Nesmíte za nemocnými lidmi, pejsky či vězni

Návštěvám se uzavřely nemocnice, útulek i věznice

26. října 2020 11:13 , aktualizace 12:18

Městská policie

Partner článku – Mraknet

     Situace kolem pandemie nového koronaviru se stále zhoršuje a reagovat na ní musí samozřejmě i všechny instituce, jejichž chod by nákaza personálu mohla ohrozit.

Útulek pro zvířata v nouzi

     Od čtvrtka 22. října je pro veřejnost uzavřen Útulek pro zvířata v nouzi v Daimlerově ulici v Plzni, provozovaný Městskou policií Plzeň. Vstup bude umožněn pouze majitelům ztracených zvířat pro vyzvednutí odchyceného zvířete a to jen po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 724 317 314.

Věznice Plzeň

     Od pátku 23. října byly zakázány návštěvy také ve věznicích a detenčních zařízeních v České republice, což se samozřejmě týká i Věznice Plzeň na Borech.
     Krom již přijatých opatření týkajících se zvýšení hygienických podmínek pro trestance a desetidenní karantény nově příchozích odsouzených tak byl zaveden i zákaz osobního styku. „Osobní styk byl zakázán, vězňům bylo ale bylo umožněno si s blízkými více telefonovat. V rámci kompenzačních opatření nyní mohou odsouzení využívat dokonce i skype, přičemž počty skypových souprav se s ohledem na současnou situaci snažíme stále navyšovat,“ uvedl nám dnes ředitel věznice Plzeň Petr Vlk.
     V současné chvíli není potvrzena nákaza Covid 19 ani u jednoho z trestanců ve věznici na Borech.

Nemocnice a domovy důchodců

     V neděli 25. října mělo skončit krizové opatření, které zakazovalo návštěvy v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. V pátek 23. října přijala Vláda České republiky usnesení, které prodlužuje daný zákaz do konce nouzového stavu, to znamená prozatím do 3. listopadu.
     Ze zákazu návštěv v těchto zařízeních existují výjimky. Ty se týkají mimo jiné návštěv nezletilých pacientů a klientů, návštěv pacientů a klientů s omezenou svéprávností, návštěv klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a návštěv pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Umožněna je nadále i přítomnost třetí osoby u porodu za dodržení přísných hygienických opatření.

Foto ilustrační

Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.