michalem Chalupným, tak samozřejmě i vedení městské i státní policie.
     Slavnostním přestřižením pásky se završila více jak deset let trvající snaha o umístění doubraveckých strážníků do prostor, kde naleznou trvalé zázemí. „Hlavním důvodem bylo vytvořit dobré zázemí strážníkům tak, aby mohli kvalitně vykonávat svoji práci. Jedním z hledisek, proč byla služebna umístěna do této lokality, je to, že nyní bude pokryta dohledem městských strážníků i státních policistů celá Doubravka od Polední po Hřbitovní ulici, kde  se nachází obvodní oddělení státní policie,“ uvedl nám plzeňský primátor Martin Zrzavecký.
      Po dlouhé době hledání nových prostor místo již nevyhovující služebny v Rádiové ulici, přišlo vedení městského obvodu Plzeň 4 s nápadem, který se ukázal jako nejlepší možné řešení pro všechny strany. Nová služebna vznikla rekonstrukcí budovy bývalého výměníku. 
      Strážníci budou i nadále vykonávat nepřetržitou službu v městském obvodě Plzeň 4. Novou služebnou nezískají jen potřebné zázemí, ale budou mít k dispozici i nové technologie, které doposud chyběly. Jde například o monitorovací místnost kamerového systému s téměř třemi desítkami kamer, jehož využívání přispěje k větší bezpečnosti v obvodě. 
      Budova poskytne místo i pracovníkům z Odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň, výstrojnímu skladu plzeňských strážníků, ale své zázemí zde najdou i řidiči PMDP. Samozřejmostí je bezbariérový přístup pro veřejnost.