Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Co vše mají lidé stále doma či schované na půdách?

Mezi v amnestii odevzdanými zbraněmi nechybí ani zajímavé historické kusy

6. května 2021 12:53 , aktualizace 13:42

Zbraně

Partner článku – Alfa Tactical


     Od 30. ledna do 31. července letošního roku lze na kterékoli služebně policie beztrestně předat nelegálně držené zbraně a střelivo, tedy takové, které jejich vlastník dosud držel v rozporu se zákonem a nyní má možnost držení takové zbraně beztrestně legalizovat. Mimo období vyhlášené amnestie má občan za povinnost „nalezenou“ zbraň či střelivo odevzdat policii, avšak bez jejich následné registrace na svoji osobu. V době amnestie však může občan odevzdanou zbraň po řádném zaregistrování nadále vlastnit, což za běžné situace možné není. "Minulých amnestií využilo tisíce majitelů nelegálně držených  zbraní. Zbraně mohou až do 31. července 2021 občané odevzdat na kterékoliv policejní služebně. Od počátku amnestie bylo do této chvíle odevzdáno sto jedenáct zbraní a přes čtyři tisíce kusů střeliva. Za jednu z těch zajímavějších kousků policisté považují čtyřrannou opakovací pistoli značky Bär z počátku dvacátého století," uvedla mluvčí policie.

Co se děje s odevzdanou zbraní?

      Policisté od občana zbraň převezmou, aniž by se ptali na její původ. Majiteli zbraně vystaví „Potvrzení o převzetí zbraně do úschovy“. Poté je zbraň podrobena balistické expertíze, kde policisté zjišťují, zda s konkrétní zbraní nebyl spáchán nějaký trestný čin či přestupek, případně, zda není evidovaná jako odcizená. Rovněž policisté zkoumají funkčnost zbraně.
      V případě, že jsou všechna šetření negativní, je osoba, která zbraň odevzdala, považována za jejího vlastníka a může ve lhůtě dvou měsíců ode dne odevzdání zbraně do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jí k držení této zbraně či hlavní části zbraně. Po vyřízení všech potřebných dokladů převezme držitel zaregistrovanou zbraň zpět.

     Pokud zbraň odevzdávající nechce, má možnost ji přenechat do vlastnictví státu. V tomto případě budou policisté se zbraní postupovat dle zákona. To stejné platí samozřejmě i o střelivu. Jinak je to však u výbušnin či munice, které směřují k okamžité likvidaci. "Policisté upozorňují, že takovéto předměty nelze brát na lehkou váhu. Nález každého takového podezřelého předmětu je nutné okamžitě nahlásit na policii a v žádném případě s ním nemanipulovat a nedotýkat se jej. Žádoucí je místo nálezu pouze přiměřeně z bezpečné vzdálenosti zabezpečit, zamezit přístup dalším osobám a vyčkat na místě do příjezdu policie," zdůraznila tisková mluvčí policie.

Foto PČR a KP

Alfa Tactical

Specializovaný obchod a e-shop se zbraněmi, vojenským a outdoor vybavením. Máme široký výběr zbraní, střeliva, army, outdoor vybavení za skvělé ceny. Nabízíme slevy pro registrované zákazníky, ozbrojené složky, IZS, AZ a členy vybraných spolků. Nakoupíte u nás online nebo v prodejně na Doubravce.