Video

Pro ušetřených pět minut...

Přes přejezd "na červenou" vezli dokonce osobu na invalidním vozíku

pátek 21. února 12:33 , aktualizace 15:14

Doprava

Partner článku – Eldar Taxi

      Do redakce nám přišel záznam z palubní kamery řidiče, který byl v pondělí 17. února svědkem nezodpovědného chování chodců na železničním přejezdu v Nýřanech. Podle tohoto čtenáře, je zde podobná nezodpovědnost téměř na denním pořádku ale to, že při spuštěných varovných signalizačních světlech vstoupí do kolejiště dokonce osoba vezoucí osobu na invalidním vozíku, je již podle něj opravdu za hranou.

     My jsme zaslané video konzultovali s tiskovou mluvčí policie, která nám uvedla: "Osoby na záznamu se dopouští přestupku podle paragrafu 55 zákona o Provozu na pozemních komunikacích. Za tento přestupek je možno uložit blokovou pokutu až do výše 2000 korun," uvedla nám mluvčí policie.

§ 55 Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.

 1.  Před železničním přejezdem si musí chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejít.
 2. Chodec nesmí vstoupit na železniční přejezd v případech stanovených v § 29 odst. 1 písm. a) až e).
  a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
  d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
 3. V případech uvedených v § 29 odst. 1 písm. a), b) a c) smí chodec přejít přes železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy ústní souhlas. V tomto případě je chodec povinen řídit se při přecházení železničního přejezdu pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání chodce prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.


Eldar Taxi

Mladá taxislužba, působící na Plzeňském trhu krátce, ale zároveň první společnost v Plzni, která ke zprostředkování objednávek využívá moderní technologie. Našim cílem je spokojenost zákazníků, a toho se snažíme docílit kvalitou služeb za příznivou cenu.