Foto Video

Zbrojní amnestie začíná

Od soboty vstupuje v platnost novela zákona o zbraních, podívejte se, co přináší

29. ledna 2021 20:33 , aktualizace čtvrtek 18. února 12:40

Zbraně

Partner článku – Alfa Tactical

Novela zbrojního zákona

     V sobotu 30. ledna vstupuje v platnost novela zákona o zbraních, která opět přináší i takzvanou zbrojní či zbraňovou amnestii, přesněji ale řečeno „Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování“
     Všichni sběratelé zbraní nebo třeba osoby, kterým doma po zemřelém dědečkovi zůstala stará puška, na toto velmi čekají, protože si teď mohou svou zbraň bez sebemenšího problému zlegalizovat.
     Hlavním cílem tohoto opatření je snížit počet nelegálně držených zbraní mezi lidmi, kteří je mohou nejen odevzdat bez postihu, ale dokonce i je legalizovat. Majitelé nelegálně držených zbraní mají totiž možnost získat bez postihu všechny potřebné doklady ke své zbrani a nebo se jí prostě jen legálně zbavit.

Jak na to?

      Máte doma takovou zbraň? Kdykoli po 1. únoru jí vybitou a zkontrolovanou zabalíte tak, aby nebylo vidět že jde o zbraň a přinesete na jakékoli obvodní oddělení Policie ČR.
      Policisté zbraň od Vás převezmou a nebudou se ptát na její původ. Vy dostanete „Potvrzení o převzetí zbraně do úschovy“ a zbraň bude podrobena balistické expertize k vyloučení podezření, že s touto zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek. Zkoumá se také, je-li vůbec funkční, zda zbraň nebyla odcizena nebo jestli ji někdo nehledá. Budou-li výsledky šetření negativní budete považován za vlastníka.
      Následně v šestiměsíční lhůtě můžete požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících Vás k držení této zbraně nebo hlavní části zbraně, tedy zbrojní průkaz a průkaz zbraně nebo si ji můžete nechat odborně znehodnotit. Po vyřízení dokladů si již legální zbraň vezmete zpět.

Proč zbraň odevzdat?

 • Nelegálním držením zbraně riskujete vězení a nemožnost mít zbrojní průkaz na několik let.
 • Zvýší se cena zbraně. Neregistrovanou zbraň od Vás koupí maximálně osoba, která s ní půjde udělat poštu. Většinou ho ale pak chytnou a v rámci snahy o snížení trestu Vás při prvním výslechu udá, že jste mu zbraň prodal. Skončíte pak spolu v jedné cele.
 • Ve zbrani máte uložené peníze, kdykoli ji můžete prodat, ale viz výše – jen legální.
 • Nemáte zbrojní průkaz a zbraň chcete prodat? Odevzdejte ji a řekněte to policistům, oni zařídí, že zbraň místo Vás vyzvedne licencovaný obchodník se zbraněmi a zařídí její prodej.

     Akce „Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování“, bude probíhat až do 31. července 2021. Zbraňová amnestie v minulosti probíhala v letech - 1996, 2003, 2009 a 2014.

Novinky v zákoně

     Jak jsme již uvedli, 30. ledna vstupuje v platnost novela zákona o zbraních, která je hlavně implementací zákazových ustanovení vnesených do evropské zbraňové směrnice novelou v roce 2017. Díky práci mnoha odborníků se podařilo dopady zákazové směrnice pro držitele zbrojních průkazů relativně zmírnit, některé výrazné změny ale držitele přeci jen čekají.

Byly zavedeny dvě nové kategorie zbraní:

A-I, která zahrnuje:

 • zbraně samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí, netýká se nově vyrobených samonabíjecích zbraní podle samočinné předlohy
 • samonabíjecí zbraně s vloženým nadlimitním zásobníkem, tedy u dlouhých zbraní nad 10 nábojů a u krátkých zbraní nad 20 nábojů
 • plynové či expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení, které dosud spadaly do kategorie A, tedy zbraní zakázaných
 • střelivo s expandující střelou

     Do kategorie A-I nespadají zbraně registrované před datem účinnosti novely zákona. Na zbraně, které do této kategorie spadají policie uděluje žadateli výjimku, která je při dodržení všech zákonných náležitostí nároková a je o ní, stejně jako o výjimku pro nadlimitní zásobníky, možno požádat bez poplatku elektronickou cestou.

C-I, která zahrnuje: 

 • zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 
 • expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem, tedy takzvané “plynovky”
 • jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo, tedy černopraché předovky, např. perkusní obranné derringery a karabiny, pokud se nejedná o zbraně historické konstrukce
 • palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě – tedy flobertky
 • plynové zbraně, tedy "vzduchovky" s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně 
 • palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J, například zbraně na střelivo simmunition
 • signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm
 • elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně, čtenáři znají pod názvem Taser

     Jedná se převážně o zbraně, které byly v minulosti u nás volně prodejné osobám starším osmnácti let. Nově budou tyto zbraně registrovány a nakládat s nimi může pouze fyzická osoba, která je starší osmnácti let, je plně svéprávná a má místo pobytu na území České republiky. 
     Dosavadní vlastníci nemají povinnost zbraně kategorie C-I registrovat, ledaže by je prodávali. V případě převodu vlastnictví mají jak prodávající, tak i kupující povinnost každou převáděnou zbraň do deseti dní ohlásit policii a nesplnění ohlašovací povinnosti, či její pozdní splnění je přestupkem, za který může být uložena pokuta až 30.000,- Kč.

     V rámci této novely došlo i k několika deregulacím zakázaných doplňků zbraní, za dodržení zákonných podmínek si tak nyní mohou pořídit na své zbraně například noktovizory nebo tlumiče hluku výstřelu.

Podrobněji dopady novely zákona o zbraních popsal například:
     web Zbrojnice.com, nebo v samostatných článcích věnujících se takzvanému grandfatheringu, kategorii A-I a kategorii C-I sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex.

Alfa Tactical

Specializovaný obchod a e-shop se zbraněmi, vojenským a outdoor vybavením. Máme široký výběr zbraní, střeliva, army, outdoor vybavení za skvělé ceny. Nabízíme slevy pro registrované zákazníky, ozbrojené složky, IZS, AZ a členy vybraných spolků. Nakoupíte u nás online nebo v prodejně na Doubravce.