Foto

Specializovaná mapa kriminality v České republice

Sami se podívejte, ke konkrétně jaké trestné činnosti dochází ve Vašem okolí

1. prosince 2020 18:41 , aktualizace 19:18

Speciály

Partner článku – Mraknet

     Zajímá Vás, kde dochází ke zvýšené kriminalitě a naopak, kde je bezpečno? Či Vás zajímá, k jakému druhu trestných činů došlo ve Vašem městě?

     Nyní máte možnost, sami se podívat na speciální mapu, na které jsou znázorněny trestné činy i přestupky. Kdokoli si teď může v mapách vyhledat počty různých druhů trestné činnosti v jednotlivých obcích i částech obcí. Lidé se z mapy dozví například i to, kdy byl čin nahlášen a zda byl odhalen pachatel. Mapa pouze neukáže s ohledem na poškozené přesné místo, kde k trestnému činu došlo.

Mapa k dispozici zde: https://kriminalita.policie.cz

Co k tomuto uvedl autor, tedy policie?

     Pilotní projekt, který je připravován od roku 2019, reaguje na zájem odborné i laické veřejnosti o informace o kriminalitě nejen v podobě statistik, ale i map trestných činů a přestupků se zobrazením lokality, kde k daným událostem dochází. Projekt vychází z dlouholeté zkušenosti s budováním mapových nástrojů v Policii ČR, které má policie nyní pro vlastní potřeby na špičkové úrovni, i ze zkušeností s těmito inovativními nástroji v zahraničí, kde se jejich používání osvědčilo.
     „Vidím za tím ohromný kus práce a gratuluji tvůrcům z ministerstva i policie, že se jim povedlo dostat projekt do této fáze. Data z map jsou v otevřeném formátu, čímž dáváme odborníkům možnost si je stáhnout a dál s nimi pracovat, například vytvářet mobilní aplikace pro veřejnost v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality,“ sdělil ministr vnitra Jan Hamáček.
     Projekt se odehrává ve třech rovinách. První představují mapy kriminality pro veřejnost, kde jsou znázorňovány trestné činy a přestupky registrované policií, které jsou statisticky evidované. Druhou rovinou je verze pro vybrané pilotní obce, ve které budou k dispozici relevantní informace potřebné pro efektivní výkon samosprávy, například při plánování činností obecní policie či rozvoje infrastruktury. Třetí rovinou je dataset pro práci policie, který je nezbytný při předvídání kriminality. Tato poslední zmíněná oblast je rozpracována v režimu pro interní použití v pilotních lokalitách.
     „Hlavním cílem ve všech rovinách je dále snižovat již tak rekordně nízkou kriminalitu v České republice, zvyšovat její objasněnost, cíleně plánovat policejní hlídky a preventivní opatření do těch skutečně nejrizikovějších míst, snižovat administrativu, a naopak zvýšit pobyt policistů v ulicích,“ uvedl genmjr. Martin Vondrášek, 1. náměstek policejního prezidenta. S tím souvisí efektivnější využívání lidských, finančních i technických zdrojů a rovněž posílení spolupráce s obcemi, zvyšování důvěry veřejnosti a posilování pocitu bezpečí.
     Projekt Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Po dokončení pilotního provozu jej Ministerstvo vnitra a Policie ČR vyhodnotí a výstupy upraví dle zkušeností při práci Policie ČR a podnětů zástupců obcí i veřejnosti.


Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.